Uutiset

Tiivistämistä kolmella rivitalolla

Lentolan teollisuusalueen ja Suoraman Linturinteen omakotitaloalueen välimaastossa sijaitsevalle tontille Palokärjentielle ollaan suunnittelemassa kolmea yksikerroksista rivitaloa. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti puoltaa suunnitelmia, vaikka osa rakennuksista sijoittuu rakennusalan ulkopuolelle luonnontilaisena säilytettäväksi määrätylle tontin osalle. Lautakunnan mukaan rakennusoikeuden ylitys on perusteltua, mutta ylitys ei saa olla 200 neliömetriä suurempi. Lisäksi rakennusten sijoittelu tulee toteuttaa niin, että mäntypuustoa säilytetään…

Autopurkamolle ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Meretek Oy:lle ympäristöluvan autopurkamotoimintaan Kangasalla. Entisen Noisetekin alueella toimiva purkamo sai luvan korkeintaan 60 romuajoneuvon yhtäaikaiseen varastointiin, ja purettuja ajoneuvoja saa olla kerralla enintään 20 kappaletta. Lautakunta edellyttää myös alueen aitaamista ja pitämistä siistinä. Ympäristöluvan sai myös Reim Hämeenlinna Oy, joka haki lupaa betonin, asfaltin ja voimalaitostuhkien varastointia ja betonin…

Siuronsalmelle johtavat maantiet halutaan muuttaa yksityisteiksi

Kuhmalahden kunnansaunalle johtava Uittomiehentie sekä salmen vastarannalla oleva Siuronsalmentie haluttaisiin muuttaa yksityistieksi. ELY-keskus järjestää tiistaina 14.3. Suojalla yleisötilaisuuden, jossa tiesuunnitelmia esitellään. ELY-keskus pyrkii muuttamaan yksityistieksi vähän käytettyjä teitä, jotka palvelevat lähinnä tienvarren asukkaita ja mökkiläisiä. Molemmat Siuronsalmelle johtavat tiet ovat pistoteitä. Yhtenä perusteena maanteiden lakkauttamiselle on se, täyttääkö lakkautettava yhteysväli maantien rakentamisen edellytykset – toisin…

Lukion kentän suunnitelmalle hyväksyntä

Tekninen lautakunta hyväksyi lukion pallokentän laajennusta koskevan suunnitelman viime kokouksessaan. Suunnitelman mukaan nykyistä pallokenttää laajennetaan jatkamalla sitä länteen päin alueella, joka on 55 metriä kertaa 75 metriä. Kenttäosa aiotaan ympäröidä samanlaisella aidalla, jolla nykyisen kentän kolme sivua on reunustettu. Uuteen aitaan tehdään kaksi huoltoporttia ja kaksi kulkuporttia. Kentälle tehdään kivituhkapinta, ja rakennekerrosten alle tehdään salaojitus….

Petri Urkko ei ole ehdolla

Puolueet kasasivat ja täydensivät viime hetkeen saakka ehdokaslistoja, jotka jätettiin viimeistään tiistaina iltapäivällä. Pälkäneen keskustan listaan sisältyy suuri yllätys: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Urkko ei ole enää ehdolla. Myös puolueen edellisvaalien ääniharavat ja kunnanhallituksen jäsenet Eveliina Hakala ja Heikki Rönni jättäytyvät pois. Perussuomalaisten valtuutettu Jani Luukkonen hakee nyt valtuustopaikkaa keskustalaisena. Uusia nimiä keskustan listalla ovat muun…

Vatialaan rakennetaan uusi koulu vanhan tilalle

Vatialan alakoulun vanha osa puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Tekninen lautakunta päätti asiasta kokouksessaan viime viikon tiistaina. Lautakunta oli sitä mieltä, että Vatialan ja Pitkäjärven kouluille varattu rahoitus käytetään yhdelle tontille Vatialaan. Kunnan varat eivät olisi riittäneet kahteen isoon hankkeeseen. Pitkäjärven yläkoulun laajennusta siirrettiin tässä vaiheessa eteenpäin, ja sen nykyisten tilojen tehokkaampaa käyttöä selvitellään…

Yrittäjätalo paikallisiin käsiin

– Oli siinä pientä kotiseuturakkautta, myöntää Vesa Vähä-Maso. Sahalahdelta lähtöisin oleva Vähä-Maso on ostanut puolisonsa Minna Pajulan kanssa Sahalahden yrittäjätalon osakkeet niitä kaupanneelta Kangasalan kunnalta. Kunnanhallitus näytti vihreää valoa 95 500 euron kaupoille viime kokouksessaan. Isoniementie 1:ssä sijaitsevissa liiketiloissa, joiden pinta-ala on runsaat 500 neliömetriä, toimii nykyisin vuokralla kahdeksan yrittäjää ja yhdistystä. Uusien omistajien mukaan tarkoituksena…

Muutosta parempaan, Pälkäneellä työttömyys kuitenkin hieman kasvoi

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017 tammikuussa huomattavasti matalampi kuin vuoden 2016 tammikuussa. Kahdessakymmenessäyhdessä Pirkanmaan kunnassa työttömien työnhakijoiden määrä laski tai säilyi entisellä tasolla tammikuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla tammikuussa 35 539 henkilöä. Laskua oli vuositasolla 3 230 henkilöä eli lähes kymmenen prosenttia. Työttömyysaste koko maakunnassa oli 14,6 prosenttia. Vastaavasti koko…

Tarjoilu loppui, lasit hajosivat

Nuorehko pälkäneläismies oli varhain lauantai-iltana sellaisessa kunnossa, ettei hänelle enää tarjoiltu paikallisessa ravintolassa. Tästä suivaantuneena mies rikkoi tuopin lattialle ja alkoi haastaa riitaa muiden kanssa. Humalainen riehuja saatiin ulos, jossa hän potkaisi ulko-oven lasin rikki ja paini kahden muun miesasiakkaan kanssa, kunnes häipyi paikalta ennen kuin paikalle hälytetty poliisi saapui paikalle. Vahingonteosta epäillyn tekijän henkilöllisyytensä…