Pertti Salminen

28
Voimassa 31.5 asti.

HENKILÖSTÄ
Synnyin maatalous-metsätilan poikana Vahdermetsässä 63 vuotta sitten ja olen ollut paluumuuttajana Kyynäröjärven rannassa vuodesta 2006. Koulukokemukseni sain aluksi supistetussa kansakoulussa Padasjoen puolella, sitten kokeiluperuskoulussa Ämmätsässä ja Aitoossa sekä lähimmässä Padasjoen lukiossa. Pääasiallisen työurani tein puolustusvoimissa. Sen aikana ja varsinkin jälkeenpäin olen toiminut asiantuntijana viranomaisyhteistyön parissa, valmiusharjoituksissa ja toisaalta tutkijana eri projekteissa. Tärkeimmät harrastukseni ovat kuntosuunnistus, metsästys, järjestötyö, kansainvälisen ja kansallisen turvallisuuskehityksen seuraaminen kommentointeineen sekä pihapiirin rakennusten kunnostaminen. Siviilikoulutukseni on valtiotieteiden tohtori ja sotilasarvoni kenraalimajuri evp.. Perheeseeni kuuluu vaimo ja neljä kotoa eri elämänaloille poisjuossutta lasta.

MIKSI EHDOKKAAKSI?
Suostuin pyyntöön, mutta olin jo asiaa harkinnut. Edessä on erittäin mittava paikallis- ja aluetason hallinnonuudistus, johon on vielä mahdollisuus vaikuttaa. Aikomukseni on asua vielä vuosikymmeniä kotikunnassani, vieläpä sivukylällä, joten kunnan ja maakunnan tulevat muodot, palvelut ja elinympäristön kehitys kiinnostavat. Olen tottunut yhteistyöhön ja näen, että tässä tilanteessa kotikunnan aseman, toiminnan sekä palvelujen säilyttäminen ja vahvistaminen onnistuu vain yhteistyöllä, jossa on voitava ylittää myös puoluerajat.

KOKEMUSTAUSTANI
En ole toiminut aiemmin kunnan luottamuselimissä, joten äänestäjä voi päätellä toimintakykyisyyttäni ehkä vain elämänkokemuksestani. Sotilaskouluttajana Hämeessä, Uudellamaalla ja Satakunnassa olen tutustunut eri puolilta maata kotoisin olevien ja ulkosuomalaistenkin ajattelu- ja toimintatapoihin. Reserviläisten toimintaan olen voinut perehtyä lähemmin kymmenen maakunnan alueella. Länsi-Suomen sotilasläänin komentajana olin yhteistyössä kolmen aluehallintoviraston, elyjen sekä yhdeksän maakunnan ja niiden alueen kuntien kanssa mitä erilaisimmissa asioissa olivatpa kysymyksessä kutsunnat, valmius-, harjoitus- ja ympäristöasiat tai yhteiset harjoitukset.

Kansainvälisten asioiden seuraamiseni alkoi radioasemien kuunteluharrastuksella 12-vuotiaana. Rauhanturvatehtävissä olen hankkinut alkeellisten ja ristiriitaisten yhteiskuntien ongelmista varoittavia kokemuksia Namibiassa ja Bosniassa. Edellisen itsenäistämisoperaatiossa sain toimia kansainvälisen esikunnan suunnittelu-upseerina sotilastehtävien lisäksi rakentamassa paluumuuton ja vaalien turvallisuutta. Bosniassa taas keskiössä olivat sodanjälkeisen paluumuuton järjestely ja muuttajien suojaaminen yhdessä kansainvälisten järjestöjen sekä paikallisten kuntien kanssa. Vuoden opiskelin myös Lontoossa maailman kriisialueita. Siihen kuului kuukauden tutkimusmatka keskisen Afrikan ongelma-alueille köyhyyteen, väärään hallintotapaan, sairauksiin ja väkivallan eri muotoihin tutustumiseksi. Kolmisen vuotta olin uran loppuvaiheissa Suomen sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on tullut tutuksi oman koulu-uran ohessa ammatin ja yliopisto-opiskelussa sekä vaihtelevissa rooleissa alakoulun suunnistusopetuksesta erilaisten sotilasopettajatehtävien kautta maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriin ja yliopistorehtorien neuvostoon. Lastenhoitajavaimo on lähes päivittäin perehdyttänyt varhaiskasvatukseen.

Kunnan kehittämisen rakennuspalikoihin kuuluu yhteisöllisyys. Olen saanut toimia luottamustehtävissä erilaisissa järjestöissä – ammattiyhdistysliikkeessä, urheiluseuroissa ja tiedeseuroissa. Viimeaikoina Johtamistehtävät ovat painottuneet tiedepuolelle ja metsästykseen.

MIHIN MIELENKIINTO?
Kaikentasoisen laadukkaan opetuksen ja oppimismahdollisuuksien varmistaminen on tärkeää. Laadukkaiden palvelujen varmistaminen, myös ikääntyneille, on toinen mielenkiinnon kohde ja niihin kuuluu myös liikenneolojen kehittäminen. Pienyrittäjyyden mahdollistaminen ja tukeminen on osa selviytymisstrategiaa. Sen ohella elinvoimaan kuuluu viihtyisän ympäristön mahdollistaminen asukkaille ja kuntaan muuttaville. Kylien elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksikin on jotakin tehtävissä. Kaiken perustana on kehittyvän kunnan ja maakunnan toiminnan sekä näiden yhteensovittamisen eteen tehtävä työ.