Rainer Zeitlin

30
Voimassa 31.5 asti.

TULOSYY: asettunut pälkäneläisten käytettäväksi tulevaksi valtuustokaudeksi.

ESITIEDOT: syntynyt v.1956 Tampereella, koulut käynyt Kangasalla, opiskellut Tampereella, missä nykyään toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon asiantuntijaylilääkärinä. Tätä nykyä sote-uudistus on keskeinen teema työtehtävissä. On toiminut 16 v Pälkäneen kunnanvaltuuston jäsenenä, viimeisimmän kauden myös valtuuston I varapuheenjohtajana. Toimi Pälkäneen kunnan perusturvalautakunnan puheenjohtajan 1,5 kautta. Tehtävä päättyi kun sosiaalipalveluiden tuotantovastuu siirtyi Kangasalle. On ollut aktiivisesti mukana edistämässä perhetyötä Pälkäneellä. On maakuntavaltuutettu, joka on johdonmukaisesti vastustanut Tavase-hanketta valtuuston kokouksissa.

NYKYTILA:
On hyvin perehtynyt tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Näkee hyvin tärkeäksi että Pälkäneellä viipymättä ryhdytään suunnittelemaan uudenlaista kuntaa, jonka vastuulla on terveyden edistäminen ja hyvinvointi, viihtyisä asuinympäristö, kasvava elinvoima, puhdas ympäristö, hyvä ja turvallinen varhaiskasvatus sekä koulutus ja turvallinen asuinpaikka seniorikansalaisille. Näkee terveyden edistämisen kuntalaisen ja kunnan yhteiseksi asiaksi. Kaikessa kunnan päätöksenteossa tulee ottaa ennakkoon huomioon terveysvaikutukset. Hän haluaa olla edistämässä päätöksenteossa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten aktiivista osallistumista kotikunnan päätöksentekoon ja kehittämiseen. Hän näkee kylien suuren arvon yhteisöllisyyden koteina ja kunnan vetovoimatekijöinä. Hänen mukaansa Pälkäneen kunnasta tulee luoda myönteisiä mielikuvia, joita markkinoidaan valtakunnallisestikin. Jos Pälkäneestä on mielikuvia, niin Pälkäne on myös olemassa.

HOITOSUUNNITELMA:
Erityistä huomiota Pälkäneellä kiinnitetään terveyden edistämiseen kaikissa ikäryhmissä. Vaikka maakunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, niin päävastuu sairauksien ennaltaehkäisyssä on kunnalla ja kuntalaisilla itsellään. Varhaiskasvatus ja koulut ovat sellaisia konkreettisia kunnan vastuulla olevia asioita, jotka antavat lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat koulutukseen ja aikuisikään. Elämän alkuvuodet ovat ratkaisevassa asemassa tulevaa elämää ajatellen. Koko kylän tulee kasvattaa lapsia ja nuoria. Elämän ehtoopuolella tulee olla palveluita tarjolla kotikunnassa.

LÄÄKITYS: Liikuntaa kaikissa ikäryhmissä monipuolisesti ja riittävästi. Kuntalaisten ääntä kuullaan ja kuunnellaan. Suositaan hyvää ja puhdasta lähiruokaa kodeissa ja kouluissa. Pälkäneläiset lopettavat tupakoinnin ja kaikki liikuntatilat sekä alueet ovat savuttomia.

SEURANTA: Kuntalaiset seuraavat jatkuvasti kunnan päätöksentekoa ja antavat siitä palautetta suoraan päättäjille ja kuntalaistilaisuuksissa. Yksi ääni 30 palmusunnuntaina ja sen vaikutuksen seuranta 4v.