Taina Aspila

49
Voimassa 31.5 asti.

Hei olen Aspilan Taina, 58 vuotias maitotilan emäntä, Vimmusta. Perheeseeni kuuluu aviomies ja neljä poikaa, jotka ovat jo maailmalla sekä neljä lastenlasta. Olen syntynyt Raumalla ja koulutukseltani olen merkonomi. Olen työskennellyt 8 vuotta kirjanpitäjänä tilitoimistossa, hoidellen maatilojen ja yritysten kirjanpitoja ja verotusta. 1985 muutimme Pälkäneelle miehen kotitilalle, maatalousyrittäjiksi. Tilallamme harjoitetaan maidontuotantoa sekä polttopuiden myyntiä.

Harrastuksiini kuuluu käsitöiden tekoa, kuorolaulua sekä vapaehtoistoimintaan osallistumista. Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta ja tartun asioihin ripeästi. Olen Pro Agrian edustajiston sekä maitovaliokunnan jäsen, seurakunnan diakonian vastuu ryhmässä sekä Kangasalan-Pälkäneen sote-asiakasraadin jäsen. Kunnallispolitiikkaan olen osallistunut eri lautakuntien jäsenenä ja kuluvalla kaudella hallituksen varajäsenenä.

Hyvään elämään kuuluvat: kasvaminen, oppiminen, työ, kulttuuri, arvokas vanheneminen ja viihtyminen. Edistetään niitä ja luodaan hyvän elämän edellytykset kaiken ikäisille Pälkäneläisille!

Erityistä huolta kannan:
– Kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluiden saamisesta omasta kunnasta.
– Syrjäkylien elinvoimaisuudesta.
– Lasten ja nuorten koulunkäynnistä, jatko opiskelusta, viihtyvyydestä ja kasvamisesta aikuisiksi. Muistetaan myös syrjäkylien lapsia ja nuoria ja heidän tarpeitaan päätöksiä tehtäessä.
– Huolehditaan sairaista ja vanhuksista ja luodaan sellaiset palvelut, jotta hoito ja asuminen kotikunnassa on mahdollista.
– Huolehditaan kunnan työntekijöiden jaksamisesta ja viihtymisestä. Tulevat muutokset luovat paljon paineita ja epätietoisuutta. Kannustetaan ja tsempataan heitä.
– Pyritään saamaan kuntaan uusia yrittäjiä ja yrityksiä, sekä uusia työpaikkoja. Tuetaan yrittäjiä ja yritetään vastata heidän tarpeisiinsa.
– Kunnan päätöksentekoon kaipaan avointa keskustelua ja kuntalaisten kuulemista sekä yhteen hiileen puhaltamista ja taloudellista ajattelua.
– Itsenäinen kunta.

Syrjäkylällä asuen tutuiksi ovat tulleet:
– Lasten koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet ja haasteet, koulukyyditykset, harrastusmahdollisuudet yms.
– Vanhusten selviäminen omissa asunnoissaan ilman minkäänlaista turvaa ja kaukana naapureista. Vanhukset kokevat usein turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Tämä on haaste kunnalle ja kuntalaisille. Huonot tiet, joukkoliikenteen puuttuminen, palveluiden siirtyminen nettiaikaan ja yleinen automatisoituminen on iso haaste syrjäkylien vanhuksille ja sairaille.
– Väestön vanheneminen ja maatilojen väheneminen. Toivon, että maaseutu pidetään asuttuna ja vireänä, jotta täällä voidaan jatkossakin tuottaa puhtaita elintarvikkeita kuntalaistemme iloksi. Toiveinani on, että saisimme meidänkin tilalle nuoren innokkaan parin jatkamaan työtämme ja että he viihtyisivät täällä syrjäkylällä.