Timo Viitanen

29
Voimassa 31.5 asti.

Pälkäne tarvitsee kasvua ja näkyvyyttä myönteisten asioiden kautta.
Ihminen on tärkein toimintakohde kaiken ikäisenä.
Huolenpitoa, turvaa ja välittämistä tarvitsevat lapset ja nuoret,
aikuisväestö sekä vanhukset.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulee toimia riittävillä resursseilla,
jotta kasvatus ja opetus olisi tehokasta ja lapsiperheitä houkuttelevaa.
Oma lukiomme, ainoana toisen asteen opetusmuotona kunnassamme, antaa
oivat mahdollisuudet jatkaa koulunkäyntiä kotipitäjässä peruskoulun jälkeen.
Lukion vetovoimaisuuden lisääminen ja erikoistuminen nuoria kiinnostaville
aihealueille esim. luonto ja ympäristö tai vaikkapa digitaalisuus, on meidän
kaikkien haasteemme.
Työpaikat vetäisivät aikuisväestöä kuntaan, tarvitaan investointeja, tosin
pienen kunnan mahdollisuudet ovat rajalliset.
Kaavoitettua tonttimaata on runsaasti tarjolla asuinrakentamiseen, mutta
se ei tunnu riittävän, pitäisi olla tarjolla jotakin uutta ja erilaista esim.
kaksoisvesijärjestelmän käyttömahdollisuus.
Hienoa, että Pälkäne ylsi Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakilpailussa
kolmanneksi. Tämä on merkki tekemisestä ja yrittämisen nostamisesta
agendalle. Rakennusalan puolelta täytyy todeta Lapwallin tulo Pälkäneelle
sen ostettua itselleen Kankaanmaalla sijaitsevan elementtitehtaan. Tämä
on myönteinen signaali ja tuo jatkossa työpaikkoja Pälkäneelle.
Senioriväestö tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja viriketoimintaa sekä senioriasuntoja lähelle palveluja.
Lastenlinnan alueelle on valmistumassa hoivatalo kuntalaisten käyttöön.
Hoivataloa lähellä olevan Lastenlinnan satumetsän toivotaan säilyvän.
Itse olen ehdottomasti samaa mieltä.

Motto: Se tehdään, mikä sovitaan.
Yhdessä työskenteleminen on menestystä. Henry Ford