Kuhmalahden terveysaseman torstain aukiolot mietinnässä

Eila Tepponen asioi Kuhmalahden terveysasemalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pohtii tänään Kuhmalahden terveysaseman torstaipäivien aukioloa. Aseman sulkeminen yhdeksi päiväksi viikossa on noussut mietintään eri terveysasemille tehtyjen riskienarviointien yhteydessä. Yhden päivän kiinniololla halutaan selventää käytäntöjä ja lisätä sekä työntekijöiden että potilaiden turvallisuutta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin Sari Mäkisen mukaan lääkärin tosiasiallinen työaika Kuhmalahden asemalla ei uudella järjestelyllä vähenisi nykyisestä.

– Lääkärillä on hoidettavanaan vanhainkoti, koulu, osa päivystyksestä ja niiden päälle tulevat koulutukset. Jatkossa kaikki lääkärin poissaolot olisivat torstaisin ja muulloin lääkäri olisi paikalla kokopäiväisesti. Samalla saadaan lisää sairaanhoitajan vastaanottoaikoja, hän taustoittaa.

Torstaisin potilaat ohjattaisiin suunnitelmien mukaan Sahalahden terveysasemalle. Jos lautakunta hyväksyy esityksen, käytäntö Kuhmalahdella muuttuu jo syyskuun puolivälissä.

Keinot eivät riitä

Sosiaali- ja terveyskeskuksen Mäkisen mukaan suunnittelupöydällä on ollut mitä erilaisimpia aikataulujärjestelyjä terveysaseman jokapäiväisen aukiolon varmistamiseksi, mutta pelimerkit ovat olleet vähissä. Kotihoidon työntekijät ovat majoittautuneet Pentorinteen vanhainkodille, terveydenhoitajan työpanosta kaivataan kouluilla ja Sahalahdella eikä hammashoitoon löydy tekijöitä, vaikka välineet ja tilat olisivat valmiina.

Mäkinen myöntää tilanteen monessa mielessä ongelmalliseksi. Kuntalaiset haluaisivat hyvää palvelua, työntekijät haluaisivat keskittyä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin, ja toisaalta työnantaja ei voi katsoa riskienarvioinnin tuloksia läpi sormien.

Riskienarviointien teko aloitettiin jo viime vuonna, ja sitä jatkettiin kevään ajan. Kaikkien terveysasemien työntekijät arvioivat työympäristöään lomakkeilla eri näkökulmista: huomioitavina olivat niin ergonomia, henkinen kuormittavuus kuin fyysinen turvallisuuskin.

Turvallisuuskysymyksen nähtiin pienimmällä terveysasemalla Kuhmalahdella koskevan sekä työntekijöitä että potilaita; muilla asemilla on selvitty pienemmillä muutoksilla.

– Henkilökunnan turvallisuuden lisäksi myös potilasturvallisuus vaarantuu, kun välillä on vain hoitaja paikalla, Mäkinen sanoo.

Työturvallisuutta on jo aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalveluissa kohennettu tietoverkkopohjaisella hälytysjärjestelmällä.

Huoli painaa

Kuhmalahdella esitys on otettu huolestuneena vastaan. Yhden päivän kiinniolo on joillekin merkki terveyspalvelujen asteittaisen alasajon alkamisesta, ja yhtä lailla pienellä miehistöllä pyörivän kirjaston jatko nähdään nyt epävarmana.

Myös sulkupäivän valintaa on jo ennen lautakuntakäsittelyä ehditty ihmetellä eri syistä. ”Torstaisululle” on kuitenkin Mäkisen mukaan hyvä syy: koulutukset järjestetään juuri torstaisin, eli lääkäri on tuolloin joka tapauksessa tavoittamattomissa. Näin aseman kiinnioloaika saadaan sorvattua mahdollisimman pieneksi.

 

 

Riskinarviointi

- Työsuojelun riskinarviointi aloitettiin Kangasalla sosiaali- ja terveyspuolella vuonna 2011. Arviointia tehty kunnassa säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien.

- Arviointilomakkeena Työturvallisuuskeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston lomakkeet.

- Riskejä arvioidaan aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon viisiportaisella asteikolla: merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä ja sietämätön riski. Näistä kaksi viimeistä edellyttävät ohjeiden mukaan riskien pienentämistä ennen arvioitujen töiden aloittamista.

- Riskien arvioinnissa ovat mukana henkilöstön lisäksi ainakin työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja kunnan tilapalvelu.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?