Mikkolan Navetan Paku kuljettaa kulttuuria Sydän-Hämeeseen

Kulttuurin kulkeutumista Mikkolan Navetalta lähiseudulle ei jarruttele enää mikään, sillä Paku on lähtövalmiina.

Vapaa kulttuurituotantopaja Paku on yhteisöllisen kulttuurituotannon malli. Paku-hankkeen päämääränä on ajaa kulttuurillista tasa-arvoa ja henkistä hyvinvointia Pälkäneelle ja naapurikuntiin.

Taija Ahonen, Outi Nummi ja Piia Salmi ovat Pakun vauhtiin lähdön aikaansaajia. Kuulto kajastaa näiden innokkaiden naisten silmissä.

Kuulto on kulttuuritoiminnan kehittämishanke, jota organisoi Jyväskylän yliopisto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Olemme hyvin iloisia, innostuneita ja ylpeitä suorastaan tällaisesta mahdollisuudesta, Ahonen, Salmi ja Nummi vakuuttavat.

Kuullon ja Pakun pyrkimyksenä on lisätä kulttuuripalveluiden tasavertaista saatavuutta asuinpaikasta riippumatta. Varsinkin erityisryhmien mahdollisuuksia kulttuurikokemuksille halutaan kehittää.

– Paku tähtää sosiaaliseen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen taiteen, tieteen ja käsillä tekemisen keinoin, kolmikko tiivistää Pakun olemuksen.

 

Kuulto-hankkeessa luodaan ja tutkitaan

Taija Ahonen, Piia Salmi ja Outi Nummi kutsuvat paikallisia kahvipöydän äärelle keskustelemaan Pakun mahdollisuuksista.

Suomessa paikalliset erot kulttuurin kulutuksessa ovat EU-maiden suurimpia. Tilastokeskuksen vuoden 2007 selvityksen mukaan kolmen miljoonan suomalaisen kulttuuritoimintaan sijoitetaan 16–70 euroa vuodessa. ’Kuulto-hanke keskittyy kuntiin, joissa sijoitus on alle 15 euroa. Pälkäneen kunnan sijoitus oli viisi euroa asukasta kohden.

Valtion osuus on asukaskohtainen, noin euron verran. Muutokset kuntalainsäädännössä sekä kuntarajojen muovaukset ovat lisäksi luoneet tarpeen uudenlaisille kulttuuripalveluille.

Tasa-arvon puolesta käy kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry Pakullaan.

– Hanke on syntynyt maaseudun oloista ja tarpeista. Se ei ole tuotettu ylhäältä alaspäin vaan ruohonjuuritasolta, maaseudun realiteeteista, Taija Ahonen kertoo.

Mallikasta toimintaa on Mikkolan Navetan väeltä Paku-projekti ollutkin. Kuultoon osalliseksi pyrki lähes 200 hakijaa ja ainoastaan 22 toimintamallia valittiin.

Pakun taustalla on Mikkolan Navetan toiminta kuuden vuoden ajalta.

– Olemme saaneet ministeriöltä rahoitusta kehittämistyöhön ja palvelumallien testaamiseen. Jatkossa tarvitaan lisärahoitusta, jotta pystytään luomaan kestävä rakenne toiminnalle, Taija Ahonen, Piia Salmi ja Outi Nummi esittelevät tulevaa prosessia.

– Marraskuussa on Kuulto-hankkeen seuraava seminaari, jossa tavataan muita hankkeen piirissä olevia. Projektin myötä tulee uusia yhteyksiä ja näkee samalla mitä muut tarjoavat. Selviää esimerkiksi minkälaisia toimintatapoja yrityksillä ja kunnilla on.

Paku lähtee liikkeelle kymmenen kuukauden kokeilujaksolla. Jakson aikana pyritään kehittämään Pälkäneen ja naapurikuntien kanssa yhteistyösopimukset.

– Tämä Pakun kokeilujakso valmistellaan hyvässä yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa. Eikä se rajoitu vain Pälkäneeseen, vaan keskustelua on käyty myös lähikuntien kanssa, Piia Salmi paljastaa.

 

Kulttuuri kuuluu hyvinvointiin

Työryhmällä on vahva näkemys siitä, kuinka kulttuuri on hyvinvoinnin tärkeä osa-alue. Aikomuksena onkin yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

– Paku tarjoaa sekä osallistuvaa että esittävää kulttuuria. Toiminnallisuus ja sosiaalinen kanssakäyminen tekevät mielenterveydelle hyvää. Osallistumisessa ja osallisuudessa piilee hyvinvointi, Piia Salmi pohtii.

Pakun tehtävänä on toimittaa kulttuuripaketteja kouluihin ja vanhainkoteihin. Ensimmäisenä on luvassa monitaiteellisen Duo Mitrej’n esiintyminen vanhainkodissa.

Kouluihin aiotaan puolestaan arkeologi, kuvataiteilija ja arkkitehti tutustuttamaan koululaiset oman paikkakuntansa muinaishistoriaan – ja kenties omaan unelma-ammattiin.

Koulutyöpajojen tavoitteet ovat selvät.

– Paikallisuudesta innostuminen. Pääsee omin käsin kiinni kotikunnan muinaisuuteen eikä jäädä vain passiivisen vastaanottajan rooliin. Kyllä kokemisesta jää syvempi muistijälki.

– Olisi ihanaa, jos pystyisimme tuottamaan elämyksiä ihmisille, jotka eivät edes huomanneet kiireidensä ja arkensa keskellä kaivanneensa niitä. Outi Nummi tuumaa.

 

Kaikki mukaan Pakuun

Outi Nummi, Taija Ahonen ja Piia Salmi kertovat Pakun kulttuurikäsitteen olevan laaja ja salliva. Oleellista on taiteen ja tieteen välittäminen korkeatasoisilla sisällöillä.

Pakun bensana ovat sen ajamat arvot; kansalaislähtöisyys, tasa-arvo, osallisuus ja nopea reagointi. Sujuvan päätöksenteon mahdollistaa se, ettei Pakulla ole hallintorakennetta, vaan jotakin  parempaa; kolme innostunutta ja aloitteellista naista.

– Projektissamme idealismi ja toiveikkuus yhdistyy realismiin. Tasapainon löytämiseksi tarvitaan kolmen yhteistyötä, Taija Ahonen sanoo.

Työnjako on jyvitetty jokaisen hallitseman osaamisalueen mukaisesti. Nummi, Salmi ja Ahonen painottavat myös Mikkolan Navetan väen yhteistä panosta.

– Kaiken pohjana on Mikkolan Navetan talkoohenki, tukijat ja verkostot.  Myös tuleva  turvaa Navetan talkootyöhön.

Pakun ovet ovat avoimet kaikille ja rakentavia ehdotuksia toivotaan.

– Mikkolan Navetta on kohtaamispaikka. Nyt on mahdollista jalostaa paikkakuntalaisten ehdottamia ideoita ja tuoda ne laajemmalle yleisölle.

Mikkolan Navetan Internetsivuilta löytyvät Pakun vetäjien yhteystiedot. Kuukauden ensimmäisen torstain Navettakahveille kello 16 ovat kaikki reittiohjeita Pakulle tarjoavat erittäin tervetulleita.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?