Päivähoitopaikkoja riittää, kuntalisä pysyy poissa ja virikekerhot maksullisina

Sahalahden päiväkoti.

Kangasalan kunnan päivähoitopaikkojen tilanne on varsin hyvä: avoimia päivähoitopaikkoja on tarjolla eri puolilla kuntaa. Vapaiden paikkojen määrässä on kuitenkin aluekohtaisesti eroja, ja esimerkiksi Tursolan ja Ruutanan alueet ovat alkusyksystä olleet tukkoisimpia.

Viime vuotta valoisampaan paikkatilanteeseen ovat sivistyskeskuksen mukaan vaikuttaneet Liuksialan uuden päiväkodin käyttöönotto ja Vatialan päiväkotilaajennuksen valmistuminen. Tilanne on katsottu sellaiseksi, ettei kasvatus- ja sivistyslautakunta nähnyt tarvetta viedä Kangasala-lisän palauttamisen puolesta tehtyä kuntalaisaloitetta käytäntöön asti. Lautakunnan mukaan vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että lisän vaikutus päivähoitopalveluiden käyttöön on taloudelliselta kannalta liian pieni. Kuntalisän vaikutusta päiväkoti-investointeihin on puolestaan lautakunnan mukaan vaikeaa arvioida.

Lautakunta katsoo myös, että kunnan järjestämästä virikekerhotoiminnasta peritään jatkossakin kohtuullinen kerhomaksu. Valtuustoaloitteessa esitettiin virikekerhojen muuttamista maksuttomiksi Tampereen tapaan, mutta lautakunnan arvion mukaan maksullisuutta puoltaa saatava sitoutuminen toimintaan. Lisäksi lautakunta huomauttaa maksujen olevan kohtuullisia, perhekerhotoiminnan olevan ilmaista ja lain antavan tietyissä tilanteissa mahdollisuuden maksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen.

Avointen varhaiskasvatuspalvelujen – virike- ja perhekerhojen sekä lasten parkkitoiminnan – käyttäjämäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Vuodesta 2007 palvelujen käyttäjien määrä on yli kuusinkertaistunut.

Avoimia palveluja on tavoitteena lisätä ja tuoda tulevaisuudessa myös Sahalahdelle, Tursolaan ja Huutijärvelle, joista ne vielä puuttuvat. Kuhmalahdella virikekerhojen tarjoamista kokeillaan päiväkotitoiminnan yhteydessä päivähoidon tarvitsijoiden määrän vähennyttyä. Kunnassa laskeskellaan kerhojen vaikuttaneen päivähoito

Päivähoitoa pyritään muutenkin kehittämään edelleen. Suunnitteilla on esimerkiksi mobiililaitteen avulla toimivan lasten läsnäoloseurantapalvelun käyttöönotto. Tällä on tarkoitus vähentää käsin tehtävän kirjaamistyön määrä sekä päiväkodissa että toimistolla. Mobiilijärjestelmää ollaan testaamassa ensin vuoro- ja perhepäivähoidon lisäksi kahdessa päiväkodissa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?