Ensihoitoadressi: Ambulanssin tason ja sijoituspaikan puolesta koossa yli 1100 nimeä

Hoitotason ambulanssi halutaan pitää Aitoossa

Luopioisissa ei ole ollut vaikeuksia löytää puheenaihetta syksyn aikana. Raiteilla, toreilla ja kauppojen tiskeillä on puhuttu ambulanssin tasosta ja sijoituspaikasta.

Ambulanssin taso on laskemassa perustasoon, koska Pälkäneen kunta ei ollut valmis maksamaan vajaan 40 000 euron lisähintaa vuodessa hoitotason autosta. Nykyisin Sydän-Hämeen ensihoito tarjoaa hoitotason palvelua, jolloin potilaiden pelastamiseksi voidaan tehdä enemmän paikan päällä.

Luopioisten kuvakulmasta katsoen apu siirtyisi myös kauemmas, sillä sairaanhoitopiirin mielestä Onkkaala olisi ambulanssille parempi sijoituspaikka kuin Aitoo. Suunnitelmaa perustellaan muun muassa asukkaiden ja riskikohteiden määrällä.

 

Keskustelutilaisuus poiki nimiadressin

Kukkia-seuran varapuheenjohtaja Erkki Toivari oli mukana keräämässä nimiä ambulanssin palvelutason heikennystä ja siirtoa vastaan.

Ensihoitosuunnitelmat hirvittävät luopioislaisia, ja kotiseutuyhdistys Kukkia-seura kutsui syyskuun alussa koolle keskustelutilaisuuden, jossa asiaa käsiteltiin. Kahdeksaa eri järjestöä edustaneet 30 henkilöä käyttivät 54 puheenvuoroa, joissa kannettiin huolta Luopioisten suunnan turvallisuudesta.

Tilaisuuden jälkeen alettiin kerätä nimiä adressiin, jossa vaaditaan, että ensihoitosuunnitelmat käsiteltäisiin uudelleen sekä sairaanhoitopiirissä että Pälkäneen kunnanvaltuustossa. Parissa viikossa saatiin kokoon toista tuhatta nimeä. Maanantaina Olavi Seppälä luovutti sairaanhoitopiirin valtuustolle 1110 allekirjoituksella varustetun adressin.

– Allekirjoituksia on enemmänkin, sillä nimilistoja on vielä kiertämässä, Kukkia-seuran varapuheenjohtaja Erkki Toivari sanoo.

Ambulanssin tason ja sijoituspaikan säilymisen puolesta on kerätty nimiä kauppojen, pankkien ja kuppiloiden tiskeillä Aitoossa, Luopioisissa ja Rautajärvellä.

– Kukaan niistä joiden kanssa olen asiasta jutellut, ei ole hyväksynyt suunnitelmia. Luopioislaisten lisäksi kesäasukkaat ovat olleet ehdotuksesta tyrmistyneitä. Ja listoissa on nimiä Onkkaalan suunnaltakin, vaikkei sieltä ole kerätty allekirjoituksia aktiivisesti, Erkki Toivari kertoo.

Kaikki nimilistat toimitetaan Luopioisten terveysasemalle.

 

Palokuntien ensivastetehtävät lisääntyisivät

Monissa sairaustapauksissa ja onnettomuuksissa ensimmäisenä paikalle ehtii palokunnan ensivasteyksikkö. Se tarjoaa apua siihen saakka, kunnes paikalle saadaan ambulanssi.

Luopioisissa ensivastetehtäviin lähtevät Aitoon ja Rautajärven VPK:t. Viime vuonna ensivastetehtäviä oli 90. Määrä kasvaa jatkuvasti, sillä tänä vuonna oli koossa jo elokuun loppuun mennessä 72 lähtöä. Rautajärven lähdöistä puolet suuntautuu Kuhmalahdelle, jossa palokunta ei hoida ensivastetehtäviä.

– Palokuntien yhteistyö Sydän-Hämeen ensihoidon kanssa on saumatonta. Ambulanssiyrittäjä muun muassa kouluttaa säännöllisesti ensivastetehtäviin osallistuvia palokuntalaisia, Erkki Toivari sanoo.

Lisäksi Aitoon VPK on järjestänyt ambulanssiväelle erinomaiset päivystys- ja toimitilat lämpimine autotalleineen. Jos ensihoito siirtyisi Onkkaalaan, sinne tarvittaisiin uudet tilat.

Aitoon ja Rautajärven palokuntien ensivastetehtävät lisääntyisivät, jos ambulanssi siirtyisi kauemmas Onkkaalaan. Etenkin arkipäivien hälytykset ovat kuitenkin palokunnille hankalia, sillä entistä useammat pelastajat ovat kaupungissa töissä.

Aitoon VPK on väläytellyt ambulanssikiistan vuoksi kovia keinoja: palokunta suunnittelee ensivastesopimuksen irtisanomista. Jos Rautajärven palokunta ei selviäisi kaikista ensivastehälytyksistä yksin, alueelle pitäisi tuoda toinen ambulanssi, ja kustannukset kasvaisivat merkittävästi.

 

Mökit, Sappee ja sisäoppilaitokset unohdettu

Pälkäneen lisäksi muun muassa Lempäälässä ja Ylöjärvellä on vastustettu ambulanssin ensihoidon tasoa tai ambulanssin sijoituspaikkaa. Lisäksi kunnat ovat kritisoineet kasvavia kustannuksia. Sairaanhoitopiirin valtuusto päättikin maanantaina palauttaa ensihoidon palvelutason uudelleen valmisteltavaksi.

Luopioisissa vaaditaan, että myös Pälkäneen valtuuston pitäisi käsitellä kunnan lausunto uudelleen.

– Asia tuotiin valtuustoon sairaanhoitopiirin sanelemana ratkaisuna. Moni päättäjä on myöntänyt jälkikäteen, ettei ymmärtänyt, mistä päätettiin, Erkki Toivari sanoo.

Luopioisten nimilistojen kerääjät arvostelevat sairaanhoitopiirin suunnitelmia: asukastiheysruudukot on laadittu mekaanisesti, eikä niissä ole huomioitu Kukkian seudun ja Kuhmalahden vapaa-ajan asuntoja.

– Mökeillä asuu suuren osan vuotta parikymmentä tuhatta henkeä. Mökkiläiset alkavat ikääntyä, ja tarvitsevat siksi entistä useammin ambulanssia, Erkki Toivari sanoo.

Hänen mukaansa kaksi kolmasosaa Aitoon ambulanssin lähdöistä suuntautuu Luopioisten ja Kuhmalahden suuntaan.

Onkkaalassa ambulanssi olisi entistä kauempana myös Sappeen matkailukeskuksesta, joka vetää 120 000 kävijää talvessa ja 60 000 kävijää kesäkaudella. Lisäksi Aitoossa on kaksi erityiskohdetta, Aitoon koulutuskeskus ja Anna Tapion koulu. Molempien yksityiskoulujen oppilaat asuvat viikot asuntoloissa.

Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa perustason ambulanssi toimisi hieman samaan tapaan kuin palokuntien ensivasteyksiköt nykyisin. Vakavissa tilanteissa perustason auto tarjoaisi apua, kunnes paikalle saataisiin hoitotason auto Kangasalta.

– Kuinkahan helposti hoitotason auto ehtisi apuun, kun se palvelee yksin 30 000 asukkaan aluetta, Erkki Toivari kysyy.

– Lääkärihelikopteri on jo tehnyt ensimmäiset lentonsa Luopioisten suuntaan. Kopteri on erinomainen lisä, mutta ei sekään kata kaikkea, Toivari sanoo.

 

Perustason ambulanssi ei pysty hoitamaan

Ensihoidon suunnitelmissa yhtenäistetään muun muassa hälytysvalmiutta. Ambulanssin nykytasoa ja sijoituspaikkaa puolustavien luopioislaisten mielestä Sydän-Hämeen ensihoito tarjoaa parempaa palvelua, sillä auto päivystää Aitoossa ympäri vuorokauden.

– Aitoon ja Luopioisten suunnalla hoitoviive kasvaisi ainakin kahdeksalla minuutilla, jos ambulanssi siirtyy Onkkaalaan, Erkki Toivari sanoo.

Suurimpana riskikohteena pidetyn Lahdentien saavuttaa Aitoosta kuudessa minuutissa, Onkkaalasta parissa minuutissa, jos ambulanssille ei rakenneta uutta tallia valtatien varteen.

– Nykyinen hoitotason ambulanssi on pystynyt jo paikan päällä aloittamaan sydäninfarktipotilaan liuotushoidon, antamaan aivohalvauspotilaalle lääkkeellistä ensihoitoa, tekemään lääkkeellistä ja ulkoista rytminsiirtoa sekä antamaan ylipainehengityshoitoa. Pienemmissä tapauksissa on säästytty kokonaan potilaan kuljettamiselta, sillä paikan päällä on ommeltu haavoja, katetroitu virtsarakkoja ja pistetty paikalleen sijoiltaan menneitä raajoja, Erkki Toivari luettelee.

Jos ambulanssi muuttuu perustason yksiköksi, autossa ei ole välineitä eikä välttämättä osaamistakaan tällaisiin hoitoihin.

– Pitkien etäisyyksien kunnassa hoitotason ambulanssi vähentää komplikaatioiden ja pysyvien vaurioiden syntyä ja erikoissairaanhoidon tarvetta. Se säästää yhteiskunnan kustannuksia ja inhimillisiä kärsimyksiä. Jos kunta saa hoitotason auton 38 000 euron lisäsatsauksella vuodessa, se summa säästettäisiin jo siinä, kun yhden potilaan vammautuminen estetään, Erkki Toivari suhteuttaa.

 

Ensihoidon palvelutasoa mietitään uudelleen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti maanantaina yksimielisesti palauttaa ensihoidon palvelutason uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa aiotaan ottaa huomioon valtuuston kokouksessa ja sitä edeltäneessä infossa pidetyt puheenvuorot ja toiveet palvelun ja kustannusten tasosta.

Kunnat nostivat esiin yhteisen huolensa korkeista kustannuksista, minkä lisäksi osa kunnista halusi nostaa ja osa laskea esitettyä palvelutasoa.

Uutta palvelutasopäätöstä käsiteltäneen lokakuun lopussa ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. 13. marraskuuta on todennäköisesti luvassa ylimääräinen valtuuston kokous, jossa Pirkanmaata koskeva päätös tehdään.

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirien vastuulle ensi vuoden alusta. Ensihoidon palvelutasosuunnitelmaa on ideoitu niin, että maakunta on jaettu muun muassa asukas- ja liikennemäärien perusteella eri riskiluokkien alueisiin. Tämä luokittelu on ollut perusteena esimerkiksi ambulanssien kaavailluille sijoituspaikoille. Sekä ambulanssien esitetty sijoituspaikka että ambulanssin tarjoaman hoidon taso nähtiin osin ongelmallisina esimerkiksi Pälkäneellä.

Vaikutusmahdollisuudet laadittuun palvelutasoesitykseen koettiin useissa kunnissa heikoiksi.

 

Sairaanhoitopiiri sopeuttaa

Sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos alkuvuoden perusteella on 7,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvio investointiohjelmineen perustuu päinvastaiseen, 3,8 miljoonan euron ylijäämäiseen tavoitteeseen.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyikin maanantaina sopeuttamistoimia, joilla pyritään nipistämään erityisesti henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen hallinnan keinoja ovat sairaanhoitopiirin mukaan erityisesti sijaistyövoiman käytön ja ylitöiden vähentäminen.

Lisäksi sairaanhoitopiirissä siirretään myöhemmäksi joillakin kuukausilla virkojen täyttöä sellaisissa tehtävissä,  joita ei katsota palvelutuotannon kannalta välttämättömiksi. Sairaanhoitopiirissä valmistellaan myös pitkän aikavälin toimia muun muassa nykyistä kustannustehokkaampaan ammattirakenteeseen ja työnjakoon siirtymiseksi.

Hallitus totesi maanantaina, että sopeuttamistoimet eivät saa vaarantaa hoitoon pääsyä.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?