Kangasalan Uimahalli Kuohun maksuista ja liiketoimintamallista

Suomen kunniakkaan ja menestyksekkään uintiurheilun syntysanat lausuttiin vuonna 1906 jolloin Suomen Uimaliitto ry perustettiin.

Suomen Uimaliiton missio on uimataidon edistäminen. Tarkoituksena on, että harrastajat saavat siitä elinikäisen pääoman ja halvan henkivakuutuksen tuhansien järvien maassamme.

Yhtä tärkeänä osana uimaliiton toimintaa on taata kilpaileville uintiurheilijoille mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä.

Saimme reilu kolme vuotta sitten Kangasalle uuden ja hienon uimahallin, joka mahdollisti Uimaseura Kangasalan Kuohun (UKK) perustamisen. UKK:n tarkoitus on kilpauintiin tähtäävän harjoittelun lisäksi tarjota monipuolista vesiliikuntaa niin lapsille, aikuisille kuin erityisryhmille.

Kangasalan kunnan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2010–2013 tukee uimaliiton ja Uimaseura Kangasalan Kuohun (UKK) tavoitteita toteamalla seuraavaa:

”Vapaaehtoinen urheiluseuratoiminta on merkittävä osa liikuntakulttuuriamme. Seurojen liikuntapalvelut ovat perinteisesti syntyneet suurelta osin talkoovoimin lähes ilmaiseksi tai ainakin markkinahintaa huomattavasti halvemmalla. Entä tulevaisuudessa? Loppuuko urheiluseuratoiminnalle tyypillinen talkootyö? Koko yhteiskunnan kannalta talkootyön tukeminen on kunnille erittäin edullista. Kangasalan kunnan pitää jatkossa pystyä tukemaan urheiluseuratoimintaa suoria avustuksia lisäämällä sekä pitämällä liikuntapaikat hyväkuntoisina ja käyttäjille mahdollisimman kohtuuhintaisina”

Hyvin alkanut seuratoimintamme on vakiinnuttanut asemansa Kangasalla ja muiden uimaseurojen joukossa.

Olemme järjestäneet omia, sekä osallistuneet aktiivisesti muualla järjestettyihin uintikilpailuihin ja hakeneet menestystä aina SM-tasoa myöten viimeisen vuoden aikana. Meitä on jo noin 400 (uimaria ja valmentajaa) ja joukkomme kasvaa jatkuvasti

Lähitavoitteenamme on mahdollistaa seuran toiminnan jatkuminen Kangasalan uimahallissa tulevinakin vuosina. Työmme uimarien parissa pohjautuu pitkäjänteiseen ja systemaattiseen vapaaehtoistyöhön eri-ikäisille räätälöityjen ryhmien kautta.

Kilpauimarin pitää menestyäkseen harjoitella lajin omaisesta viikossa paljon. Uintikertoja tulee ryhmästä riippuen 2– 7 viikossa.

Vakiovuoroista maksamme ratamaksun, joka on kahdeksankertainen verrattuna tamperelaisten seurojen maksamiin ratamaksuihin. Ratamaksun lisäksi joudumme maksamaan jokaisesta vakiovuorolle tulevasta henkilöstä, valmentajia ja ohjaajia lukuun ottamatta 1,7 euron sisäänpääsymaksun, joka ihmetyttää UKK:n johtokuntaa.

Seudullisesti emme tiedä muita uimaseuroja, jotka joutuisivat maksamaan erillisen sisäänpääsymaksun. On myös kuntia jotka eivät peri uimaseuroilta lainkaan maksua, esimerkiksi Riihimäki.

Vuositasolla Uimaseura Kangasalan Kuohulla on yli 20 000 käyntiä hallissa. Niistä syntyvä kulu on nykyisellä hintatasolla noin 65 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi joudumme maksamaan valvontamaksua valvonnasta halliyhtiön kahvioyrittäjälle (kolmannelle osapuolelle) 11 000 euroa vuodessa vuoroilta, jotka ovat muilta hallin asiakkailta suljettu.  Hallimaksut ovat siis yhteensä 76 000 euroa.

Kunnan avustus 400 jäsenen seuralle on tälle vuodelle 6500 euroa, joka ei edes riitä tuon ylimääräisen valvontamaksun kuittaamiseen. Seuran valmentajat ottavat vastuun uimareista kirjallisesti kuittaamalla, joten koemme kolmannelle osapuolelle maksetun valvontamaksun epäluottamuksena meitä kohtaan.

Uimaseura Kangasalan Kuohun johtokunta haluaa nostaa esille kunnalliseen keskusteluun epäkohdan siitä, kuinka eri-ikäisille kilpa- ja vesiliikuntapalveluja tarjoava uimaseura on taloudellisen pärjäämisen äärirajoilla. Kunnan terveyspoliittinen ohjelma ja käytännön teot eivät kohtaa toisiaan.

Kangasalan kunta omistaa Uimahalli Kuohun sataprosenttisesti Uimahalli Oy:n kautta ja ohjaa sen hallituksen kautta uimahalliyhtiön toimintaa, johon kuuluu muun muassa eri maksuista päättäminen. Kunta teki hallipäätöksen yhteydessä linjauksen, että sen tulee kattaa kiinteät kulut lipputuloilla. Tähän ei ole yksikään uimahalli Suomessa yltänyt eikä tule pääsemään, mutta Kangasalan kunta pitää jääräpäisesti kiinni tulkinnasta, että meillä se on mahdollista.

Tampereella ratamaksun lisäksi uimaseurojen uimareilta ei peritä sisäänpääsymaksua harjoitusvuoroilta, jos heillä on mukana harjoitusvuorolle oikeuttava harjoituskortti, johon on ladattu kunkin uimarin viikoittaiset harjoitusajat. Tämän lisäksi Tampereen rahallinen tuki uimaseuroille on vuositasolla kuusinkertainen verrattuna Kangasalaan.

Kaikesta huolimatta olemme pyrkineet pitämään uimarin harjoitusmaksut seudullisella tasolla. Nuorten lisäksi liikutamme huomattavaa joukkoa erityisryhmiin kuuluvia uimareita. Ei ole oikein nostaa heidänkään harrastusmaksujaan kohtuuttomiksi.

Seuran taloudellisen pärjäämisen kannalta on noussut tärkeäksi vilkas mielikuvitus ja runsas aktiivisuus varainhankinnassa sekä tarkka harkinta kuluissa. Tulevaisuudessa kilpauintiryhmiemme harjoittelun monipuolistaminen vaatisi leirityksiä ja kilpailumatkoja Pirkanmaata edemmäs. Nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta olemme joutuneet karsimaan näistä.

Seurassamme on lahjakkaita uimareita, joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan myös taloudellista panostusta. Nyt seuran taloudesta leijonanosa kuluu harjoitusmaksuihin.

Uimaseura tarjoama toiminta laajeni jälleen syksyllä, lisäksi jäsenmäärämme on noussut. Kaikkia halukkaita tulijoita emme ikävä kyllä ole pystyneet ottamaan mukaan. Jo nyt tilanteemme tässä kulurakenteessa on tullut hyvinkin ahtaaksi. Toivommekin, että kahden ison vesistön ympäröimässä kunnassa löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät halvan henkivakuutuksen eli hyvän uimataidon sekä lasten- ja nuortenliikunnan merkityksen pääomana ja sijoituksena tulevaisuuteen.

Kunta ei näe asiaa samalla tavalla. Uimahalliyhtiö ilmoitti ilman ennakkovaroitusta ja keskusteluita perjantaina 28.9. nostavansa vakiovuorojen hintoja 63 prosenttia (1,7 eurosta 2,7 euroon) 1.1.2013 alkaen. Päätöksen on hyväksynyt halliyhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Päätöksen perusteissa todettiin että vakiovuorokäyttäjät (UKK, koululaisryhmät, Sydänyhdistys, Selkäyhdistys, jne.) ovat maksattaneet harrastuksensa muiden käyttäjien kustannuksella, joten nyt vakiovuoron hintoja pitää korottaa vastaavasti.

UKK maksaa jo nyt 3,17 euroa uimarin käyntikerrasta. Haastamme halliyhtiön logiikan tältä osin sillä 90 prosenttia uimareistamme on alle 16-vuotiaita ja heidän kertamaksunsa on kolme euroa, 20 kerran sarjalipulla 2,25 euroa.

Perustuen hallin taloudesta saatavilla oleviin tietoihin sekä lasten ja nuorten sarjalipusta pyydettävään hintaan, voidaan päätellä, että halliyhtiölle uimarimäärän lisääminen on kannattavaa, kun yhdestä kävijästä saatava liikevaihto ylittää noin kaksi euroa. Näin ollen on syytä epäillä, että vakiovuorolaisiin kohdistetun hinnankorotuksen motivaationa ei suinkaan ole tällä hetkellä syntyvä tappio, vaan lisätulojen hankinta tahoilta joiden on ne toimiakseen pakko maksaa.

Toimitusjohtaja on kirjallisesti myöntänyt, että nykyisten yksittäis- ja sarjalippujen hinnankorotuksesta aiheutuisi riski kävijämäärän laskusta.

Myös muunlaista tulonhankintaa yhteistyössä UKK:n ja uimahallin kanssa on mietitty. Esimerkiksi uimahallimainontaa, jota jo nyt toteutetaan menestyksekkäästi useilla paikkakunnilla.

Halliyhtiön hallitus on kuitenkin varannut itselleen oikeuden päättää kyseisen mainonnan laadusta, ja tähänastiset ideamme eivät ole heille kelvanneet. Olemme myös mainostaneet uimahallia kotisivuillamme, ja muutenkin toimineet edistääksemme uimahallin toimintaa ja taloutta.

Esitetty lisäkustannus UKK:lle tarkoittaa noin 20 000 euroa eli vuositasolla maksaisimme halliyhtiölle 86 000 euroa harjoitus- ja ratamaksuja sekä edelleen 11 000 euroa valvontamaksuja kahvilalle. Seuramme talous ei tätä kestä, sillä se tarkoittaisi noin 20 prosentin korotuksia kaikkiin harjoitusmaksuihimme.

Vertailun vuoksi: Lahdessa toimiva paikallinen uimaseura, jolla on yli tuhat jäsentä ja joka harjoittelee viidessä alueen uimahallissa, maksaa kaikesta harjoittelustaan vuosittain noin 25 000 euroa. Jos esitetty korotus toteutuu, joudumme valitettavasti miettimään onko meillä seurana edellytyksiä jatkaa toimintaamme nykyisessä muodossa.

Jo tällä hetkellä on osoitettavissa, että uimahallin toimintaa rahoitetaan pakon edessä vapaaehtoistyöllä kerätyillä varoilla. Mielestämme ei myöskään ole oikein, että harrastusmaksujen suuruudesta johtuen kaikilla perheillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa uintia.

Esitämme kunnan päättäjille, että vapaaehtoisvoimin toimivaa seuraa ei rangaistaisi uimahallin vakiovuoromaksulla. Ne tulisi poistaa tai ne tulee huomioida avustuksissa. Tämä on täysin linjassa kunnan hyväksytyn liikuntapoliittisen ohjelman kanssa.

Jos kunta ottaisi vielä vastatakseen uimahallin noin 100 000 euron tappiot, hyötyvät siitä kaikki uimahallin käyttäjät, koska se vähentää osaltaan hintojen nostotarvetta.

Toki ymmärrämme, että nostopaineita aiheuttavat myös lisääntyneet vesi- ja kaukolämpömaksut, joiden hinnoittelusta myös kunta ainakin välillisesti päättää, sekä palkkakulut.

Mielestämme uimahalli ei ole hyödyntänyt seurojen potentiaalia lähempänä yhteistyökumppanina erilaisten ostopalvelujen tarjoajana.

UKK:n johtokunta

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?