Osuuspankin Aitoon konttorin sulkemissuunnitelmat peruttava

Pari vuotta sitten meiltä Aitoon alueen ihmisiltä ja pankkiasiakkailta paikallisesti ja laajemminkin vietiin Aito Säästöpankin konttori. Nyt ollaan viemässä kylän viimeistäkin pankkia, Osuuspankin Aitoon konttoria. Mistähän syystä meitä näin rangaistaan?

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja Esa Jokinen (oikealla), hallituksen puheenjohtaja Jaana Jokinen ja varapuheenjohtaja Outi Helminen-Järvinen.

Päätösesitys asiassa lienee toimitusjohtaja Esa Jokisen, ja pankin hallituksen jäsenet lienevät yksimielisesti hyväksyneet sen. Huomionarvoista on, että pankin hallituksessa on ainoastaan yksi jäsen Aitoon alueelta. Siis muut kuin aitoolaiset ovat päättäneet tästä aitoolaisille hyvin merkittävästä pankinkonttorin sulkemissuunnitelmasta. Tätä ei voi pitää kovin demokraattisena toimenpiteenä.

Tietääkseni tästä perustavalaatuisesta ja kauaskantoisesta kysymyksestä ei ole lainkaan tiedusteltu Aitoon alueen ja pankin asiakkaiden mielipidettä. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää eikä sopivaa, että muutama ihminen päättää näin suuresta ja merkittävästä sulkemisasiasta.

Päätös olisi erittäin huono ja vääränsuuntainen signaali koko Aitoon alueen kylien ja ihmisten kehitysmahdollisuuksille ja tulevaisuusodotuksille. Alueen vetovoima ja houkuttelevaisuus tulisi pian romahtamaan ja ainakin huomattavasti kärsimään, jos alueella ei olisi enää pankkia.

 

Luopioisten Osuuspankin Aitoon konttorin paikallisilla ja muuallakin asuvilla asiakkailla on huomattava talletuskanta pankissa. Noin 30 prosenttia pankin asiakkaista on aitoolaisia.

Pankin pääkonttorilta lähetettiin tietääkseni yli 400 kirjettä Aitoon alueen asiakkaille konttorin sulkemissuunnitema-asiasta. Lukumäärä kuvastaa hyvin kuinka paljon tältä alueelta on asiakkaita.

Jokainen käsittää, kuinka tärkeä pankin konttori on Aitoon alueen kouluille, oppilaille ja erilaisille yrityksille ja yksityisille ihmisille erilaisten pankkiasioiden hoidossa vaikka eletäänkin ”nettiaikaa”. Erityisesti pankin senioriasiakkaat kaipaavat edelleen perinteistä pankkipalvelua siten, että asiakas ja virkailija kohtaavat toisensa kasvotusten.

Moni muukin asiakas haluaa maksaa laskujaan pankin tiskillä ja nostaa käteistä rahaa; varsinkin vanhemmat ja koululaiset. Lisäksi kaivataan jatkuvasti erilaista henkilökohtaista pankkineuvontaa ja halutaan edelleen antaa toimeksiantoja koskien hyvin moninaisia palveluita.

 

Usein kun kuluu riittävästi aikaa, niin monet, hallintokin, unohtaa mistä ja keiden toimesta on pankkitoiminta laitettu alulleen täällä vanhan Luopioisten alueella kuin toki muillakin seuduilla.

Luopioisten Osuuspankin, aiemmin Aitoon Osuuskassa, toiminta alkoi nimenomaan Aitoossa ja sen alueen ihmisten toimesta, Kukkolan isäntiä unohtamatta Pälkäneen puolelta.

Osuuskassan ensimmäinen toimintapiste sijaitsi Aitoossa Vähä-Lemmettylän talossa. Sittemmin se toimi Aitoon keskustassa vanhan paloaseman talon tiloissa. Sen jälkeen Timo Tuomisen nykyisin omistamassa talossa. 1980–90-luvun taitteessa siirryttiin nykyisiin ajanmukaisiin toimitiloihin.

Henkilökohtaisesti tunnen suurta ”lukkarin rakkautta” asiaan, sillä vaarini Niilo Wallenius toimi Aitoon Osuuskassan palveluksessa vuodet 1925–1944. Hän kuului ensin vuodesta 1916 Luopioisten Säästöpankin hallitukseen, kunnes Aitoon Osuuskassa 1925 valitsi hänet ensin kirjanpitäjäkseen ja liikkeen laajentuessa hallituksen puheenjohtajaksi ja toiminnanjohtajaksi. Tässä toimessa hän oli, kunnes 1944 saamansa aivohalvauksen takia erosi.

Lisäksi voinen todeta, että hänen isänsä Waldemar Wallenius kutsuttiin vuonna 1902 Luopioisten Säästöpankin ensimmäiseksi kamreeriksi. Tätä tointa hän hoiti kuolemaansa asti vuoteen 1925.

Toivottavasti pankkien juuria ei ole aivan kokonaan unohdettu. Jotain kai olemme me kaikki tämän päivän ihmiset myös velkaa menneiden polvien elämäntyölle.

 

Palaan tähän päivään takaisin ja pankin Aitoon Osuuspankin konttorin asiakkaille lähetettyyn kirjeeseen, joka on päivätty päivämäärälle 20.11.. Kovin kevyitä syitä ja perusteluja ollaan mielestäni esittämässä Aitoon konttorin lakkautussuunnitelmille.

Kirjeessä valitetaan korkotuottojen vähenemistä. Pitää kyllä paikkansa, että korkotuotot ovat matalalla tasolla juuri nyt. Pankkimme on kuitenkin erittäin vakavarainen ja sillä on puskureita. Välillä voidaan ja joudutaan tyytymään alempiin korkotuottoihin.

Pankin saama korkotuotto velanannosta on aina korkeampi kuin asiakkaan saama korko talletuksistaan, näin siis normaali tilanteen vallitessa ja yleensä.

Pitää kuitenkin aina muistaa, että hyvät ja huonot suhdanteet seuraavat toisiaan sykleissä. Laskusuhdanteessa ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Pankkitoiminnan tulee olla pitkäjännitteistä ja asiakasläheistä kuten me kaikki varmaan hyvin tiedostamme ja haluamme.

Valtionvarainministeriö on esittämässä uutta pankkiveroa, mutta tietääkseni se on suunniteltu määräaikaiseksi vuosille 2013–2015, mutta ei tuon pitemmäksi aikaa.

On luonnollista, että pankinvirkailijoita jää aina silloin tällöin hyvin ansaitulle eläkkeelle kuten nyt Mailis Lehtonen, joka on syntyjään aitoolainen. Hänelle lämpimät kiitokset pankin ja asiakkaiden hyväksi tekemästään erinomaisesta palveluhenkisestä työstään. Varmasti me kaikki toivotamme hänelle mukavia eläkevuosia yli 40 palveluvuoden jälkeen.

Kuten me kaikki hyvin tiedämme, paikallispankit perustettiin paikallisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan varten. Tätä perusperiaatetta ei mielestäni saa unohtaa tänäkään päivänä.

Luopioisten Osuuspankin Kirkonkylän konttorissa toimii tällä hetkellä kolme pankkivirkailijaa ja heitä ja pankkia johtava toimitusjohtaja. Ehdotan, että yksi virkailijoista voidaan hyvin siirtää Aitoon konttoriin nykyisen virkailijan jäädessä pian eläkkeelle. (Toimitusjohtajan eläkeikäkin taitaa olla pian käsillä?) Tämä toimenpide ei lainkaan lisää palkkakustannuksia, mutta mahdollistaa ja pitää pankkipalvelut Aitoossa vähintään samalla tasolla kuin nyt.

Aitoon konttorilla on hyvät holvi- ja säilytystilat, joita kuulemma joka tapauksessa tullaan käyttämään ja tarvitsemaan. Konttorirakennus on hyväkuntoinen ja toimiva; sen vuosittaiset käyttökustannukset lienevät aivan kohtuulliset.

 

Jos Luopioisten Osuuspankin hallitus välttämättä haluaisi lakkauttaa yhden nykyisistä kahdesta konttorista, mikä ei ole toivottavaa kummankaan osalta, niin paras vaihtoehto on mielestäni tilanteessa se, että lakkautetaan Luopioisten Kirkonkylän pääkonttori ja siirretään se takaisin Aitooseen, jossa se alun perinkin sijaitsi. Toimitusjohtaja ja kolme virkailijaa siirtyykin Aitoon konttorin hyviin ja asianmukaisiin tiloihin.

Tämä on käsittääkseni järkevintä kaikkien vanhan Luopioisten alueen eri pankkilaitosten asiakkaiden ja asukkaiden kannalta. Kirkonkylällä sijaitsee ja toimii, kuten tiedämme, sekä Aito Säästöpankki että Luopioisten Osuuspankki, joten asiakkaiden tasapuolisuuden nimessä tulee säilyttää pankkipalvelut niin kirkonkylässä kuin Aitoossakin. Tämä on myös logistinen asia eli asukkailla pitää olla kohtuullinen matka pankkikonttoreihin. Tasapuolista on, että kirkonkylässä on yksi ja Aitoossa yksi pankkikonttori.

Tärkeää on, että asiakkaat ja asukkaat voivat ja oppivat käymään pankeissa vaikka ne eivät ole joka tapauksessa asiakkaiden omia tuttuja ensisijaisia rahalaitoksia. Melkein kaikki tuntevat toisensa.

 

Pankkien tulee ensisijaisesti mielestäni olla asiakkaita ja heidän tarpeitaan varten, ei päinvastoin. Mielestäni pankkien toimitusjohtajilla on liikaa vaikutus- ja päätäntävaltaa pankkikonttoreiden lakkautuksiin. Päätökset eivät ole aina järkeviä ja perusteltuja, ei myöskään tässä Aitoon pankin asiassa.

Toimitusjohtajat tulevat/valitaan usein joltakin muulta paikkakunnalta ja sitten he johtavat paikallispankkiaan tietyn ajan ja usein myös menestyksellä, mutta kovin monasti he eläkkeelle päästyään eivät jää paikkakunnalle asumaan vaan muuttavat perheineen eläkepäiviään viettämään jollekin toiselle paikkakunnalle. Mutta paikallisten pankkien asiakkaat jäävät kotipaikkakunnalleen edelleen asumaan ja työskentelemään ja joutuvat elämään siitä eteenpäin joidenkin huonojen päätöksien kanssa, joita johtajat ovat tehneet.

Hyvät pankin luottamushenkilöt niin hallituksessa kuin hallintoneuvostossa, toivon, että Te ette anna palkkajohtajan manipuloida ja ohjailla Teitä kun olette tekemässä pankin hallinnossa tärkeitä päätöksiä, jotka koskevat paikallisten ihmisten ja asiakkaiden etuja. Toivon, että olette rohkeita ja itsenäisiä päätöksissänne ja että teette hyviä omaa aluettanne ja elinpiiriänne koskevia päätöksiä, oman alueen ihmisten ja asiakkaiden hyväksi. Sulkemisasia tulee käsitellä uudestaan.

Pitkät perinteet ja historia velvoittaa meitä, että ei tehdä hetken huumassa huonoja päätöksiä.

Kaikkien osapuolten etu on mielestäni se, että Aitoon Osuuspankin konttori saa jatkaa toimintaansa nykyisellä tavalla. Uskon myös, että aivan samalla tavalla ajattelee enemmistö aitoolaisista sekä pankin asiakkaista lähellä ja kaukana.

Aitoo ja aitoolaiset ja muualla asuvat täältä lähteneet pankin asiakkaat kiittävät kun näkemyksemme saavat kaivattua vastakaikua ja ymmärrystä.

 

Jos Aitoon Osuuspankin konttori ei säily, on pelättävissä, että moni pankin asiakas tulee äänestämään jaloillaan ja vaihtamaan pankkia ja rahalaitosta – kuten tapahtui Aito Säästöpankin Aitoon konttorin sulkemisen jälkeen. Samoin on todennäköistä, että Aitoon alueelle mahdollisesti syntyvään pankkityhjiöön tulee uusi pankkilaitos jostain ulkopuolelta ja aloittaa toimintansa täällä.

Tällainen mahdollinen asioiden kulku ei voi olla eduksi paikkakunnalle eikä alueen ihmisille.

Aitoolaiset eivät tyydy konttorinsa sulkemiseen, mikäli allekirjoittanut yhtään tuntee heitä, vaan ovat tarvittaessa valmiit taistelemaan pankkinsa säilymisen puolesta.

 Risto Wallenius

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?