Työnarviointi: Valtuutetut haluavat tietoa, mutta osallistuvat laiskahkosti taustoitustilaisuuksiin

Valtuustotyö vie sopivasti aikaa

Uusi valtuutettu tai ehdokkuutta miettimään jäänyt kuntalainen – mietitkö valtuustotyön ajankäytöllisiä ongelmia? Älä suotta, sillä Kangasalla tehdyn valtuustokauden työnarvioinnin mukaan valtaosa valtuutetuista kokee luottamustehtävien vievän aikaa vähän tai sopivasti. Näin ajattelee neljä viidestä valtuutetusta. Vastaavasti joka viides valtuutettu näkee luottamustehtävien hoidon vievän liikaa aikaa.

Myös omat tiedolliset ja taidolliset valmiutensa valtuutetut ovat kokeneet hyviksi, samoin kuin kuntalaisten mielipiteiden tuntemuksen. Myös omat, valtuustoryhmän ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet kunnan johtamisessa koetaan hyviksi; erityisesti palveluverkostosta ja talousarviosta päättämisessä vaikutusvaltaa on paljon. Yhteistyö valtuustoryhmien sisällä ja välillä koetaan toimivaksi.

Sen sijaan eri päätösvaihtoehdoista vaikutuksineen kaivattaisiin lisää tietoa, eikä yhteistyö valtuuston ja kunnanjohtajan välillä toimi kuin keskinkertaisesti. Kunnan henkilöstöpolitiikkaan ja erikoissairaanhoidon ohjaukseen valtuutetut kokivat saavansa vaikutettua vain vähän, eikä asioiden valmistelua tai niistä tiedottamista kunnassa nähty kovinkaan avoimena. Toisaalta valtuutetut kokivat, että viranhaltijoilta saa tarvittaessa päätöksenteon tueksi hyvin lisätietoa.

Kangasalla tehtyyn sähköiseen valtuustokyselyyn osallistui runsas puolet valtuutetuista, mutta taustamuuttujien perusteella vastaajat edustivat valtuustoa hyvinkin kattavasti.

 

Palkkiokorotuksista lisämotivaatiota

Valtuutettujen vastausten perusteella valtuuston toivottaisiin saavan enemmän koulutusta. Tämä on sikäli erikoista, että nelivuotiskauden viimeisessä valtuustokokouksessa tuskailtiin monestakin suusta valtuutettujen heikkoa osallistumisintoa esimerkiksi valtuustoinfoihin.

Puheenjohtaja Raimo Kouhia toivoi, että pestinsä jättäviltä – erityisesti ensimmäisen kauden – valtuutetuilta kyseltäisiin, mitkä tekijät vaikuttivat lopettamispäätökseen. Näin voitaisiin osaltaan selvittää, mitä pitäisi tehdä toisin, jotta päätöksenteosta ja luottamushenkilötoiminnasta saataisiin nykyistä houkuttelevampaa.

– Toivottavasti uusi iltakoulupalkkio houkuttaa janoamaan tietoa, huomautti demareiden Pentti Lahti-Nuuttila.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korottamisesta käytiin valtuustossa vilkas keskustelu, jonka muun muassa Lahti-Nuuttila olisi toivonut tulleen käydyksi jo ennen vaaleja – näin jatkavien valtuutettujen ei olisi tarvinnut olla päättämässä omien palkkioidensa korottamisesta.

– En laske tätä hyväntekeväisyydeksi. Jos teemme päätöksiä, me myös vastaamme siitä, huomautti vasemmistoliiton Seppo Talli.

Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä näki palkkioiden ja korvausten olevan jonkinlainen yhteinen tunnustus siitä, että valtuutetut ovat valmiita toimimaan kuntalaisten yhteiseksi hyväksi.

– Kohtuullisen paljon luottamushenkilöt joutuvat näkemään vaivaa toimensa eteen, hän arvioi.

Simo Arra (kesk.) halusi palkkioita korotettavan esitettyä maltillisemmin. Hänen esityksensä kaatui kuitenkin äänestyksessä 7–44. Samoin kävi Johanna Häme-Sahinojan (vihr.) esitykselle matkakorvaukseen oikeuttavan kilometrimäärän nostamisesta. Häme-Sahinoja kummeksui sitä, että koululaisten pitäisi kävellä vailla kuljetusoikeutta kouluun viisikin kilometriä, mutta täysi-ikäisiltä valtuutetuilta vastaavaa ei odoteta.

 

Lautakunnissa vähemmän paikkoja

Samalla yritettiin sorvata muutoksia kunnan hallintosääntöön. Nykyisin kahdeksanhenkiset lautakunnat palautuvat Kuhmalahti-liitosta edeltävän ajan mukaisesti seitsemänjäsenisiksi, mutta muilta osin – esimerkiksi päätösvallan siirtäminen kansalaisopisto- ja rakennuslupa-asioissa viranhaltijoille – muutospaketti palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi.

Myöskään ehdotus valtuuston kokouskutsun lähettämisajan lyhentämisestä ei saanut valtuustossa tuulta purjeisiinsa. Viiden päivän varoaika materiaaliin perehtymiseksi nykyisen viikon sijasta katsottiin liian lyhyeksi. Valtuusto sopi uuteen aikatauluun siirryttävän sitten, kun valtuusto on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön.

Puheenjohtaja Kouhia ei nähnyt mahdottomana ajatusta, jonka mukaan itse kokouksetkin olisivat jossakin vaiheessa sähköisiä muutenkin kuin vain tunnelmaltaan. Tämänsuuntainen tekniikan kehittyminen vaatineekin huomioimista esimerkiksi kulttuuritaloon kaavaillun uuden valtuustosalin suunnittelussa.

Kyläkoulujen säilyttäminen ja kuntaliitos olivat onnistumisia ja Tavasesta irtaantuminen sekä kulttuuritalo epäonnistumisia päättyneellä valtuustokaudella, listasi kunnallisharjoittelija Mari Kalliovalkamn toteuttamansa valtuustokauden työnarvioinnin tuloksia. Valtuustossa toivottiin kyselyn uusimista neljän vuoden kuluttua vertailun mahdollistamiseksi. Kyselyn suuntaamista myös kuntalaisille ehdotettiin.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

  • Valtuuston ja kunnanhallituksen kokous sekä kunnallisten yhtiöiden yhtiökokouksen palkkio 110 euroa.
  • Kunnanhallituksen liiketoimintajaosto ja lautakunnat jaostoineen 80 e
  •  Valtuuston ”iltakoulu” 50 e
  • Vuosipalkkio valtuuston puheenjohtajalle 2800 e, kunnanhallituksen puheenjohtajalle 4000 e, kunnanhallituksen varapuheenjohtajalle ja lautakuntien puheenjohtajille 1000 e
  • Valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkion suuruus 20 e / varsinaisten valtuutettujen määrä ryhmässä
  • Matkakustannuksia korvataan linja-autolipun verran 2–11 kilometrin yhdensuuntaiselta matkalta, ylimenevältä osalta kilometrikorvauksena

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?