Lietekuljetus: Nykyjärjestelmä nähdään Kangasalla ja Pälkäneellä toimivaksi, vaikka kehittämisen varaa onkin

Keskitetysti vai sopimuspohjalta?

Jäteasioista Pirkanmaalla nykyisin vastaava Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt kunnilta lausuntoja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tulevaisuudesta. Jätehuoltojaosto toimii Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena.

Uusi jätelaki edellyttää, että vanhan jätelain mukaista niin sanottua sopimusperusteista eli kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta on tarkasteltava uudelleen. Uuden lain mukaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa vain, jos tietyt laissa määritellyt vaatimukset täyttyvät.

Pälkäneellä ja Kangasalla on nykyisin voimassa kiinteistön haltijan järjestämä eli sopimusperusteinen jätteenkuljetus, eikä kummallakaan kunnalla ole polttavaa halua kuljetusjärjestelmän muuttamiselle.

Pälkäneellä katsotaan, että sopimusperusteinen järjestelmä voi edelleen toimi moitteetta ja kohtuullisin kustannuksin. Kunnan antamassa lausunnossa muistutetaan, että yksityisiä palveluntarjoajia on riittävästi tarjolla, kuten lakipykälissä edellytetään. Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ei myöskään ole tullut esiin tapauksia, joissa sako- tai umpikaivolietettä olisi tyhjennetty asiattomasti tai toimitettu laittomasti. Lisäksi kunnan erittäin runsaasta vapaa-ajan asuntokannasta osa voi olla pitkäänkin tyhjillään, jolloin pakollinen jokavuotinen tyhjennys ei olisi perusteltua.

Kangasalla kunnan vesilaitoksen mielestä nykyinen järjestelmä on toiminut kohtuullisesti, ja keskitettyyn kuljetusjärjestelmään siirtyminen selkeyttäisi muun muassa vesilaitoksen pyörittämää vastaanotettujen lietteiden laskutusta. Edellytyksenä muutokselle tulisi olla kustannusedun koituminen kuluttajille nykyistä tehokkaamman organisoinnin kautta.

Nykyistä kuljetusjärjestelmää ei nähdä kuitenkaan tarpeelliseksi muuttaa, jos sopimuspohjaista järjestelmää pystytään kehittämään.

Pälkäneläisnäkemys on, että mahdollinen siirtyminen sopimusperusteisesta järjestelmästä järjestettyyn jätteenkuljetukseen voi tapahtua hyväksyttävästi vain, jos se saadaan aikaan joustavasti sekä kiinteistön omistajien tarvetta palvellen että paikallisia yrityksiä hyödyntäen.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?