Ratkaisu: Poski houkuttaa molempia osapuolia

Pälkäne ja Ely-keskus selvittämään pohjavettä

Pälkäneen kunnanhallitus päätti ottaa myönteisen kannan Pirkanmaan Ely-keskuksen esitykseen lähteä selvittämään pohjavesialueita Onkkaalassa valtion tukeman hankkeen kautta. Kunta on laatimassa erillisen tutkimussuunnitelman, joka oikeuttaisi valtion rahoitukseen pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskevassa Poski-hankkeessa. Samalla pyritään saamaan loppuun Pälkäneen kunnan oma pohjavesien suojelusuunnitelma, jonka aineistoa Ely-keskus on toivonut käyttöönsä.

– Olemme peränneet tutkimusten tekemistä, joten tarjous niiden tekemisestä oli hedelmällinen. Aiheesta käyty keskustelu oli rakentavaa ja fiksua, toteaa Pälkäneen kunnanjohtaja Esko Arasalo.

Arasalo pitää selvityksiä hyvänä askeleena eteenpäin jo senkin vuoksi, että nykyisiin pohjatietoihin perustuen tehtiin kymmenisen vuotta aivan päinvastainen ratkaisu ja pohjavesialueen rajausta loitonnettiin Kostianvirrasta.

Ely-keskus ilmoitti viime vuoden alussa ryhtyvänsä pohjavesialueen rajaus- ja luokitusmuutosprosessiin Pälkäneellä niin, että suuri osa kuntakeskuksesta jäisi kellumaan ykkösluokan pohjavesialueen päälle. Tämä vesittäisi lähes kaiken kunnan toimintojen kehittämisen alueella, ja Pälkäne pyysi lukuisiin seikkoihin vedoten ympäristöministeriötä keskeyttämään projektin. Ministeriö ei kuitenkaan lähtenyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin, ja Pälkäneen kunnanhallitus päätti vielä hakea neuvotteluyhteyttä Ely-keskukseen.

Ely-keskuksen mukaan koko harju on lähtökohtaisesti hydrogeologista aluetta, joskin tilanne voi selvitysten perusteella muuttua. Tavase-hankkeella ei keskuksen mukaan ole muutossuunnitelmien kanssa mitään tekemistä, eikä myöskään pohjavesialueen rajaus- ja muutosluokitusten suhteen ole tehty mitään ratkaisuja.

Vesihuollon kehittäminen suunnitteilla

Pohjavesialueiden kartoitus on nostettu esiin parhaillaan päivitettävän vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman päivittäminen todettiin Pirkanmaalla tarpeelliseksi kunnille suunnatussa seminaarissa alkuvuodesta. Edellinen suunnitelma on vuodelta 2006 ja keskittyy paljon pohjavesi- ja tekopohjavesikysymyksiin ja pohjaa linjauksiaan Tavase-hankkeen toteutumiseen.

Kehittämissuunnitelman päivitystyöstä vastaavat Pirkanmaan Ely-keskus ja Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan kunnille on lähetetty lausuntopyynnöt, jossa kuntia pyydetään ilmaisemaan kantansa tärkeimmistä huomioitavista vesihuollon kehittämistarpeista.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön tähtäin on vuodessa 2040, ja osaltaan sen tarkoituksena on tuottaa aineistoa uuden maakuntakaavan valmistelua varten. Kehittämissuunnitelmasta halutaan viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon ylikunnallisille kehittämistoimille. Siinä pyritään linjaamaan muun muassa, miten Pirkanmaalla tulevaisuudessa turvataan väestön talousveden saanti sekä miten jätevedet käsitellään.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?