Pirkanmaan Jätehuolto hyötyy kuljetusmonopolista

Tampereen apulaispormestari Pekka Salmi (sd) arvioi Sydän Hämeen Lehdessä (SHL 15.5.) oikein, että jatkan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusmallissa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän puolustamista. Tukeudun tosiaan kuntien alueelliselle jätejaostolle antamiin lausuntoihin.

Kunnilla on selkeästi uutta alueellista jätehuoltojaostoa paremmat mahdollisuudet arvioida jätelain edellyttämällä tavalla kuljetusjärjestelmiä. Virkavastuulla valmisteltujen ja luottamuselimissä hyväksyttyjen kuntien lausuntojen esittäminen faktapohjaltaan heikkotasoisiksi perustuu toivottavasti virheelliseen käsitykseen.

Kunnat ovat antaneet lausuntonsa lausuntopyynnön mukaisesti ja nostaneet paikallistuntemukseen perustuen esille myös jätehuollon asiakkaiden eli asukkaidensa kokemukset sekä huomioineet alueella toimivien yrittäjien käsitykset järjestelmän toimivuudesta. En pidä uskottavana väitettä, että kunnat eivät olisi käyttäneet päätöksenteossa kaikkia saatavissa olevia selvityksiä tai tutkimuksia.

Salmi on siinä oikeassa, että nimenomaisesti luottamushenkilöt, eivät virkamiehet, ovat edustaneet hyvin kuntalaisia. Näin tapahtui myös jätehuoltojaostossa.

Jaoston, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai Jätelaitosyhdistyksen henkilökunta on valmistellut jätteenkuljetusjärjestelmän ratkaisua hyvin yksipuolisesti. Siitä huolimatta, vain se, että Tampereelta valittiin alueelliseen jaostoon 7 jäsentä ja muista 16 kunnasta yhteensä 5 jäsentä, ratkaisi asian.

Mikäli Salmi eli lisäkseni toinenkin Tampereen edustaja olisi äänestänyt vanhan kiinteistönhaltijan järjestelmän mallin puolesta, se olisi valittu.

Pitää paikkansa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetuksen hinnoittelu vaihtelee alueittain muun muassa kuljetusmatkan, kaluston ja kilpailutilanteen mukaan. Mutta onko ongelma, jos on mahdollista käyttää yrittäjää, jonka tarjoama palvelu on halvempi.

Hinnasta ei voi puhua huomioimatta, että palvelun tarve vaihtelee. Joillakin umpikaivon tyhjennystarve on huomattavan tiheä, toisilla isompi kaivo tai uudempi järjestelmä toimii vuosia ilman tyhjennystä. Ainoastaan asukas pystyy ennakoimaan tyhjennystarpeen.

Kunnan keskitettyä järjestelmää on kokeiltu jätehuoltoyhtiön kilpailuttamana vain muutamassa kunnassa − huonolla menestyksellä.

Seinäjoen alueelta on valitettava esimerkki jätehuoltoyhtiön kilpailutuksesta. Siellä siirryttiin runsas vuosi sitten Lakeuden Etapin kilpailutukseen. Keskitetyssä kunnallisessa järjestelmässä kaivoja on alettu tyhjentämään kalenterin, ei suinkaan täyttöasteen ja tilausten perusteella. Joustamaton ja asiakkaan tarpeet sivuuttava järjestelmä on aiheuttanut runsaasti ongelmia.

Toisilla on käyty tyhjentämässä puolityhjiä kaivoja, toisilla taas kaivot ovat olleet ylitäynnä. Kustannukset ovat nousseet. Asiakkaat ovat joutuneet maksamaan sakkomaksuja, kun eivät ole voineet ottaa vastaan kaivon tyhjennystä esitettynä aikana.

Esimerkiksi Lakeuden Etapin alueella kaivojen tyhjennys on määrätty joka vuosi samalle viikolle, ja yhtiö perii hukkanoutomaksuna puolet tyhjennyshinnasta. Jätehuoltoyhtiön kilpailutus useimmiten velvoittaa työn tarjoamista urakoitsijalle ympäri vuoden. Kaikkiin kohteisiin ei kuitenkaan talvella päästä. Talviaikaan tyhjennetty kaivo voi myös jäätyä ja menettää sen vuoksi toimintakunnon.

Keskitettyyn kunnalliseen järjestelmään siirtyminen on ajanut yrittäjät ahtaalle. Lakeuden Etapille työskentelee Seinäjoen alueella vain 3 yritystä, 13 muuta aikaisemmin alalla toiminutta yritystä on jäänyt ilman töitä.

Toivoisin, että Salmi esittäisi ne tutkimukset tai faktat, joiden mukaan monopoli todetaan asiakkaalle edullisemmaksi järjestelmäksi.

Nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä ylläpitää tervettä kilpailua. Keskitetty kuljetusjärjestelmä poistaa sen. Kuljetusyrittäjän monopoliaseman hyödyn kerää Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Ihmettelen millä oikeudella Salmi kyseenalaistaa julkisesti myös jätehuoltojaoston päätöksen. Päätimmehän 24.4.2013 kokouksessa, että kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä voisi yksittäisen kunnan hakemuksesta olla jatkossakin mahdollinen.

Päätös edellyttää jätehuoltojaoston vastuulla olevan rekisterin muodostamisen. En ole vakuuttunut rekisterin hyödyistä, mutta koska uusi jätelaki velvoittaa täysin riippumatta valittavasta järjestelmästä uuden rekisterin muodostamisen, senkin kulut on lisättävä jätetaksaan. Rekisterin puuttuminen ei saisi ratkaista asiaa kuntien hakiessa asian uudelleen käsittelyä.

Kunnat voivat hakea muutosta päätökseen 1.1.2015 saakka. Toivottavasti uudessa käsittelyssä jaoston tamperelainen enemmistö ei uudestaan kävele alueellisessa luottamuselimessä kuntien ylitse.

 

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu (ps)

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsen

Kommentit (3)

 1. Nimetön

  Voisiko ajatella niin , että luottamushenkilöiden mielipiteiden rinnalla voisi arvioida myös lakiin selkeästi kirjattuja uusia vaatimuksia? Luottamushenkilön mielipiteellä toki silti pitää olla lain vaatimusta suurempi merkitys. Paljon suurempi.

 2. Aarne Raevaara

  Kiitos hyvästä kommentista. Jätehuoltoviranomainen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella on jätehuoltojaosto. Jaoston 12 jäsentä eli luottamushenkilöä ovat päätöksentekijöitä.

  Luottamushenkilöiden tehtävä on arvioida jätelain selkeiden vaatimusten täyttyminen eri vaihtoehdoissa. Tässä tehtävässä meillä on käytössä palkattua henkilökuntaa, konsulttien laatimia selvityksiä sekä kuntien antamat lausunnot. Vaikka jaoston päätökseksi tuli täpärän äänestyksen jälkeen keskitetty malli, olisi vanha sopimuspohjainen malli ollut lainmukainen. Ratkaisu tapahtui äänestämällä.

  Aarne Raevaara http://www.raevaara.com

 3. Nimetön

  Miksi Raevaaraa levittää jatkuvasti kuntalaisille väärää tietoa keskitetyn järjestelmän toimintamallista? Jälleen kerran Raevaara perustaa kirjoituksensa Lakeuden Etapin alueella käytössä olevaan toimintamalliin (mm. kaivojen tyhjennysten automatisoituminen, hukkanoutomaksut), joka on todettu mm. valmisteluaineistossa huonosti toimivaksi ja todettu, ettei sellaista mallia oteta käyttöön Pirkanmaan Jätehuollon alueella. Etkö ymmärrä lukemaasi vai haluatko tarkoituksellisesti levittää virheellistä tietoa?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?