Tutkintaa: Pohjavesiä ja kiviaineksia selvitellään myös Pälkäneellä ja Kangasalla

Poski-hankkeen maastotyöt käynnissä

Pirkanmaan harju- ja kallioalueilla on käynnistetty kesäkuun aikana maastotöitä, joiden tarkoituksena on saada aikaan käsitys maakunnan kiviaineshuollon ja pohjavesien varannoista. Maastotutkimuksilla täydennetään 1990-luvulla tehtyjä tutkimuksia.

Maastotyöt ovat osa Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla -hanketta eli Poski-hanketta. Pirkanmaan liiton ja Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n yhteisessä hankkeessa tutkitaan kesän aikana noin 450 kallioaluetta, 70 sora- ja hiekka-aluetta sekä 25 niin sanotun kolmosluokan pohjavesialuetta Pirkanmaalla.

Hankkeeseen liittyvässä erillisessä projektissa tarkistetaan lisäksi arvokkaiksi harjualueiksi luokiteltujen alueiden rajauksia. Inventoinnissa huomioidaan muun muassa harjujen geologisia ja maisemallisia arvoja sekä luontoarvoja.

Tutkittavista kalliokohteista halutaan löytää käyttökelpoisia alueita kiviaineksen louhintaan esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

Tutkittavia kallioalueita.

 

Elokuussa kairataan

Tutkimuskohteiden valinnassa on otettu huomioon esimerkiksi kohteiden saavutettavuus ja laajuus, mutta myös luonto- ja virkistysarvoja on painotettu. Harjualueita tutkitaan pohjavesi- sekä maa-ainesvarantojen näkökulmasta. Tavoitteena on tarkentaa muun muassa pohjavesialueista olevia tietoja sekä arvioida maa-ainesten ottamisen edellytyksiä.

Tämän lisäksi tutkitaan kaikki Pirkanmaan kolmosluokan pohjavesialueet ja samalla arvioidaan niiden soveltuvuutta vedenhankintaan. Kyseisten pohjavesialueiden antoisuudesta, veden laadusta ja maaperästä ei Pirkanmaan liiton mukaan toistaiseksi ole ollut vielä riittävästi tutkimustietoa.

Kalliotutkimuksissa asiantuntijat arvioivat maastossa kallioita sekä ottavat tarvittaessa pieniä näytteitä. Harjualueiden tutkimukset ovat käynnistyneet alkukesällä valmistelevilla maastotöillä, joissa asiantuntijat suunnittelevat maastossa kohteiden tarkempien tutkimusten toteuttamista.

Varsinaisia kairauksia ja pohjavesitutkimuksia tehdään elokuusta eteenpäin. Näihin töihin kysytään erikseen maanomistajilta suostumus. Muilta osin tutkimuksia tehdään jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Pirkanmaan liitto vastaa yhteistyössä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa pohjavesiin liittyvistä tutkimuksista. Geologian tutkimuskeskus toteuttaa kalliokivi- ja maa-ainestutkimukset ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus inventoi arvokkaat harjualueet.

Hankeen toteuttamiseen saadaan tukea Pirkanmaan Ely-keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Pirkanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus, Tampereen kaupunki sekä Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän kunnat.

Keväällä 2015 valmistuvassa hankkeessa selvitetään lisäksi kiviainesten ja niitä korvaavien materiaalien käyttöä maakunnassa. Yhtenä tavoitteena on osoittaa käyttökelpoiset kiviainesvarat Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Kommentit (5)

  • Anu Ritvanen

   Hei!
   Hyvä, että huomasit puuttuvan näköislehden. Näin kesälomien aikaan homma on hieman tottumattomissa käsissä, eikä kaikki aina onnistui kuin Strömsössä.
   Kunhan kone vielä hetken raksuttaa, saadaan se näköislehtikin nettiin. Toivottavasti harmituskin lievenee. Harmittaa se meitäkin.
   t. Anu Ritvanen, toimittaja.

 1. Sydis

  Eipä tuonut postikaan lehteä.Aletaanpa kapinoimaan koko p…alehteä vastaan ja lopetetaan tilaus koska ei viitsi joka viikko lukee kangasalan asioita eikä bändijuttuja salipändystä viis veisataan.

  • Anu Ritvanen

   No voi sitä postia. Jos maksu- ja tilausasiat ovat kunnossa, kannattaa jakeluhäiriöistä olla yhteydessä suoraan postiin.

   Kangasala-jutut voi tosiaan hypätä yli, jos ne eivät kiinnosta. Meillä on tilaajia myös Kangasalta, varsinkin Sahalahdelta ja Kuhmalahdelta, joten heitäkin täytyy palvella. Pyrimme pitämään lehden teon kannattavana, ja näissä olosuhteissa se onnistuu parhaiten, kun saamme tilauksia ja ilmoituksia myös Kangasalta. Tämä vaikuttaa myös tilaushintaan, kun tilaajat vähenevät, kasvavat kustannukset ja samalla tilaushinta.

   Toivottavasti löydät riittävästi juttuja Pälkäneeltä muista aihepiireistä.
   Mitkä aiheet sinua kiinnostaisivat? Onko hyviä juttuvinkkejä?
   T. Anu Ritvanen, toimittaja.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?