Tampere ratkaisijan paikalla!

Tulevaa sote ratkaisua kun aletaan toden teolla jalkauttamaan Pirkanmaalla, on Tampere ja sen luottamushenkilöt avainasemassa. Tampereen kanta tulee linjaamaan miten tulevaisuus sote palveluiden osalta onnistuu. Tamperehan on ainoa kunta Pirkanmaalla, joka ei voi kieltäytyä ottamasta vastuulleen muiden palveluiden järjestämistä. Tämä tarkoittaisi noin 22 000 henkilön lisäystä henkilöstöön ja uskomattoman määrän erilaisia kiinteistöjä. Tällainen ratkaisu ei liene kenenkään etu, eikä tavoite!

Sote selvityshenkilöiden esitys joka eli melkein vuorokauden, antaisi edelleenkin hyvät lähtökohdat palveluiden järjestämiseen Pirkanmaalla. Yliopistollinen sairaala pitäisi kaikissa tapauksissa jäädä ratkaisujen ulkopuolelle kuntayhtymämallisena hallinnoltaan, missään euroopan maassa ei yliopistolliset sairaalat ole kunnan sairaaloita.

Sosiaali- ja terveys palvelut tulisi kaikissa tapauksissa rakentaa aluesairaaloiden ja Hatanpään sairaalan yhteyteen. Niiden väestöpohja pitäisi yhteisesti pystyä sopimaan niin että perusterveydenhuollon ja peruserikoisairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden järjestäminen olisi turvattu. Tämä tarkoittaisi vähintäänkin 70 000-100 000 asukkaan väestöpohjaa. Yliopistollisen sairaalan kanssa tulee senkin jälkeen sopia joidenkin erikoislääkäripalveluiden ja tarvittavan taustatuen antamisesta. Kilpajuoksu eri sairaaloiden välillä erikoissairaanhoidosta pitää saada loppumaan myös erityisen vaativassa hoidossa.

Miten hallinto järjestettäisiin jos kunnat eivät ole valmiita liitoksiin? Mahdollisuuksia on kuntayhtymät, isäntä- tai vastuukunta miten vain. Kaikissa malleissa pitää pystyä turvaamaan palvelut niin että yksikään kuntalainen ja kunta ei jää heitteille.  Irtoaminen palveluiden piiristä ei voi myöskään onnistua ilman pitkää siirtymäaikaa oli hallintomalli sitten mikä tahansa.

Pirkanmaalla olisi lomien jälkeen kuntien johtavien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden istuttava päiväksi miettimään miten pirkanmaalaisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa yhteisesti sopimalla järjestetään. Mukana pitää myös olla Pshp:n johto.
Kuten alussa totesin on Tampereella erityinen rooli tässä asiassa. Tamperelaiset hyvin pitkälle päättävät miten ja millainen tulevaisuus Pirkanmaalla on.

Pekka ”Kottara” Järvinen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Valkeakoski

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?