Tekopohjavesilaitokselle ei lupaa, koska tutkimuksia ei ole tehty Roineen järvivedellä

Sydän-Hämeen lehden 17.7.2013 artikkelissa Tekopohjavesilaitos Kaksi viikkoa aikaa tehdä muistutus, muuten Tavase juna meni jo sivulla 6 kohdan muistutus ja vaatimus alakohdan perustelut viimeisessä kappaleessa sanotaan ”Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä todettiin, että luotettavaa tietoa laitoksen toiminnasta voidaan saada vasta kun se toimii todellisilla vesimäärillä.”

Tavase on tehnyt veden virtauksesta ja puhdistumisesta täysin tyhjänpäiväisiä teoreettisia malleja. Tavase on testannut veden virtaussuuntia ja viipymää harjussa harjun omaa pohjavettä kierrättämällä. Vesi ei ole virrannut Tavasen olettamiin suuntiin, eivätkä viipymät ole olleet riittäviä puhdistumiseen. Testatut vesimäärät ovat olleet vain muutamia prosentteja niistä vesimääristä, jota valmiissa tekopohjavesilaitoksessa tultaisiin käyttämään.

Veden puhdistumisesta Tavasen suorittama harjun oman pohjaveden kierrättäminen ei kerro yhtään mitään, sillä sadetettu/ imeytetty vesi on ollut jo valmiiksi laadultaan erinomaista harjun luonnollista pohjavettä! Luonnollisesti myös imeytyskaivoihin kertynyt vesi on tällöin laadultaan erinomaista.

Luotettavaa testaustietoa veden virtaussuunnista, viipymistä harjussa ja todellisesta puhdistumisesta harjussa saadaan vain sadettamalla/ imeyttämällä harjuun Roineen järvivettä ja vesimäärien on oltava muutamia kymmeniä prosentteja niistä vesimääristä, jota valmiissa tekopohjavesilaitoksessa tultaisiin käyttämään.

Koska Tavase ei ole testannut veden virtausta ja puhdistumista edellä esitetyllä tavalla, lupaa tekopohjavesilaitokselle ei saa antaa. Ei ole mitään järkeä käyttää kymmeniä miljoonia euroja hankkeeseen, jonka toimivuus on täysin epävarmaa.

Jukka Ollikkala

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?