Puun käyttö: Kuitupuu rahdataan Rauman ja Jämsän suunnan sellu- ja paperitehtaille

Pirkanmaa käyttää lähinnä tukkipuuta

Valkeakosken sellutehtaan lopetus näkyy Pirkanmaan puunkäyttötilastoissa. Vuosituhannen alussa maakunnassa käytettiin raakapuuta 4,5 miljoonaa kuutiota, viime vuonna enää 2,6 miljoonaa kuutiota.

Metsäteollisuus käyttää maakunnan raakapuusta hiukan alle kaksi miljoonaa kuutiota. Tästä yli 80 prosenttia on tukkipuuta.

Pirkanmaan 3,4 miljoonan kuution vuosittaisesta hakkuukertymästä suuri osa viedään muualle. Maakunnan kuitupuu kulkee Rauman ja Jämsänjokilaakson suurille sellu- ja paperitehtaille.

Osa kuitupuusta palaa takaisin selluna, paperina tai kartonkina jatkojalostettavaksi, sillä muun muassa Valkeakoskelta, Mäntästä, Nokialta, Tampereelta ja Hämeenkyröstä löytyy paljon sellua ja mekaanista massaa käyttävää paperi- ja kartonkiteollisuutta.

Metsäteollisuus on viimeisen vuosikymmenen aikana käynyt läpi suuren rakennemuutoksen niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Se on vaikuttanut teollisuuden raakapuun käyttöön. Kuitupuun käyttö on vähentynyt merkittävästi, mutta tukkipuuta Pirkanmaan puuteollisuus ja piensahat vielä nielevät.

– Vilppulan saha Mänttä-Vilppulassa on yksi Euroopan suurimpia sahalaitoksia ja siellä on juuri investoitu sahauslinjoihin. Vilppulassa sahataan kuusitukkia. Isoista konserneista UPM sahaa mäntytukkia Juupajoella. Keskisuuria sahoja on esimerkiksi JPJ-Wood Juupajoella ja Kinnaskoski Vilppulassa, Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Tommi Kivimäki luettelee.

 

Puun energiakäyttö kovassa kasvussa

Metsähaketta saadaan hakkuutähteistä, kannoista sekä pienpuusta. Kuva: Metsäkeskuksen kuva-arkisto

Puun energiakäyttö oli Pirkanmaalla vuonna 2012 noin miljoona kuutiota. Lämmityskattiloissa paloi noin 0,7 miljoonaa kuutiota metsähaketta, loput oli metsäteollisuuden sivutuotteita. Sivutuotteiden määrä on pieni, koska suuria raakapuuta käyttäviä laitoksia on vähän.

Puun energiakäyttö kasvoi viime vuoden aikana peräti 30 prosenttia. Viidessä vuodessa määrä on kaksinkertaistunut.

Metsähakkeen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Viisi vuotta sitten haketta poltettiin 200 000 kuutiota, viime vuonna jo yli 700 000 kuutiota. Suurin osa metsähakkeesta tehdään pienpuusta sekä hakkuutähteistä. Kantoja energiapuusta on noin kymmenen prosenttia.

Metsähaketta saadaan edullisimmin kuusikoiden päätehakkuiden hakkutähteistä ja kannoista. Myös harvennushakkuissa kertyy energiakäyttöön sopivaa puuta.

Puuta käytäviä laitoksia rakennetaan jatkuvasti lisää eri puolille Pirkanmaata. Kyröskoskella tehtiin kartonkitehtaan yhteyteen uusi biovoimalaitos. Tampereen Viinikassa on Suomen suurin pellettivoimalaitos, joka käyttää Vilppulassa valmistettuja pellettejä 12 800 tonnia vuodessa.

Myös kunnilla on herännyt kiinnostus puuenergian käyttöönotolle. Pälkäneelle valmistui hakelämpökeskus keväällä, ja Kangasallakin kaukolämpöä saatetaan jatkossa tuottaa puulla, vaikka tarjolla on myös maakaasua.

Pirkanmaan pientalojen tulisijoissa poltetaan noin 600 000 kuutiota puuta.

Luvut perustuvat Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaan Pirkanmaan Bittimetsä -hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää metsäsektorin merkitystä Pirkanmaan aluetaloudelle ja luoda uusia työpaikkoja metsäalalle. Hankkeen loppuraportti on samalla osa Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevan Tommi Kivimäen lopputyötä.

 

Puun käyttö Pirkanmaalla

Kokonaiskäyttö 2,6 miljoonaa kuutiota vuodessa

Metsäteollisuus käyttää raakapuuta 1,9 miljoonaa kuutiota, josta 1,6 miljoonaa kuutiota on tukkipuuta ja 0,3 miljoonaa kuutiota kuitupuuta. Kuusitukkeja käytetään miljoona kuutiota ja mäntytukkeja puoli miljoonaa kuutiota.

Puupohjaisen energian käyttö yli miljoona kuutiota. Tästä metsähaketta on 712 000 kuutiota.

Hakkeesta 45 % saadaan pienpuusta, 40 % hakkuutähteistä ja 12 % kannoista ja juurakoista

 

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?