Poski-töitä Pälkäneellä syyskuun lopulla

Pirkanmaan harjuilla syksyn ajan tehtävät maaperä- ja pohjavesitutkimukset etenevät Pälkäneelle syyskuun viimeisellä viikolla. Tavoitteena on täydentää aikaisempia tietoja harjualueiden geologiasta ja pohjavesiolosuhteista sekä arvioida maa-ainesten ottamisen edellytyksiä.

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Pirkanmaan liitosta kiittelee maanomistajia, joilta on saatu luvat tutkimuksia varten. Maastotyöt ovat osa Pirkanmaan liiton vetämää Poski- eli Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla -hanketta.

Harjualueiden geologisiin tutkimuksiin sisältyy kairauksia ja maanäytteiden ottamista sekä geofysikaalisia tutkimuksia, kuten maatutkaluotaus ja painovoimamittaukset. Tutkimuksilla selvitetään muodostumien rakennetta ja maa-aineskoostumusta.

Pohjavesiolosuhteita tutkitaan asentamalla pohjavesiputkia, joista voidaan mitata pohjaveden pinnantaso, ottaa vesinäytteitä sekä tehdä maaperän vedenantoisuusmäärityksiä. Kairauksista ja pohjavesiputkien asentamisesta on sovittu erikseen maanomistajien kanssa.

Työssä käytetään tela-alustaista monitoimikairauskonetta. Tutkittavilla alueilla ei tehdä kaivutöitä, puuston kaatoa tai muitakaan toimia, jotka voisivat vaikuttaa alueen arvoihin.

Tutkimuksista vastaavat yhteistyössä Pirkanmaan liitto ja Geologian tutkimuskeskus.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?