Kangasalla kuntalaisille varattu vain hölmöläisen ja maksumiehen osa

Kangasalan kunnanhallitus antoi 16.9.2013 valmisteltavaksi seuraavan aloitteen: ”Vaadimme kunnanhallituksen aloittavan välittömät toimet Pyykkö-museon suunnittelun lopettamiseksi, sopimuksista irtautumista välittömästi ja museolle suunniteltujen tilojen antamista Kangasalalaisten kulttuuriharrastajien käyttöön, sekä soveltuvin osin liiketiloiksi.”

Pyykön kanssa ei ole tehty museon perustamissopimusta. Ainoa sopimus on taideteosten deponointi- eli lainaussopimus jossa todetaan, että ”mikäli Hartela Oy:n ja Kangasalan Torikeskus Oy:n välinen urakkasopimus Kangasalan kulttuuritalosta ja Kimmo Pyykkö museosta ei toteudu urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti, taideteosten lainaussopimus purkautuu.” Mitään purkautumisesta aiheutuvia sakkoja sopimus ei sisällä.

Koska Torikeskus Oy on kokonaan meidän kuntalaisten omistama, toimii se käytännössä kunnanhallituksen päätösten mukaan. Ei tarvita siis kuin kunnanhallituksen päätös että muutetaan rakentamissuunnitelmia niin, että kulttuuritalo ei sisälläkään museota, vaan muita tiloja kuten harrastus- ja liiketiloja.

Jostain syystä valmisteluun annetaan aikaa kuitenkin 31.1.2014 asti.

Samaan aikaan kun virkamiehet hiovat yhden virkkeen sanamuotoa 4,5 kuukautta, päättää kunnanhallitus heti seuraavassa kokouksessaan 23.9.2013 esittää valtuustolle että se hyväksyisi perustaa yhtiön, joka vastaisi Kangasalatalon ja ainakin alkuvaiheessa myös sen yhteydessä toimivan Kimmo Pyykkö museon toiminnan järjestämisestä.

Kunnan johdolle ja virkamiehille toimitetaan 8.10.2013 Kilpailu- ja kuluttajaviraston, eli valvovan viranomaisen lausunto Diaarinumero 460/KKV14.00.40/2013, jossa todetaan seuraavaa: ”Jos kunta tarjoaa tavaroita tai palveluja markkinoilla, sen tulee kilpailulain 4 a luvun perusteella varmistua siitä, ettei sen toiminta vääristä tai estä kilpailua. Kysymys voi olla esimerkiksi julkisen toimijan saamasta poikkeuksellisesta tuesta.”

Vaikka perustettavalle yhtiölle ei kilpailuviraston mukaan saa antaa poikkeuksellista tukea, aiotaan ensi maanantaina valtuuston kokouksessa hyväksyttää yhtiön perustaminen, jolle liiketoimintasuunnitelman mukaan tulisi kunnan tukea ensimmäisenä vuonna 750 000 euroa ja lisäksi vielä arvioimaton summa Pyykkö-museolle.

Kilpailulain mukainen vuosittainen tukisumma saisi yhteensä olla 67 000 euroa.

Kaiken kruununa on OKM:n kulttuuriasiainneuvos Päivi Salosen toteama, ettei kukaan voi olla niin vastuuton, että tekisi museon perustamiseen vaadittavaa suurta investointia lyhytkestoisen määräaikaisen deponointisopimuksen varaan.

Kangasalla tämäkään ei ole ongelma: Pyykön kanssa on tehty sopimus viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen Pyykkö voi päättää, antaako hän teokset vielä samoilla ehdoilla kunnan käyttöön vai muuttuuko lainaus maksulliseksi. Tuolloin kunta on tehnyt valtavat satsaukset museoon ja Pyykön omien aineistojen muuttamiseen digitaaliseen muotoon, joten neuvotteluasetelma on taiteilijan kannalta mitä mainioin.

Heini Niklas-Salminen

Lue lisää:

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?