Luopioisten yrittäjät: Uusi hanke tiivistää yritysten, yhdistysten ja kylien yhteistyötä

Yrittäjäyhdistyksestä tuli kylien kehittämisyhdistys

Erkki Toivari (vasemmalla) ryhtyi kolmatta kertaa Luopioisten yrittäjien puheenjohtajaksi. Seppo Kääriäinen hoitaa uutta toiminnanjohtajan vakanssia.

Luopioisten yrittäjäyhdistys on laajentanut reviiriään yrittäjäyhdistyksen perinteiseltä tontilta seudun kehittämisyhdistykseksi. Kukkialle-hanke on tuonut Luopioisiin melonta- ja pyöräilyreitit, joiden ansiosta uudet luontomatkailijat ovat löytäneet Kukkialle ja sen ympäristöön.

– Kukkialle ei haluta sadan hevosvoiman moottoriveneitä, vaan ennemminkin luontomatkailijoita. Sana merkityistä melontareiteistä on kiirinyt heidän keskuudessaan laajalle. Katukuvassa näkyy kesäaikaan autoja kanootit katollaan. Omatoimimatkailijat ovat uusia asiakkaita seudun yrityksille, Seppo Kääriäinen sanoo.

Kukkialle-hankkeen avulla on tehty opasteita, esitteitä ja nettisivut. Hankkeen kautta järjestyi myös rahoitusta laitureita rakentaneille ja korjanneille kylille.

Keväällä elvytetään perinteikäs Kukkian kierros. Sen kohteita ovat Kukkian ympäryskylät sekä niiden kiehtova historia ja luonto. Tampereen suunnasta saapuvat bussit voisivat poiketa myös Sappeessa.

Kukkialle -hankkeen viimeiset osahankkeet päättyvät kesällä. Yrittäjäyhdistyksellä on jo sisällä uusi hankehakemus, jolla kylien, yritysten ja muiden maaseudun toimijoiden yhteistyötä pyritään tiivistämään entisestään.

 

Toimintaympäristö muuttuu

Onko Luopioisten yrittäjäyhdistys muuttumassa kylien kehittämisyhdistykseksi? Uutena puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Erkki Toivari ja toiminnanjohtaja Seppo Kääriäinen pitävät sanaa ihan kuvaavana.

Toivarin mielestä on turha haikailla luopioislaisen luovuuden perään tai odottaa, että Pälkäne alkaisi kehittää Luopioista.

– On parempi kääriä hihat ja alkaa toimia omaehtoisesti muuttuvassa kuntarakenteessa.

Osana Pälkänettä Luopioinen elää samassa tilanteessa kuin muutkin kylät. Seuraava kuntaliitoskierros kuihduttaa kylän lopullisesti, jos ihmiset eivät itse toimi.

– Toimintaympäristö muuttuu, halusimme tai emme, Seppo Kääriäinen sanoo.

Luopioisten kylät ovat omaleimaisia ja aikaansaavia. Ne painivat kuitenkin saman haasteen kanssa kuin yhdistyksetkin: tekijöitä on vähän.

Toiminta on usein liikaa yhden tai kahden aktiivin varassa. Kylä nuukahtaa, jos avainhenkilö muuttaa pois tai uusi elämäntilanne vie hänen panoksensa.

– Kylät ovat liian pieniä yksiköitä ajamaan etuaan. Kylien pitää tehdä yhteistyötä, Seppo Kääriäinen sanoo.

 

Mikä kyliä yhdistää?

Yrittäjien uusi hanke tukee laajenevaa yhteisöä, jonka fyysisenä ja henkisenä keskuksena toimii Mikkolan navetta. Lisääntyvästä vireydestä hyötyvät kylät, yhdistykset ja yritykset. Maaseudun verkostot ja luonteva yhteistyö toimivat myös markkinoinnin ja logistiikan apuna.

– Yrittäjäyhdistys on laaja ja voimakas verkosto: meillä on 62 jäsenyritystä eri puolilla kuntaa, Erkki Toivari sanoo.

Yrittäjät ovat myös projektiosaajia, ja siksi koko seutua kehittävän hankkeen vetovastuu sopi luontevasti yrittäjäyhdistykselle.

Hankkeen avulla pyritään kokoamaan voimia ja pitämään huoli, että yhteistyö tiivistyy entisestään. Tavoitteena on lisätä seudun hyvinvointia, näkyvyyttä ja yhteishenkeä, jotta kylät ja niiden yhdistykset ja yritykset pysyisivät pinnalla nopeasti muuttuvassa maailmassa.

– Mikään ei estä vaikka osuuskuntamallisen kehittämisyhtiön perustamista, Kääriäinen ideoi.

Yhteistoiminta kaipaa uusia ideoita, koska muun muassa kuntaliitokset voivat rikkoa kylien vanhoja yhdyssiteitä. Hankkeen avulla kaivetaan esiin uusi kyliä yhdistävä tekijä, jonka varaan seutuidentiteetti rakentuu.

– Mikä on se juttu, joka yhdistää kyliä, ja josta seutu tunnetaan? Se ei löydy vanhasta kuntanimestä, vaan ennemminkin historiasta, kulttuurista, luonnosta tai vaikka matkailullisesta näkökulmasta, Seppo Kääriäinen sanoo.

 

 Taakkaa pois yhdistyksiltä

Kylä- ja yhdistystoiminta tuo seudulle yhteisöllisyyttä ja identiteettiä. Se sitoo ihmisiä vapaaehtoistyöhön ja harrastamaan yhdessä.

– Kolmas sektori on yhä tärkeämpi. Se täydentää yhteiskunnan ja kaupallisten toimijoiden tarjoamia palveluita, Seppo Kääriäinen sanoo.

Ihmisten tarpeet muuttuvat, kun väki vanhenee. Tekijöitä on yhä vähemmän. Yrittäjien hanke pyrkii vapauttamaan yhdistykset rutiineista, jotta aktiivit voivat keskittyä yhdistyksen ydintoimintaan.

– Pyrimme ottamaan yhdistyksiltä taakkaa pois. Esimerkiksi talous, hallinto tai nettisivut voidaan hoitaa keskitetysti, jottei jokaisen tarvitse tuskailla samojen asioiden kanssa, Kääriäinen sanoo.

Muitakin yhdistyksiä voi siirtyä Kukkialle.fi -sivuston alle. Kun sivut ovat yhdessä paikassa, tieto tavoittaa ihmiset paremmin. Myös sivujen ylläpito on helpompaa ja halvempaa.

Yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden avuksi on jo kerätty aineistopankkia. Mikkolan navetan mappeihin on dokumentoitu muun muassa rutiinien pyörittämisen avainkohdat, jotta jokaisen ei tarvitse keksiä samaa asiaa erikseen.

Yrittäjät uskovat, että uudet toimintatavat ja yhteistyön tiivistyminen tuo ajan myötä myös uusia yrityksiä ja asukkaita seudulle.

– Innovaatiot syntyvät siellä missä ihminen viihtyy. Maaseutu tarjoaa luovan ympäristön monelle toimijoille. Tällaiseen ympäristöön on kyllä tulijoita, kunhan pienperheiden ja -yritysten tarpeisiin löytyy taloja, tiloja ja tontteja, Kääriäinen sanoo.

 

 

Erkki Toivari palasi kolmatta kertaa puheenjohtajaksi

Luopioisten yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Erkki Toivari palaa tuttuun tehtävään. Hän on hoitanut vakanssia kaksi kertaa aiemminkin.

– Ensimmäisen kerran olin vetovastuussa reilut 30 vuotta sitten kolmekymppisenä nuorukaisena, Toivari muistelee.

Erkki Toivari lupautui kokouspuheenjohtajaksi, kun Seppo Kääriäinen ryhtyi yhdistyksen toiminnanjohtajaksi.

– Yritämme tehdä yhdessä sen mitä Mirjami on tehnyt yksin, Toivari vinoilee.

Yhdistystä viime vuodet johtanut Mirjami Valli jatkaa yrittäjien hallituksessa. Erkki Toivarin ja hänen lisäkseen hallitukseen kuuluvat Esko Peltonen, Joshua Haili, Pasi Lahnalahti ja Kirsi Myllynpää.

Toiminnanjohtajan vakanssi on uusi Luopioisten yrittäjissä. Jos uudelle hankkeelle saadaan rahoitusta, Kääriäinen voi panostaa tehtävään enemmänkin.

– Työtä riittää myös sihteerille. Ainakin osa ideoista toteutetaan joka tapauksessa, saimme rahoitusta tai emme. Työ on kannattanut jo nyt, sillä olemme kasanneet ja dokumentoineet ajatuksia, Seppo Kääriäinen sanoo.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?