Kyläkaavan luonnosta haetaan kevääksi

Pakkalan kyläkaavan luonnoksen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on, että kaavaluonnos saataisiin nähtäville vielä kevään aikana. Suunnitelmia on määrä esitellä yleisötilaisuudessa, kun valmisteluaineisto saadaan valmiiksi. Näin toivotaan saatavan jatkettua alueen maanomistajien, asukkaiden, yhdistysten ja viranomaisten kanssa yhteistyötä, joka on alkanut kaavoittajan mukaan hyvin. Syksyllä järjestettiin keskustelutilaisuuden lisäksi kyläpyöräily.

Osallisten kanssa tehdyllä yhteistyöllä arvioidaan olleen hankkeen tavoitteiden asettelussa merkittävä vaikutus.  Lisäksi kaava-alueen rajausta tarkistettiin saatujen palautteiden ehdottamaan suuntaan.

Kaava on tarkoitus laatia yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää pientalon rakennuslupa kaavan mukaiselle rakennuspaikalle ilman suunnittelutarveratkaisua. Kyläyleiskaavan tärkeimmiksi tavoitteiksi on listattu asuinrakentamisen edistäminen ja sen myötä kylän palvelujen säilyttäminen sekä kotieläintuotannon toimintaedellytysten turvaaminen määrittelemällä alueet kotieläintuotantoa ja muuta maataloustoimintaa varten.

Pakkalan kylä sijaitsee osin ranta-alueella ja sen vuoksi kyläyleiskaavaan on sisällytetty Pakkalanjärven rantajakso kylän kohdalta. Ranta-alueella rakennusoikeuden määrittäminen noudattaa mitoitusta, joka on laadittu vireillä olevaa Sahalahden rantaosayleiskaavaa varten. Kyläalueen ulkopuolella uudisrakentamista ohjataan jatkossakin Sahalahden osayleiskaavalla ja rantaosayleiskaavalla.

Kangasalan kunnan kaavoituslautakunta käsitteli kaavan tavoiteraporttia ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa viime kokouksessaan. Lautakunta esittää näiden hyväksymistä myös kunnanhallitukselle.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?