Pohjavesi: Poraukset alkoivat ilman aikalisää esittänyttä Pälkäneen kuntaa

Ely-keskus ei jäänyt odottamaan

Pohjavesien virtaamien selvittämiseksi mietityt kairaukset Pälkäneen keskusta-alueen liepeillä käynnistyivät alkuviikosta. Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan Ely-keskuksen yhteisiksi kaavailtu projekti viedään läpi näillä näkymin Ely-keskuksen hankkeena, kun osapuolet eivät löytäneet yhteistä säveltä tutkimusajankohdalle ja -paikoille.

Pälkäneellä olisi haluttu odottaa tutkimusten kanssa vuodenvaihteen yli, jotta tiedossa olisi ollut aluehallintoviraston antama päätös Tavasen tekopohjavesilaitoshankkeesta ja sen mahdolliset vaikutukset pohjavesien aluerajauksiin ja luokituksiin. Lisäksi kunnan suhtautumista nopeaan etenemiseen laimensi Ely-keskuksen ensimmäinen ehdotus tutkimuspaikoista, joista osai osui palvelemaan Tavasen tutkimustarpeita.

Ely-keskuksen kairauksia toteuttaa Destia.

Ely-keskuksessa ei jääty ihmettelemään kunnan kantaa, vaan asia päätettiin viedä eteenpäin, koska kairauksille oli järjestynyt jo rahoitus ministeriöltä. Valtion omistamille maille asennetaan viisi tilapäistä pohjavesien havainnointiputkea eri puolille Onkkaalaa. Yhden putkista on määrä jäädä sijoilleen pysyvästi.

Kunnanjohtaja Janita Koiviston mukaan Pälkänettä kairaukset ja yhteistyö kiinnostavat edelleen, jos paikoista ja ajankohdasta päästään yhteisymmärrykseen.

Kunnan näkemyksen mukaan putkia tarvittaisiin nykyistä enemmän ja nyt esitettyä laajemmalle alueelle, jotta pohjavesien virtausta pystyttäisiin seuraamaan kunnolla. Kunta katsoo myös, että tarkastelussa tulisi käyttää muitakin menetelmiä kuin havainnointiputkia. Ely-keskuksen mukaan kunta on omistamallaan maalla vapaa tekemään haluamiaan tutkimuksia omalla kustannuksellaan.

 

Minne menet, pohjavesi?

Tutkimuksilla on toivottu saatavan selvyyttä Syrjänharjun ja Kostianvirran välisen alueen pohjavedestä. Nykyisiin pohjatietoihin nojautuen pohjavesialueen rajausta loitonnettiin Kostianvirrasta kymmenisen vuotta sitten. Nyt Ely-keskus kuitenkin harkitsee muuttavansa pohjavesialueen rajausta ja luokitusta takaisin Kostianvirran suuntaan niin, että suuri osa kuntakeskuksesta sijoittuisi korkeimman eli ykkösluokan pohjavesialueen päälle. Tämä estäisi keskustan liepeillä monenlaista asumiseen ja yrittämiseen liittyvää toimintaa, kuten maalämpökaivojen asennukset ja huoltoasemien pyörittämisen alueella.

Pälkäneellä luokitus- ja rajausmuutokset on nähty suoraan Tavase-hankkeen osana; ensimmäisen luokan pohjavesialue edellyttää aina vedenottosuunnitelmia, eikä kunnalla itsellään tällaisia suunnitelmia ole. Ely-keskus on aiemmin ilmoittanut, että Tavase-hankkeella ei ole muutossuunnitelmien kanssa mitään tekemistä. Näkemyseroa aiheuttavat kuitenkin muutoshankkeen taustat: uusimmissa Tavasen suunnitelmissa on esitetty yhden imeytysalueen sijoittamista nykyisen pohjavesialueen ulkopuolelle, mutta aluerajauksen muutoksen jälkeen tämäkin sijaitsisi pohjavesialueella.

Näkemyseroon liittyen kunta ja Ely-keskus ovat vääntäneet jo jonkin aikaa peistä esimerkiksi Pälkäneen ympäristölautakunnan ja sittemmin valtuuston hyväksymästä kaavamuutoksesta, jolla Aapiskukon huoltoaseman jakelukenttä siirrettäisiin nykyisen pohjavesialuerajauksen ulkopuolelle. Ely-keskus valitti päätöksestä lopulta oikeuteen jätettyään sitä ennen asiasta oikaisukehotuksen.

Reunamerkintä: Salaliittoteorioita ilmassa?

Toimintamenosäästöt ja EU:n rakennerahastojen kutistuminen ovat tuoneet Ely-keskuksille kymmenien miljoonien eurojen säästöpaineet lähivuosille, ja samalla henkilökuntaa ollaan karsimassa tuntuvasti. Tuntuukin erikoiselta, että Pirkanmaan Ely-keskuksessa kiirehditään eteenpäin hanketta, jonka kustannuksiin olisi valmis osallistumaan toinenkin osapuoli. Näin näyttää kuitenkin käyneen, kun Ely-keskus päätti – kun rahaa sattui olemaan – omin päin viedä eteenpäin pohjavesien kartoittamista Pälkäneen keskustassa ilman kunnan mukanaoloa. Pälkäneellä olisi haluttu katsoa ensin, onko kairauksille ylipäätään tarvetta Tavasen tekopohjavesihankkeen ympäristölupapäätöksen jälkeen. Pitkä odotus Ely-keskuksella ei olisi ollut, sillä aluehallintovirasto on lupaillut päätöstä jo alkuvuodesta. Mahdollisen luvan myötä Tavase olisi luultavasti joutunut tekemään merkittävän osan kyseisistä selvitystöistä.

Hätäisimmät tulkitsijat ovatkin jo ehtineet leimata Elyn kiirehtimisen apuun rientämiseksi rutiköyhälle Tavaselle, jolta aluehallintovirasto vielä loppuvuodesta saattaa olla vaatimassa lisäselvityksiä. Pontta pahat kielet voivat saada siitä, että Elyn kunnalle tekemässä esityksessä yksi porauspaikka olisi sijainnut Tavasen alueella ja tutkimus palvelee osin tekopohjavesiyhtiön tarkoituksia. Koko tekopohjavesihankkeen historian ja Pälkäneen ja Ely-keskuksen välisen epäluottamuksen huomioiden yksittäinen salaliittoteoreetikko saattaa hyvinkin uskoa olevansa oikeassa.

Tekeillä olevan maakuntakaavan Pirkanmaan ekologinen verkosto -selvityksen mukaan maisemat näyttäytyvät Kaivannosta Pälkäneelle päin Natura 2000 -suojelualueena, geologisesti arvokkaana harjualueena tai valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena. Kuinka ollakaan, Pirkanmaan liiton kartta ei silti ulotu aivan Tavasen haikailemille Vehoniemenharjun ja Syrjänharjun alueille – ei, vaikka ”ekologinen verkosto ei rajoitu maakunnan rajoihin, vaan selvityksen analyysit on laadittu Pirkanmaalta laajemmalle alueelle”. Toisen salaliittoteoreetikon älähdys kuulostaa kaukaa haetulta; maakuntakaavahan on muutenkin vielä pahasti keskeneräinen.

Vaan entäpä, jos tekopohjavesiyhtiön imeytysalueet löytyvät jo ”kaiken varalta” luonnosteltuna maakuntakaavasta, kuten joku kolmas salaliittoteoreetikko epäilee? Pälkäneen kunnan ja monen kuntalaisen tai paikallisen yrittäjän näkökulmasta Tavasen toteutuminen on suunnilleen yhtä turmiollista kuin jos hanke jäisi luvan saaneena toteuttamatta. Kaikki rajoitukset huoltoasemien sijoittumisesta ja maalämpökaivojen käyttökiellosta lähtien kaatuisivat pälkäneläisten syliin, kun parrasvaloissa voitaisiin juhlia joko halpaa tekopohjavettä tai toteutuksen puuttuessa luonnon  säästymistä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on muuten tuominnut ne Ely-keskuksiakin koskettavat valtion leikkaukset. JHL:n mielestä Suomi tarvitsee luotettavaa ja hyvää valtionhallintoa, joka tukee elpymistä ja takaa perusrakenteet. Näkemykseen yhtynee muiden suomalaisten tavoin myös moni pälkäneläinen ja kangasalalainen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?