Lamminrahka astahti eteenpäin

Havainnekuva Lamminrahkasta on osayleiskaavan tausta-aineistoa .

Noin 8000 asukkaan uudeksi alueeksi kaavaillun Lamminrahkan osayleiskaava hyväksyttiin Kangasalan valtuustossa maanantai-iltana. Lahdentien pohjoispuolelle Tampereen rajan tuntumaan suunniteltavalle alueelle aiotaan lisäksi saada noin 900 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.

Valtuustossa suuri kaava otettiin vastaan kaksijakoisesti: osa valtuutetuista moitti hanketta taloudellisesti ja luontoarvojen kannalta riskialttiiksi, mutta osa kiitteli laajaa pohjatyötä, kuten yhä jatkuvia hulevesiselvityksiä.

Lamminrahkan alue on määrä nivoa yhteen Tampereen puolella sijaitsevan Ojalan alueen kanssa. Tampereella valtuusto päätti Ojalan kaavasta samana iltana kuin Kangasala Lamminrahkasta. Alueiden suunnittelua onkin viety eteenpäin käsi kädessä. Yleiskaavoja ja palveluita on suunniteltu siten, että palveluja sijoittuu enemmän Kangasalan puolelle. Merkittävimmät yhteiset rakentamiskohteet ovat Lahdentien eritasoliittymä, pääkokoojakatu ja yhtenäiskoulu, jonka rahoitusmalli kiinnosti osaa valtuutetuista.

– Yksikään malli ei ole toista edellä. Rahoitusmalli voi olla elinkaarimalli, vuokraaminen tai rakentaminen Tampereen tai Kangasalan taseeseen, hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola päivitti tilannetta.

Kunnanjohtaja Oskari Auvisen mukaan kaikkiaan kymmenien miljoonien eurojen Lamminrahkan aikataulu on pitämässä lukuun ottamatta kouluhanketta, joka on siirtymässä vuoteen 2020.

 

Koko ajan tapahtuu

Lamminrahkan projektipäällikkö Simo Turunen arvioi maanantain olleen merkittävä päivä hankkeen kannalta. Uusi asuinalue yhdessä Ojalan kanssa on Tampereen kaupunkiseudun itäosien suurimpia asumisen painopistealueita; Lamminrahkan tavoiteltu asukasmäärä vuoteen 2040 mennessä nostaisi Kangasalan kunnan asukaslukua nykyisestä neljänneksellä.

Tänä vuonna Lamminrahkan suunnittelu käynnistyy Rissonkadun tieosuuden suunnittelusta sekä alueen eteläosan yleissuunnittelusta. Yleissuunnitelmalla osoitetaan kokonaiskuva alueen halutusta suunnasta ja ohjataan kaavoitusta. Suunnittelun pohjaksi laaditaan alueen laatukäsikirja, jossa määritellään, minkälaisena Lamminrahka halutaan nähdä vuonna 2040. Lamminrahka tulee näkymään jatkossa enemmän muun muassa nettisivujen aukeamisen myötä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?