Asiakirja: Valtuusto arvosteli mutta hyväksyi

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma kaipasi konkretiaa

– Työkalu, jolla kehitetään ja johdetaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävää toimintaa, määritteli ylilääkäri Anna-Leena Kirkkola uuden mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Kangasalan valtuustolle.

Yhteistyössä Pälkäneen kanssa laaditussa suunnitelmassa visioidaan, että vuonna 2020 kuntalaisten saatavilla on joustavat päihde- ja mielenterveyspalvelut, jossa ennaltaehkäisevä verkko on aiempaa tiiviimpi ja kuntalaisten omaa osallistumista tuetaan vahvasti.

Kirkkola toimi puheenjohtajana työryhmässä, joka aloitti päivityksen teon aiemmalle suunnitelmalle loppuvuodesta 2013. Asiakirja saavutti valtuuston miltei tavoiteajassa, sillä alun perin sosiaali- ja terveyslautakunta oli toivonut suunnitelmaa hyväksyttäväksi valtuustossa joulukuussa 2014.

Valtakunnallisiin linjauksiin ja kuntien omiin hyvinvointikertomuksiin pohjautuva suunnitelma jouduttiin laatimaan kinkkisessä toimintaympäristössä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisen uudistuksen pyörteissä. Yhä jatkuva sote-uudistus ja toisaalta myös Kangasalan kunnassa käynnissä oleva organisaatiouudistus tuovat ylilääkäri Kirkkolan mukaan suunnitelmalle uusia päivityspaineita viimeistään vuoden 2020 lähestyessä.

Uusi työkalu otettiin valtuustossa vastaan hivenen nihkeästi, vaikka valtuutetut muistivatkin kohteliaasti kiitellä Kirkkolaa ja muuta työryhmää suuresta työpanoksesta tärkeässä asiassa. Etenkin strategisissa tavoitteissa sivutut avopalvelujen kehittäminen, Kaivannon sairaalan alasajo ja psykiatrista sairaalahoitoa vaativien potilaiden hoitaminen mahdollisuuksien mukaan terveyskeskuksissa saivat osan valtuutetuista pyörittelemään päätään. Laitospaikkojen vähentämiseen säästöjen nimissä mutta taustoja tai seurauksia tuntematta tarttui esimerkiksi Jorma Schukoff (sd).

Valtuusto päätti hyväksyä suunnitelman pienen arvostelun jälkeen.

 

Kaivannon sairaalan kohtalo huolestutti

Jorma Jussila (kd) harmitteli, ettei ilmeisesti jonkinlaisen sekaannuksen vuoksi seurakunnalta saatu ketään mukaan työryhmään. Häntä mietitytti muutenkin kokoonpano, joka vaikutti hänen silmiinsä ”aika oppineelta”.

– Olisiko mukana voinut olla joku ruohonjuuritasolta? hän kyseli.

Suunnitelman virallista kieliasuakin kritisoinut Jussila kertoi tutustuneensa suunnitelmapaperiin alan asiantuntijoiden, päihdepalveluista kokemusta keränneiden miesten, kanssa seurakunnan järjestämällä leirillä. Näiden antama palaute – suuret kiitokset Kaivannon sairaalan suuntaan ja tyytyväisyys siitä, että osastohoitoa on muuallakin kuin terveyskeskuksessa – oli jokseenkin ristiriidassa tuoreen suunnitelman linjausten kanssa.

Myös muun muassa Jari Leino (ps) ja Nina-Carita Säpyskä (vihr) kaipasivat paperiin käytännönläheisiä toimia, joita Kirkkolan mukaan löytyy pöydällä olleen yleistason suunnitelman sijaan toisesta asiakirjasta. Tony Lähde (vihr) olisi toivonut esiin nostettavaksi joitakin painopistealueita tai asioiden asettamista toteutusjärjestykseen.

Lähteen tavoin Teija Kulmala (kok) oli aavistuksen huolissaan, miten nykyisessä taloustilanteessa avohuoltoon satsaamiseen riittää Kangasalla ja muillakin kunnilla paukkuja, jos nykymuotoisesta laitoshoidosta hankkiudutaan eroon. Kulmalalta riitti kuitenkin myös ymmärrystä linjaukselle.

– Eivät ne seinät paranna kuin erityistapauksissa, hän viittasi Kaivannon sairaalaan.

Tony Lähde huomautti, että yhden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen ei välttämättä oikein riitä, jos Kaivannosta lähtee kuusikymmentä alan työntekijää.

Ylilääkäri Kirkkola muistutti avohuoltoon satsauksessa olevan kyse lopulta poliittisesta päätöksenteosta.

– Kaivannon sairaala ajetaan alas ymmärtääkseni aika nopealla aikataululla, hän ennakoi.

Kirkkolan mukaan potilaita voidaan ohjata esimerkiksi Haaparinteeseen tai Mikkolakotiin Luopioisiin.

Anna-Leena Kirkkola avasi mielenterveys- ja päihdesuunnitelman taustoja valtuutetuille. Kirkkola toimi suunnitelmaa laatineen työryhmän puheenjohtajana.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?