Luontoarvot huomioidaan hakkuissa

Luontoarvot huomioidaan Pirkanmaalla metsien hakkuissa pääosin hyvin, arvioi Suomen metsäkeskus. Metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittaisilla arvioinneilla yksityismetsissä. Sen mukaan luonnonhoidollisesti erinomaisiksi tai hyviksi hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksiksi oli luokiteltavissa koko Suomessa 81 prosenttia inventoidusta pinta-alasta. Pirkanmaalla luku oli 87 prosenttia. Välttäviä toteutuksia arvioitiin Pirkanmaalla olevan 13 prosenttia ja koko Suomessa 18 prosenttia.

Luonnonhoidon laadun arvioinnissa selvitetään maastokäynnillä, kuinka hyvin luonnonhoito on huomioitu. Arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset, ja tietoa kerätään muun muassa arvokkaiden luontokohteiden säilymisestä hakkuissa, monimuotoisuuden vuoksi säästetyn puuston määrästä ja laadusta, vesiensuojelun ja maisemanhoidon laadusta sekä luonnonhoidon kustannuksista. Arviointipalaute toimitetaan tiedoksi hakkuun toteuttajalle, suunnittelijalle ja maanomistajalle.

Viime vuonna Suomessa arvioitiin noin 370 leimikkoa, joiden pinta-ala oli runsaat 1100 hehtaaria. Näistä kohteista Pirkanmaalla tarkastettiin 25 leimikkoa, kaikkiaan 70 hehtaaria. Pirkanmaan leimikoista viisi kappaletta – kahdeksan hehtaaria – oli valittu suunnatulla otannalla sellaisiin kohteisiin, joissa on merkittäviä luontoarvoja.

Pirkanmaalla tarkastettiin seitsemän arvokkaaksi luontokohteeksi määriteltyä paikkaa. Metsäkeskus arvioi miltei kaikkien luontokohteiden säilyneen lähes tai täysin ennallaan. Puutteina nähtiin lähinnä puronvarsien liian kapeat suojakaistaleet.

Viime vuoden arvioiduissa hakkuissa Pirkanmaan yksityismetsiin oli jätetty säästöpuita keskimäärin yhdeksän runkoa hehtaarille eli 4,7 kuutiometriä hehtaarille. Uudistushakkuissa suositellaan jätettäväksi viidestä kymmeneen runkoa hehtaarille. Metsäkeskus on huolissaan siitä, että säästöpuustoa ei ollut jätetty riittävästi noin joka viidennessä kohteessa – ja määrä on kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Metsäkeskuksen mukaan myös säästöpuiden laatuun tulisi kiinnittää huomiota; luonnon monimuotoisuuden kannalta säästöpuiksi olisi hyvä jättää ensisijaisesti haapoja ja muita järeitä lehtipuita.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?