Huomioita kuntarakenneselvityksestä

Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitystä tehnyt työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työ on ollut vaikeaa tilanteessa, jossa sekä sote-laki että toisen asteen koulutukseen liittyvät järjestämis- ja rahoituslait ovat yksi toisensa jälkeen kaatuneet. Siksi onkin hyvä miettiä onko tämä oikea hetki päättää kuntaliitoksista.

Selvityksen johdannossa, kappaleessa 3. sanotaan: ”Todennäköisesti jossain muodossa toteutuvan sote-uudistuksen seurauksena vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on siirtymässä todennäköisesti maakunnan kokoisille alueille lähitulevaisuudessa. Tästä syystä tässä selvityksessä ei käsitellä sote-palveluiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Sote-uudistus vaikuttaa voimakkaasti siihen, millainen toimija kunta on tulevaisuudessa. Sote-menot kattavat vuonna 2014 noin puolet kuntien menoista ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien yli puolet.

Siksi ensimmäiseksi pohdinkin, että jos sote-vastuu ja rahoituskin ehkä siirtyy lähitulevaisuudessa maakuntatasolle, jolle on esitetty omaa verotusoikeutta, niin kuinka kattava on sellainen selvitys, jossa tätä ei ole vielä voitu ottaa huomioon? Voidaanko sen perusteella todella tehdä kuntien itsenäisyyteen vaikuttavia lopullisia päätöksiä?

Selvitys on sote-ongelmasta huolimatta varsin kattava ja kuntaliitosvaihtoehdon kanssa siinä pohditaan myös syvenevää yhteistyötä.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää vielä huomion selvityksessä tehtyihin nelikenttäanalyyseihin (swot), joissa pohditaan kunkin ratkaisun hyviä ja huonoja puolia, sekä uhkia ja mahdollisuuksia. Enemmän kuin löydettyjen hyvien puolien lukumäärään, tulisi kiinnittää huomiota myös niiden sisältöön ja painoarvoon.

Kuten selvityksessä sanotaan, kaikki edut ja haitat eivät ole suoraan yhteismitallisia eli vertailukelpoisia. Osa löydetyistä tekijöistä on käytännönläheisempiä, kun toiset enemmän arvokysymyksiä. Siksi päätöksiä ei tule tehdä pelkästään löydettyjen etujen lukumäärän perusteella. Kannattaakin tutustua näiden sanalliseen sisältöön sekä ehkä täydentää niitä omilla arvoillaan.

Kuntarakenneselvitys käydään läpi yleisötilaisuudessa maanantaina 20.4. kello 18.30 alkaen Nuijantalolla, jolloin toivoisin mahdollisimman monen kuntalaisen pääsevän paikalle. Kuntiemme tulevaisuudesta päättäminen on iso asia ja toivoisin kuntalaisilta mahdollisimman suurta osallistumista sekä keskustelua.

 

Tero Ahlqvist

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?