Vesiosuuskunta saa vetää putket Vehoniemenharjun yli

Raikunseudun vesiosuuskunta pääsee rakentamaan vesijohtoja ja viemäreitä Vehoniemeen. Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi maanomistajan oikaisuvaatimuksen, joka koski Vehoniemenharjun ylittävien putkien tekemistä Natura-alueelle. Lisäksi osuuskunnalle annettiin lupa aloittaa työt mahdollisista valituksista huolimatta.

Lautakunnan mielestä kaivuutyömaalla on luontoon ja puustoon vähän vaikutuksia, sillä suojelualueella putkistot sijoitetaan metsätien alle.

Jorma Mäntylä saneli päätökseen eriävän mielipiteen. Mäntylä olisi halunnut ennen asian ratkaisemista pitää katselmuksen, koska alue kuuluu Naturaan. Lisäksi vesijohtotyömaalta puuttuu maisematyölupa ja museoviraston edellyttämä inventointi. Hänen mielestään pitäisi myös selvittää kaivamisen vaikutukset alueella olevaan lähteeseen. Mäntylä muistuttaa Vehoniemen osayleiskaavasta, jonka mukaan alueella on kaivuukielto, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelualueeksi.

Monet vehoniemeläiset vastustavat vesihanketta, sillä heillä on omat kaivot ja jätevesijärjestelmät, mutta silti heidän on otettava 15 800 euron hintainen vesijohto- ja viemäriliittymä. Sen lisäksi maksettavaksi tulevat tontilla tehtävät kaivurityöt.

Reilu vuosi sitten valitusten jälkeen lainvoiman saanut toiminta-aluepäätös vaatii osuuskuntaa rakentamaan putket ja asukkaita liittymään siihen. Vehoniemen viemäröintiä pidetään erityisen tärkeänä, koska alue on pääosin ykkösluokan pohjavesialuetta.

Vehoniemen reilusta 30 kiinteistöstä puolet on liittymässä osuuskunnan putkiin. 13 kiinteistöä on hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Osalle niistä on myönnetty kymmenen vuoden jatkoaika, osa on velvoitettu liittymään vesijohtoon ja viemäriin.

Pakkoliitoksista on valitettu hallinto-oikeuteen. Lisäksi tekeillä on kantelu oikeusasiamiehelle. Eniten valittajia hiertää liittymän hinta, joka on kolme kertaa kalliimpi kuin keskustassa.

Kunta on neuvonut iäkkäitä asukkaita hakemaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran avustusta. Sitä voi saada vesi- ja viemäritöihin, jos ainakin yksi asukkaista yli 65-vuotias. Tämänvuotisten avustusten hakuaika päättyi 26. maaliskuuta. Seuraavan kerran rahaa on jaossa vuoden päästä, jos syksyllä ei järjestetä viimevuotiseen tapaan lisähakua.

Myös osuuskunnan talous on tiukalla, jos liittyjien määrä jää pieneksi. Vesijohtojen ja viemäreiden rakentaminen Vehoniemeen maksaa lähes 400 000 euroa. Kustannuksista yli 150 000 jää kattamatta, jos liittyjiä on vain 15.

Arto Puputti valitti hallinto-oikeuteen, kun kunta velvoitti liittymään vesijohtoon ja viemäriin. Lähes puolet vehoniemeläisistä haki vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Osuuskunta pääsee rakentamaan putkia, sillä rakennus- ja lautakunta myönsi aloitusluvan Vehoniemenharjun ylitykseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?