Muutos: Psykiatrisessa sairaalassa nähdään potentiaalia satojen turvapaikanhakijoiden ensi vaiheen majoituspaikaksi

Transit-keskuksia on Suomessa toistaiseksi viisi

– Transit-keskuksessa tehtäisiin esimerkiksi tulijoiden terveysseulontoja ja odotettaisiin poliisin ja maahanmuuttoviraston puhuttelut. Keskukset ovat kooltaan yleensä noin 150-400-paikkaisia, kertoo SPR:n Hämeen piirin vastaanottokeskusten johtaja Minna Jussila.

Jussila esitteli mahdollista vastaanottokeskuksen perustamista kunnanhallituksen suunnittelukokouksessa maanantaina.

Tällä hetkellä transit-keskuksia on Suomessa viisi: Joutsenossa, Turussa, Oulussa ja kaksi Helsingissä. Niistä hakijat ohjataan eteenpäin odotusajan vastaanottokeskuksiin ja myöhemmin edelleen joko oleskeluluvan turvin kuntiin tai takaisin kotimaahan.

Jussilan mukaan Kaivanto sopisi keskuksen sijoituspaikaksi erityisesti siitä syystä, että poliisiasemalle Tampereelle tulee suoraan paljon turvapaikanhakijoita ja poliisi joutuu toimittamaan turvapaikanhakijat tällä hetkellä varsin kauas, esimerkiksi Punkalaitumelle ja Mänttään.

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri on esittänyt Kangasalan kunnalle, että kuntaan perustettaisiin turvapaikanhakijoiden transit-vastaanottokeskus aikuisten ja perheiden sijoittamista varten. Keskuksen tiloiksi on suunniteltu Kaivannon psykiatrisen sairaalan tiloja, jotka ovat jäämässä tyhjilleen sairaalan toiminnan päättyessä lokakuun lopulla. Sairaanhoitopiirin valtuuston on määrä päättää sairaalan kohtalosta lokakuun alussa.

Jos keskus päätettäisiin perustaa, SPR vuokraisi tilat Kaivannon sairaalan omistavalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Kangasalle sijoitettavaksi esitetty vastaanottokeskus olisi transit-tyyppinen alkuvaiheen keskus, eli oleskelu keskuksessa olisi lyhytaikaista ja ihmiset siirtyisivät myöhemmin toisaalle odotusajan keskukseen.

 

 

Pikaiset selvitykset

Kangasalla aiotaan käynnistää hetimiten tarvittavat selvitykset asian valmistelemiseksi päätöksen tekemistä varten. Kun transit-keskuksen perustamisen vaikutukset saadaan riittävässä laajuudessa selville, asia pyritään ratkaisemaan kunnassa mahdollisimman pian.

– Kansainvälinen ja kansallinen tilanne tässä asiassa muuttuu päivä päivältä yhä haastavammaksi humanitäärisen kriisin syventyessä, joten pyrimme Kangasalla ratkaisemaan asian mahdollisimman nopeasti, kunnanjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Kunnanhallitus puntaroi maanantaisessa kokouksessaan muun muassa sitä, millä koneistolla asiasta tullaan päättämään. Ennen kokousta kunnanjohtaja Auvinen näki kunnanhallituksen luontevimmaksi päätöksentekotahoksi.

Kangasalan kunnan lausunto asian tiimoilta saattaa hyvinkin jäädä kosmeettiseksi maahanmuuttoviraston uuden linjauksen myötä. Virasto ilmoitti alkuviikosta, ettei kunnilta lähdetä enää aikataulullisista syistä kysymään hyväksyntää keskusten perustamiseen, jos keskusta Kaivannon tapaan kaavaillaan muualle kuin kunnan omistamiin tiloihin.

Selviteltäviä asioita ovat kuitenkin esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden järjestäminen. Kyseiset palvelut jouduttaisiin ostamaan kunnalta.

– Sen sijaan esimerkiksi lasten koulua ei tarvitse keskukseen järjestää. Tarkoituksena on, että tulijoiden aika keskuksessa olisi mahdollisimman lyhytaikainen. Ihminen laitostuu helposti, joten tavoitteena on siirtää asiakkaat suhteellisen nopeasti asuntopohjaisiin vastaanottokeskuksiin, SPR:n Jussila huomauttaa.

Keskimäärin transit-keskuksissa vietetään noin 50 vuorokautta, mutta vastaanottojärjestelmän natistessa liitoksissaan aika saattaa venyä pidemmäksi.

 

Kaivannon loppu häämöttämässä

Kunnanjohtaja Auvinen uskoo sairaanhoitopiirin valtuuston päätyvän lakkauttamaan Kaivannon sairaalan toiminnan seuraavassa kokouksessaan.

– Sairaanhoitopiiri omistaa maa-alueet ja kiinteistöt ja ratkaisee, mitä alueelle tapahtuu. Kunta on mukana jatkojalostamisessa lähinnä kaavoituksen kautta. Alue on vähän irrallaan muusta yhdyskuntarakenteesta eikä sinänsä sovellu tiiviimmän asuinalueen rakentamiseen, hän pohtii.

Auvisen mukaan esimerkiksi Pikonlinnan alueen nahanluonti luo uskoa sille, että pitkällä aikavälillä Kaivannon sairaalan alueelle on mahdollista kehittää esimerkiksi vahva työpaikkakeskittymä.

Kaivannon sairaalan ongelmana on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä nähty sairaala-alueen logistiikka, mahdollinen hoitopäivähinnan korotuksen tarve ja yksikön koko ja vajaakäyttö yhden akuuttiosaston tultua jo siirretyksi Pitkäniemen sairaalaan.

Viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan Kaivannon noin 50 potilaasta kolmasosa voidaan siirtää omien kotikuntiensa palveluasumiseen, toinen kolmasosa soveltuu avohoitoon eli on kotiutettavissa ja kolmanneksen arvioitiin tarvitsevan psykiatrista sairaanhoitoa. Viimeksi mainituista pitkäaikaisinta hoitoa tarvitsevat potilaat ohjattaisiin Pitkäniemen sijaan Vammalan sairaalan psykiatriselle osastolle.

Sairaanhoitopiirin – ja sitä kautta sen jäsenkuntien – on laskettu Kaivannon sairaalan lakkauttamisen myötä saavuttavan tänä vuonna 400 000 euron ja ensi vuoden aikana noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöt. Lisätuloja voisi puolestaan kertyä mahdollisten kiinteistökauppojen myötä. Leijonanosa säästöistä kertyisi henkilöstömenojen pienenemisen kautta. Noin 80-päisestä hoitohenkilöstöstä runsaan kolmanneksen on kaavailtu siirtyvän Pitkäniemeen. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut 30-henkinen huollon työntekijäjoukko.

Säästötoimia on jouduttu miettimään, jotta sairaanhoitopiiriä uhkaava kymmenien miljoonien eurojen vaje saataisiin katettua.

Sairaanhoitopiirissä on aiemmin laadittu aikuispsykiatrian uudelleenjärjestelyjä koskeva selvitys, jonka mukaan Pirkanmaalla on mahdollista sulkea noin sata aikuispsykiatrian sairaalapaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tavoitteena on 0,44 sairaansijaa 1000 asukasta kohden niin, että luku sisältäisi myös lasten- ja nuortenpsykiatrian paikat.

Tahdosta riippumaton hoito, päivystystoiminta ja erityisen vaativa hoito ollaan keskittämässä Pitkäniemen sairaalaan.

Kaivannon sairaalan lakkauttamista esittänyt työryhmä alleviivaa, että hoitopäivien laskusta vapautuvilla rahoilla tulee vastaavasti vahvistaa ja uudistaa avohoitoa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?