Kaivannon sairaala päätettiin lopettaa

Kaivannon sairaalan toiminta psykiatrisena sairaalana päättyy lokakuun lopussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti asiasta maanantaina. Toiminnan lopettamista perustellaan sillä, että Kaivannossa ei voida jatkaa toimintaa nykyisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ilman, että toiminnasta koituisi kohtuuttomia kustannuksia ja turvallisuusongelmia.

Jatkossa mielenterveyspotilaiden sairaalahoito keskitetään Pirkanmaalla Pitkäniemen sairaalaan ja Vammalan aluesairaalaan, joissa voidaan toimia mielenterveyslain ja uuden päivystysasetuksen mukaisesti.

Sairaanhoitopiirin mukaan mielenterveyslain mukainen psykiatrisen potilaan tahdonvastainen hoito edellyttää toimintayksiköltä ympärivuorokautista päivystysvalmiutta. Uuden päivystysasetuksen mukaan tahdosta riippumattomaan hoitoon ottaminen ja hoito puolestaan edellyttävät, että yksikössä on ympärivuorokautisesti saavutettavissa psykiatriaan perehtynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä ja saada hänet nopeasti paikalle.

Osana Pirkanmaan aikuispsykiatrian selvitystä sairaanhoitopiirissä käytiin keväällä läpi kaikkien Kaivannossa hoidossa olleiden potilaiden tilanne. Sen perusteella 52 potilaasta vain kolmasosa tarvitsee siirtää muuhun psykiatriseen sairaalaan. Arvion mukaan kolmasosa potilaista voitiin kotiuttaa avohoitoon ja kolmasosa siirtää kuntien asumispalveluihin. Tarkasteluun pohjautuen yksi Kaivannon osasto siirtyy lokakuun jälkeen Pitkäniemen sairaalaan.

Sairaanhoitopiirin mukaan Pirkanmaan aikuispsykiatrian uudelleenjärjestelyjen keskeisin tavoite on huolehtia avohoidon resurssien vahvistumisesta, kun sairaalapaikkojen määrä vähenee. Sairaalahoidon rooli halutaan muuttaa kuntien avohoidon tukipalveluksi, mikä edellyttäisi kunnilta isoja satsauksia avohoidon kehittämiseen.

Osa Kaivannon sairaalan tiloista on jo vuokrattu SPR:lle turvapaikanhakijoiden transit-keskukseksi. Lakkautuspäätöksen myötä keskuksen toimintaa on mahdollista laajentaa.

Uutta strategiaa toteuttamaan

Maanantaisessa kokouksessaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti hyväksyä uuden erikoissairaanhoidon strategian vuosille 2016–25. Strategian avulla pyritään ennakoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaa toimintaympäristöä. Strategia perustuu näkemykseen, jossa erikoissairaanhoito toimii yhä enemmän palvelujen tuottajana ja kilpailee sekä potilaista että henkilökunnasta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Valtuusto hyväksyi lisäksi materiaali- ja logistiikkapalvelujen sekä työterveyshuollon yhtiöittämisen yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Sairaanhoitopiirin palvelut yhdistetään kaupungin konserniin sijoittuviin yhtiöihin pääasiassa ensi vuoden alusta.

Valtuusto linjasi myös, että Pirkanmaan erikoissairaanhoidon yhtiöittämisvaihtoehto selvitetään kolmessa eri vaiheessa.

Kaivattua ylijäämää ei synny

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toisen välitilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiiri on välttymässä merkittävältä alijäämältä kuluvana vuonna. Ennuste, noin 0,5 miljoonan euron alijäämä, on silti noin kahdeksan miljoonaa euroa vähemmän kuin valtuusto alun perin asetti tavoitteeksi.

Erikoissairaanhoidon kysyntä on sairaanhoitopiirin mukaan kuluvan vuoden aikana vähentynyt selvästi. Vaikka sairaanhoitopiirin kysyntä Pirkanmaan ulkopuolella on kasvanut, se ei riitä korvaamaan jäsenkuntien kysynnän vähentymistä. Jäsenkunnista Nokialla, Sastamalassa, Mänttä-Vilppulassa, Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä palvelusopimukset ovat silti ylittymässä yhdellä–viidellä miljoonalla eurolla.

Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti tämän vuoden talousarviossa 7,4 miljoonaa euron ylijäämätavoitteen erityisesti Taysin investointi-ohjelman ja siihen sisältyvän uudistamisohjelman toteutuksen ja rahoituksen turvaamiseksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?