Etuosto-oikeus

Ostimme puolisoni kanssa kiinteistön. Kauppakirjassa vakuutamme, ettemme ole tehnyt myyjän kanssa kahden vuoden aikana muita kiinteistökauppoja. Lisäksi kauppakirjassa todetaan, että kunnalla ei ole etuosto-oikeutta meidän ostamaan kiinteistöön, jos pinta-ala jää alle puolen hehtaarin.

Mitä etuosto-oikeudella oikein tarkoitetaan? Milloin kunta voisi käyttää tällaista etuosto-oikeutta ja mitä sen käyttäminen tarkoittaisi?

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Kunnan etuosto-oikeudesta säädetään vuonna 1977 voimaantulleessa etuostolaissa.

Kunnalla on lain mukaan etuosto-oikeus vapaaehtoisella kaupalla myytyyn kiinteistöön. Etuosto-oikeus antaa kunnalle lunastusmenettelyä kevyemmän keinon ostaa alueita yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta vain näissä mainituissa tarkoituksissa. Kunta ei voi hankkia etuosto-oikeuden turvin esimerkiksi maareserviä, vaan ainoastaan yhdyskuntarakentamiseen sekä virkistys- tai suojelutarkoitusta varten.

Kunnan käyttäessä etuosto-oikeutta sen on perusteltava päätöksensä. Perusteluina yhdyskuntarakentamisen osalta voi olla esimerkiksi kaavoitus. Maa-alueita voidaan lunastaa tällöin kaavapäätöksen mukaisen asuinalueen tai teollisuusalueen rakentamista varten.

Kunnalla ei ole velvoitetta rakentaa etuosto-oikeudella hankittua aluetta, vaan se voidaan luovuttaa edelleen kolmannelle taholle rakentamista varten. Virkistys- ja suojelualueen lunastuspäätös voidaan perustella kaavoilla tai virkistys- ja suojelusuunnitelmilla.

 

Lain mukaan kunnalla on siis oikeus lunastaa myyty kiinteistö. Kunta tulee tällöin luovutuskirjassa mainitun ostajan sijaan ostajaksi niillä ehdoilla, jotka myyjä ja ostaja ovat kauppakirjassa sopineet. Myyjän oikeusasema ei muutu kunnan käyttäessä etuosto-oikeutta.

Kunnan etuosto-oikeus koskee vain vapaaehtoisella kaupalla tehtyjä luovutuksia, ei esimerkiksi lahjoituksia tai perintösaantoja. Myöskään pakkohuutokaupalla hankittuja luovutuksia etuosto-oikeus ei koske.

Sukulaisten kesken tehdyt kiinteistönkaupat on haluttu rajata pois etuosto-oikeuden piiristä. Mikäli kiinteistön ostajana on puoliso tai henkilö, joka voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso, kunnan etuosto-oikeus ei tule voimaan.

Kiinteistön pinta-alan tulee olla suurempi kuin puoli hehtaaria, jotta kunnan etuosto-oikeus tulisi voimaan. Pääkaupunkiseudulla raja on 3000 neliötä.

Mikäli samat osapuolet ovat tehneet kiinteistökauppoja kahden vuoden aikana useammin, lasketaan saman kunnan alueella tänä aikana tehdyt kaupat yhteen etuosto-oikeutta määritettäessä. Tämän vuoksi tekin vakuutitte kauppakirjassa, että ette ole tehnyt muita kauppoja saman myyjän kanssa kahden vuoden aikana.

 

Jos kunta haluaa käyttää etuosto-oikeuttaan, siitä täytyy ilmoittaa kirjallisesti ostajalle, myyjälle sekä maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa kauppojen teosta. Tätä menettelyä kutsutaan etuostomenettelyksi.

Etuostomenettely on loppuun saatettu, kun kunnan päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kunnan on suoritettava ostajalle kauppahinta.

Ostaja on kaupanteon yhteydessä maksanut myyjälle kauppahinnan kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Kunta on velvollinen korvaamaan ostajalle kauppahinnan, rahoituskulut ja muut kustannukset. Mikäli kauppakirjassa on sovittu irtaimen omaisuuden kuten sähköliittymän myynnistä, myös nämä sopimusehdot ja irtaimen omaisuuden kauppahinta sitoo kuntaa.

 

Ostaja voi halutessaan pyytää kunnalta etukäteisilmoituksen siitä, tuleeko se käyttämään etuosto-oikeutta kohteessa. Kunnalla ei ole velvollisuutta antaa ennakkoilmoitusta kiinteistön omistajan pyynnöstä, mutta käytännössä ilmoitus on aina pyydettäessä annettu. Mikäli kunta on antanut ennakkoilmoituksen, ilmoitus sitoo kuntaa kahden seuraavan vuoden ajan hakemuksessa mainituilla ehdoilla.

Tässä teidän tapauksessa on ollut ihan normaali kauppakirjaan otettava ehto, jossa on lainhuudon hakemista varten todettu, että lain mukaiset edellytykset kunnan etuosto-oikeuden syntymiselle eivät ole täyttyneet. Kiinteistön pinta-ala on todennäköisesti jäänyt alle puolen hehtaarin ja olette vakuuttaneet, etteivät aikaisemmatkaan kaupat yhteensä täytä tätä rajaa. Tällöin kirjaamisviranomainen voi myöntää teille lainhuudon ilman, että se odottaa kolme kuukautta mahdollista kunnan ilmoitusta etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?