Testamentista

Tätini oli tehnyt useita vuosia sitten testamentin, jossa hän testamenttasi omaisuutensa minulle ja sisarelleni. Tädilläni ei ole omia lapsia eikä hän ole koskaan ollut naimisissa.

Olimme sisareni kanssa hyvin läheisiä tädilleni ja tämän vuoksi hän halusi omaisuutensa tulevan meille. Tätini lainmukaiset perilliset olisivat hänen sisarustensa lapset, joita on useita.

Noin vuosi ennen kuolemaansa tätini on kuitenkin tehnyt uuden testamentin. Tämän testamentin ehtojen mukaan tätini testamenttaa oman asuntonsa häntä kotitöissä auttaneelle rouvalle.

Uuden testamentin tekemisen ajankohtana tätini asui jo palveluasunnossa eikä hänen kuntonsa ollut kovin hyvä. Olemme sisareni kanssa miettineet sitä, että onkohan tätini ymmärtänyt täysin tekemänsä testamenttinsa sisältöä.

Vaikka tätini olisi ymmärtänyt testamentin sisällön, mietimme mitä tätimme muulle omaisuudelle tapahtuu. Kumoaako tämä myöhemmin tekemä testamentti ensimmäisen testamentin?

Tätini omisti myös vähäisiä rahavaroja sekä kesäpaikan. Mitä tälle omaisuudelle tapahtuu, jos aikaisempi testamentti on kumoutunut?

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Esittämääsi kysymystä tulee tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi tulee miettiä, onko ensimmäisen testamentin peruuttamisilmoitus ollut pätevä. Toisaalta kysymystä tulee tarkastella yleistestamentin ja legaattimääräyksen välisenä suhteena.

Ensimmäisessä testamentissa tätisi määrää koko omaisuuden siirtymisestä. Tämä testamentti on yleistestamentti, koska määräykset koskevat koko omaisuutta. Toinen testamentti on luonteeltaan legaatti eli erityisjälkisäädös, jossa määrätään ainoastaan tietystä omaisuudesta: tätisi asunnosta.

 

Testamentintekijä voi peruuttaa tekemänsä testamentin koska tahansa. Peruuttaminen tulee tehdä samassa muodossa kuin testamentti on tehty. Peruuttaminen voi tapahtua tekemällä uusi testamentti, hävittämällä vanha testamentti tai muutoin selvästi ilmaisemalla halusta peruuttaa tehty testamentti.

Testamentin tekijän täytyy kuitenkin olla oikeustoimikelpoinen peruuttaessaan testamentin. Hänen täytyy kyetä muodostamaan ja ilmaisemaan peruuttamistahtonsa.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että testamentintekijä voi menettää oikeutensa peruuttaa testamentti vain harvoin. Sellaisen sairauden, joka vaikuttaa testamentintekijän muistiin ja ymmärrykseen kuten dementian, on katsottu voineen vaikuttaa testamentintekijän oikeustoimikelpoisuuteen.

Testamentintekijän oikeustoimikelpoisuutta ratkaistaessa tärkeää on kuulla esimerkiksi häntä hoitanutta lääkäriä. Oikeuskäytännössä onkin annettu suurta arvoa lääkärin antamalle lausunnolle testamentintekijän terveydentilasta.

 

Toinen seikka, jota tässä tapauksessa tulee arvioida, on yleistestamentin ja legaatin välinen suhde.

Oikeuskirjallisuudessa hyväksytty näkemys, jonka mukaan testamentin osittainen peruuttaminen on mahdollista. Tällainen tilanne on käsillä silloin, kun myöhemmin tehtävällä legaatilla määrätään tietyn omaisuuden menevän toiselle henkilölle kuin mitä aikaisemmassa koko omaisuudesta määräävässä testamentissa on määrätty.

Määräykset ovat ristiriidassa ainoastaan osittain ja ainoastaan legaattimääräyksen eli tässä sinun tapauksessa asunnon luovuttamista koskevan määräyksen osalta. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tällaisessa tilanteessa testamentintekijä on vain ”korjannut” alkuperäistä yleistestamentilla tekemäänsä määräystään määräämällä kiinteistön menevän toiselle testamentinsaajalle. Tällöin perintökaaren mukaan erityisjälkisäädös eli legaatti tulee panna täytäntöön ensin ja loppu omaisuus menee yleistestamentin saajalle.

 

Tämän esittämäsi asian osalta on tärkeää siis ensin ratkaista se, onko tätisi ymmärtänyt testamentin peruuttamisen merkityksen. Jos tätisi ei ole ollut oikeustoimikelpoinen, on teillä mahdollisuus moittia jälkimmäistä testamenttia.

Testamentin moitekanne tulee nostaa kuudessa kuukaudessa siitä, kun testamentti on annettu perilliselle tiedoksi. Jos ette lähde moittimaan tätä legaattimääräystä eli asunnon luovuttamista koskevaa testamenttia tai jos moitekanne ei menesty, tämä legaatti tulee täyttää jäämistöstä ensin.

Legaatti ei kuitenkaan kumoa tätisi tekemää aikaisempaa testamenttia, jonka mukaan muun kuin asuinrakennuksen omitusoikeus tulee sinulle ja sisarellesi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?