Nuorten vaikuttaminen on asennekysymys

Viime viikon lehdessä (SHL 20.1.2016) nostettiin esille nuorisovaltuuston tarve. Huomion arvoista on se, että nuorten osallistumista kunnalliseen vaikuttamiseen on helpotettava. Valitettavasti nuorisovaltuuston perustaminen ei välttämättä ole siihen ratkaisu. Nuorisovaltuusto on helppo perustaa, mutta toimivuus ja jatkuvuus on haaste. Nuorten vaikuttaminen vaatii kaksisuuntaista toimintaa, johon vaaditaan sekä nuorten että päättäjien yhteinen tahtotila ja tätä näkemystä ollaan Pälkäneellä rakentamassa.

Tekstissä viitattiin uuden kuntalain pykälään, jossa kuntia edellytetään perustamaan nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä kesään 2017 mennessä. Ei tule myöskään unohtaa voimassa olevaa Nuorisolain pykälää kahdeksan, jossa todetaan; ”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa”.

Nuorten vaikuttamista ja kuntalain pykälää ei ole jätetty huomioimatta Pälkäneelläkään. Viime toukokuussa järjestettiin ”Nuoret kohtaa päättäjät” -iltapäivä, johon nuoret olivat laatineet kysymyksiä. Tuolloin keskusteltiin esimerkiksi nuorten edustajan kutsumisesta erilaisiin työryhmiin. Nuorisovaltuuston puuttuminen voidaan nähdä ongelmallisena, kun ei ole tahoa, josta edustajia eri työryhmiin voitaisiin kutsua. Mutta toisaalta se voi olla myös helpotus. Byrokratiaa ei tarvitse rakentaa sinne, missä suorat vaikuttamiskeinot ovat mahdollisia. Nuorten osallistamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia. Koulujen oppilaskunnat ovat mainio otanta kunnan nuorista, ja nuorten kuulemista voidaan hoitaa suoremminkin kuin asiakirjakierrätyksellä eri toimielinten välillä.

Hyvän kasvualustan rakentamista nuorten ja päättäjien yhteistyölle jatketaan tänä keväänä, kun lautakunnat ja kunnanhallitus saavat esittää nuorille kysymyksiä. Toivotaan, että Pälkäneelle saadaan malli, joka aidosti lisää nuorten äänen kuulumista kunnassa eikä se jää irralliseksi toimielimeksi. Työstämme asiaa yhdessä nuorten kanssa ja toivottavasti myös päättäjät tulevat puolitiehen vastaan.

Vielä viime viikkoiseen lehtiartikkeliin, jossa tuli esille myös puoluepolitiikka. Nuorisovaltuustot ovat vakaumuksellisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Näin ollen nuorille taataan parempi mahdollisuus vaikuttaa, koska heitä ei sido minkään puolueen näkemykset. On tärkeää ymmärtää nuorisovaltuuston ja poliittisten nuorisojärjestöjen ero.

Minna Rauas

Nuorisotyö

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?