Jokamiehenoikeudet

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Jokamiehenoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on alueen haltija.

Jokamiehenoikeudet ovat kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville ihmisille yhtäläiset. Jokamiehenoikeuksista ei ole säädetty yhtä nimenomaista lakia vaan jokamiehenoikeudet perustuvat eri lakien määräyksiin, joilla ohjataan ja rajoitetaan jokamiehenoikeuksia.

Jokamiehenoikeus antaa oikeuden liikkua luonnossa jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain. Myös ratsastus on jokamiehenoikeutta, jos ratsastus ei kuluta maastoa.

Jokamiehenoikeus koskee ainoastaan luonnontilaisilla alueilla liikkumista. Talojen pihalla, viljelyksessä olevilla pelloilla tai muuten erityiseen käyttöön otetuilla alueilla ei ole oikeus liikkua jokamiehenoikeuden nojalla.

 

Jokamiehenoikeus on meille jokaiselle kuuluva vahva oikeus, jota ei voi rajoittaa muuten kuin tiettyjen viranomaisten (esimerkiksi puolustusvoimat) päätöksin.

Joskus näkee kiinteistön omistajan pystyttämiä kylttejä, joilla pyritään kieltämään jokamiehenoikeuden käyttö. Luonnonsuojelulain 36 §:n maisemansuojelusäännöksen mukaan tällaisen kyltin pystyttäminen maa- tai vesialueelle on kielletty.

Kiellettyä ei ole kuitenkaan sellaisen kyltin asettaminen, joka pyytää luonnossa liikkujaa huomioimaan istutetun taimikon. Tällainen kyltti kannattaa huomioida ja kyltin varoitusta kannattaa myös noudattaa. Noudattamatta jättäminen voisi aiheuttaa kiinteistön omistajalle vahinkoa, josta saattaisi seurata myös korvausvelvollisuus.

 

Vaikka jokamiehenoikeus antaa oikeuden käyttää toisen aluetta, tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan rikkominen on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Lain mukaan kotirauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti menee kotirauhan suojaamaan paikkaan kuten piha-alueelle.

Piha-alueen laajuudelle ei ole yksityiskohtaista määritelmää. Piha-alue voi olla kuinka laaja tahansa. Jos alue on tunnistettavissa erityiskäyttöön otetuksi alueeksi eli piha-alueeksi piha-alueen tunnusmerkkien nojalla, on se kotirauhan piirissä, vaikka alue olisikin laaja.

Jokamiehenoikeuden nojalla luonnossa voi liikkua ja sinne voi leiriytyä, jos leiriytymisestä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maanomistajalle. Leiriytyminen voi tapahtua teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpymällä.

Pidempiaikainen yöpyminen alueella saattaa olla luonteeltaan sellaista, joka aiheuttaa haittaa maanomistajalle ja siitä on syytä neuvotella etukäteen maanomistajan kanssa.

 

Leiriytyjä ei saa sytyttää nuotiota tai muuta avotulta leirintäalueelle ilman maanomistajan lupaa. Pelastuslain mukaan edes maanomistaja ei voi antaa lupaa tulen sytyttämiseen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Tällaisessa tapauksessa avotulta ei saa sytyttää lainkaan. Tulen sytyttäjä on vahingonkorvausvastuussa, mikäli nuotioon sytytetty tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.

Leiriytyjä ei saa jättää roskia leiriytymispaikalle. Roskaamiskielto perustuu jätelakiin, jonka mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa tai muutakaan esinettä siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa. Tavanomaisten roskien lisäksi myös nestemäisten roskien jättö ympäristöön on kielletty.

Jokamiehenoikeus antaa oikeuden kerätä luonnontuotteita. Tällaisia jokamiehenoikeuden nojalla kerättäviä luonnontuotteita ovat rauhoittamattomat kukat, metsämarjat, sienet, kävyt, maahan pudonneet oksat ja terhot.

Sammalta tai jäkälää ei kuitenkaan saa kerätä ilman maanomistajan lupaa. Myös elävien puiden kaataminen (joulukuusi) tai puun ainesosien kuten käpyjen ottaminen elävästä puusta on kielletty.

Maahan kaatunut puu kuuluu myös maanomistajalle. Jokamiehenoikeus ei anna oikeutta ottaa tällaista puuta omaan käyttöön.

Jokamiehenoikeus antaa meille jokaiselle oikeuden nauttia luonnosta ja hyödytään sitä. Jokamiehenoikeuteen sisältyy kuitenkin aina vaatimus harmittomuudesta: jokamiehenoikeuden käyttö ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa maan omistajalle.

Yksi kommentti

  1. vdaniels0007@gmail.com

    Tarvitsetko kiireellistä lainaa laskun maksamiseen, yrityksen perustamisen, kiinnityksen, auton ostamiseen tai taloudelliseen tilanteeseen? Sinun ei tarvitse huolehtia enää vain ota meihin yhteyttä tänään. Tarjoamme lainaa hyvin alhaisella 2,5 prosentilla. Niin nopea, niin helppoa .. Ota yhteyttä nyt.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?