Yleisötilaisuus Lahdentien parantamisesta Kangasalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suunnittelee Valtatie 12:n parantamista välillä Alasjärvi-Huutijärvi Tampereen ja Kangasalan välillä. Yleisötilaisuus hankkeesta järjestetään keskiviikkona 15.kesäkuuta kello 18-20 Pitkäjärven koululla.

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus josta voi esittää mielipiteitä elokuun viidenteen päivään asti. YVA-selostukseen on koottu ympäristövaikutusten arvioinnit kolmesta eri vaihtoehdoista.

Yhdessä vaihtoehdossa Lahdentie säilyisi pääosin nykyisellään. Nykyistä valtatietä kehitetään lisäämällä Alasjärvi–Linnainmaa välille yksi ajokaista itään päin. Nopeusrajoitukset ovat välillä 70–100 kilometriä tunnissa.

Yhdessä vaihtoehdossa tie on kapea nelikaistainen tie. Valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa, ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Mitoitusnopeus on 100 kilometriä tunnissa.

Viimeisessä vaihtoehdossa Valtatie 12 toteutettaisiin nelikaistaisena. Siinä on kaksi ajokaistaa suuntaansa, ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu välialueella toisistaan. Mitoitusnopeus on 100 kilometriä tunnissa.

Kaikissa vaihtoehdoissa on uusi Lamminrahkan eritasoliittymä ja Vatialan sekä Ranta-Koiviston eritasoliittymille yksi vaihtoehto sekä Alasjärven, Linnainmaan, Lentolan, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymille kaksi vaihtoehtoa per liittymä.

Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla on viisi  vaihtoehtoa tien leventämiselle ja Kangasalan liittymälle.

Tiejaksojen luonne lähtökohtana

Valtatien parantamistoimenpiteiden suunnittelussa on tarkasteltu tiejaksojen luonnetta. Kaupunkijakso ulottuu Tampereen Alasjärven eritasoliittymästä Tampereen ja Kangasalan rajalle, josta alkaa kehittyvän uuden taajaman jakso, joka käsittää Lamminrahkan tulevan uuden asutuksen. Lentolan jaksoon Vatialan eritasoliittymästä eteenpäin kuuluu Lentolan parannettavan eritasoliittymän alue ja Kangasalan taajamaa.  Kangasalan taajaman ja peltoaukeiden jakso jakautuu kahteen eri osuuteen Kirkkojärven osuuden molemmin puolin. Kirkkojärven jaksossa valtatie sijoittuu Natura-alueen rannan tuntumaan ja taajama-asutuksen läheisyyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 5.8. mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Arviointiselostus on luettavissa esimerkiksi Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä ja Kangasalan pääkirjastossa, Vatialan kirjastossa ja kirjastoautolla. Internetissä selostus on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?