Maakuntakaavasta ehdotus nähtäville

Pirkanmaan maakuntahallitus päätti asettaa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus tulee nähtäville loka-marraskuussa, jolloin siitä on määrä järjestää esittelytilaisuuksia eri puolilla Pirkanmaata.

Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saatavat muistutukset tullaan käsittelemään maakuntahallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus hiotaan alkuvuodesta lopulliseen muotoonsa maakuntavaltuuston käsittelyä varten.

Yhdyskuntarakenteen painopistealueina kaavassa ovat Tampereen ydinkaupunkiseutu, Helsinki–Hämeenlinna–Tampere -vyöhyke ja maakunnan vahvat seutukeskukset. Lähtökohta kaavatyössä on ollut, että Pirkanmaan väestö kasvaa 120 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä.

Sekä Pälkäneeltä että Kangasalta löytyy kaavassa uusia taajamavarauksia, joista merkittävin uusi avaus sijoittuu Kangasalle 2-kehätien suuntaan. Hervannasta Lentolaan kaavailtu uusi kehätie, mahdollinen jatko Lahdentieltä Jyväskyläntielle ja Lahdentien remontti ovat kaikki listattuina maakuntakaavaan.

Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys kertoo, että uusien taajamavarausten lisäksi sekä Pälkäneen että Kangasalan keskustaajamia ympäröi kaavassa kasvutaajamien kehittämisvyöhyke. Tällä varaudutaan tulevaisuuden kasvuun ja toisaalta edistetään haja-rakentamisen suunnittelua ja ohjaamista kyliin ja taajamiin.

Kaavassa esitetään ensi kertaa maakunnallisesti merkittäviksi luokitellut tuulivoima-alueet ampuma- ja moottoriradat, ja maakuntakaava sisältää myös mitoituksen vähittäiskaupalle, jota ohjataan jatkossa ensisijaisesti keskustoihin. Tuulivoima-alueita on osoitettu Kuhmalahdelle Pohjaan Kangasalan ja Pälkäneen rajalle sekä Tarastenjärvelle ja Siitamaan 9-tien varteen.

Laipan alueen merkitystä virkistykseen ja matkailuun on kaavassa korostettu aiempaa enemmän, ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkittyä aluetta on entisestään laajennettu. Samalla Laipanmaa on muutettu ”ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäväksi alueeksi”. Laipan, Sappeen ja Vehoniemen alueille on kirjattu matkailun kehittämismerkintä.

Uutta maakuntakaavassa on myös arkeologisen perinnön ydinalueisiin liittyvä kehittämismerkintä, jolla halutaan korostaa merkittävien muinaisjäännöskeskittymien maakunnallista merkitystä. Kangasalla tuollaiseksi keskittymäksi on osoitettu Sarsan, Huutijärven ja Jokioisten alue, Pälkäneellä Onkkaalan ja Epaalan välinen alue.

Maksuhäiriömerkinnän tavoin kaavassa seuraa kuitenkin yhä mukana pitkään väännetty vedenhankintaan liittyvä kehittämisperiaatemerkintä Vehoniemen ja Isokankaan harjualueilla. Tekopohjavesilaitoksen toiminnalle oven auki jättävän merkinnän poistamista vaativat sekä Pälkäne että Kangasala, mutta Pirkanmaan liiton mielestä vaatimukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Se pohjaa ratkaisunsa Tavase Oy:n Natura-arviointeihin ja Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jota kunnat olivat mukana laatimassa. Pälkäne ja Kangasala vastustivat merkintää jo tuolloin.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?