Rikkoutuva puhelin

Ostin itselleni uuden älypuhelimen. Harmikseni puhelin ei toimi moitteettomasti. Puhelimen kosketusnäyttö ei ota käskyjä vastaan.

Olen korjauttanut puhelimen jo kahteen kertaan. Puhelin on kuitenkin rikkoutunut viimeisen korjauksen jälkeen uudelleen. Onko minulla oikeus purkaa kauppa tai vaatia kauppahintaa palautettavaksi?

Puhelimen takuuaika on menossa umpeen. Voiko myyjä ilmoittaa, ettei hän korjaa puhelinta takuuajan jälkeen?

 

Kuluttajansuojalaki säätelee kuluttajankauppaa. Lain mukaan myydyn tavaran tulee lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään. Tavaran tulee myös kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavara rikkoutuu ennen normaalin käyttöiän päättymistä eikä rikkoutuminen ole johtunut ostajasta, tavarassa on virhe. Ostajalla on virheen johdosta oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen taikka toimittaa virheettömän tavaran.

Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen taikka jos oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnan alennusta. Ostajalla on oikeus myös purkaa kauppa, ellei virhe ole vähäinen.

 

Sinulla on puhelimen virheen johdosta oikeus vaatia myyjää korjaamaan puhelimessa oleva virhe. Hinnan alennusta tai kaupan purkua voit vaatia, jos puhelinta ei saada korjattua. Hinnan alennusta tai kaupan purkua voidaan vaatia myös silloin, jos virheen korjaamisesta aiheutuisi olennaista haittaa.

Mikäli puhelimessa oleva vika uusiutuu hyvin usein tai sitä ei saada täysin korjattua, voidaan virheen helposti katsoa olevan luonteeltaan sellainen, joka aiheuttaa sinulle olennaista haittaa.  Hinnan alennus tai kaupan purkaminen on silloin mahdollista virheen korjaamisen sijaan.

Puhelimesi on rikkoutunut kertomasi mukaan takuuaikana. Takuuajan päättyminen ei automaattisesti lakkauta myyjän vastuuta virheestä.

Puhelimessa olevaan virheeseen voidaan vedota takuuajan jälkeenkin, jos puhelimen normaali käyttöikä olisi ollut takuuaikaa pidempi. Ostaja voi siis vedota virheeseen takuuajan jälkeenkin, mutta hänen tulee osoittaa, että puhelimessa on ollut virhe. Näyttövelvollisuus on siis tällöin ostajalla. Takuuaikana tällaista näyttövelvollisuutta ei ole.

 

Kuluttajariitalautakunta on käsitellyt 22.6.2016 antamassaan ratkaisussa vastaavaa puhelimen jatkuvasta rikkoutumisesta aiheutunutta myyjän vastuuta. Puhelin oli rikkoutunut sekä takuuaikana että takuuajan jälkeen.

Lautakunnan ratkaisussa todettiin, että vakiintuneen käytännön mukaan tavaran oletetaan olevan virheellinen, jos se on rikkoutunut selvästi ennen tavaran normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjä ole esittänyt virheen johtuvan ostajasta. Ratkaisussa ostajan katsottiin olevan oikeutettu hinnanalennukseen takuuajan jälkeenkin.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Kehottaisin sinua kääntymään myyjän puoleen ja neuvottelemaan yhdessä myyjän kanssa ratkaisua virheen korjaamiseen. Joskus saattaa olla viisaampaa, että virhe korjataan esimerkiksi hinnan alennuksella, jottei lisäkustannuksia kuten matkakuluja synny virheen johdosta siinä tapauksessa, että virhe uusiutuu useasti.

Jos et pääse myyjän kanssa sopimukseen virheen korjaamista tai esimerkiksi hinnan alennuksesta, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, joka opastaa sinua riidan ratkaisemiseksi kuluttajariitalautakunnassa.

Sirpa Leppäkoski

Virheeseen voi vedota takuuajan jälkeenkin, mutta silloin ostajan pitää osoittaa että tuotteessa on ollut virhe.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?