Opetussuunnitelma: Havainnollistava kokooma uudistuksen vaikutuksista on jo matkalla koululaisperheisiin

Koulujen suuri muutos tiivistettiin 28 sivuun

– Meitä virkamiehiä moititaan aina siitä, että puhumme sellaista kapulakieltä, ettei kukaan ymmärrä. Päätimme parantaa tapamme ja koota yhteen keskeisimmät asiat, jotka tulevat muuttumaan, Kangasalan kunnan sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski hymähtää.

Pöydällä lepää punavalkoisin värein toteutettu kunnan opetussuunnitelmaopas huoltajille. 28-sivuinen opas on kaikin puolin huomattavasti kevyempi kuin yli 800 sivun varsinainen opetussuunnitelma. Tiivistäminen sai alkunsa Vatialan koululta, jossa haluttiin tehdä opetussuunnitelmasta selkokielinen versio. Pian ideaa laajennettiin, ja opasta alettiin koota koko kuntaa ajatellen. Varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina Kettunen-Niemi lisäsi oppaaseen esiopetusta koskevat osuudet. Keskeistä on vuorovaikutusta korostava uusi oppimiskäsitys.

– Uudessa oppimiskäsityksessä oppilas on aktiivinen toimija. Oppaassa pyrimme avaaman opetussuunnitelmaa havainnollistavin esimerkein, oppaan työstöstä päävastuun kantanut Vatialan koulun opettaja Terhi Niinimaa tiivistää.

Varmemmaksi vakuudeksi Vatialan koulun kuudesluokkalainen Arttu Halmela istahtaa huoneen nurkkaan, tarttuu kitaraan ja esittää itse tekemänsä kappaleen, joka kertoo viimeisestä kouluvuodesta. Kappale nousi koulussa esiin musiikin tunnilla kesäloman jälkeen käydyissä keskusteluissa. Tavoitteena on, että jatkossa Artun tavoin jokainen koululainen saisi mahdollisuuden hyödyntää yksilöllisiä vahvuuksiaan ja toisaalta vahvistaa vielä kehittämistä kaipaavia osa-alueita.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on aktivinen toimija. Suunnitelmaa havainnollistavan oppaan julkistustilaisuudessa aktiivisena oppilaana oli Arttu Halmela, joka esitti itse tekemänsä kappaleen. Näet esityksen Digilässä.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on aktivinen toimija. Suunnitelmaa havainnollistavan oppaan julkistustilaisuudessa aktiivisena oppilaana oli Arttu Halmela, joka esitti itse tekemänsä kappaleen. Näet esityksen Digilässä.

Myös sitä tavoitellaan, että oppilaiden toteuttamiskelpoisia ideoita kuunneltaisiin aiempaa herkemmällä korvalla ja opetusta vietäisiin pois pulpetin ääressä istumisesta. Esimerkiksi kuusivuotias Elmo Heikkilä ehdotti Tursolan päiväkodin Kontioiden esikouluryhmässä, että kirjaimiin tutustuttaessa koko ryhmä voisi yrittää muodostaa S-kirjaimen yhdessä omilla vartaloillaan. Niinpä Kontiot tarttuivat tuumasta toimeen, ja lopputulos – melkoinen ässä – tallentui kameralle kaikkien katsottavaksi.

Opetussuunnitelmauudistukseen on päädytty muuttuvan maailman, muuttuvien osaamisvaatimusten ja oppilaan muuttuvan roolin johdosta. Tavoitteena on saada koulut ja esiopetus aiempaa paremmin yhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää kykyä toimia toisten kanssa ja mielekästä oppimista.

"Tätä on ilmiöpohjainen oppiminen ja opettaminen", sanoo opettaja Terhi Niinimaa.

”Tätä on ilmiöpohjainen oppiminen ja opettaminen”, sanoo opettaja Terhi Niinimaa.

Opetussuunnitelmia on valmisteltu kouluilla jo vuodesta 2014 lähtien. Terhi Niinimaa kertoo, että vanhemmat ja oppilaat on otettu mukaan työhön pitkin matkaa.

– Kyllähän tämä on herättänyt paljon keskustelua henkilökunnassa ja laittanut miettimään omaa toimintaa, Tursolan Kontioita luotsaava Ritva Kuusisto myöntää.

Opetussuunnitelmauudistus tuokin opettajien arkeen paljon uutta, mikä voi vaatia toimintatapojen muutoksen lisäksi myös koulutusta. Esimerkiksi ohjelmointiin tutustuminen on kuitenkin pieni muutos verrattuna uusien opetussuunnitelmien periaatteellisiin muutoksiin.

Esiopetuksessa ja alakoulussa uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön heti, mutta ylemmillä luokka-asteilla se tehdään vaiheittain.

– Koulutus ja tekniikka laahaavat sen verran perässä, ettei ihan kaikkia hienouksia voida ottaa heti käyttöön.

Opas jaetaan jokaisen koululaisen kotiin lehtisenä repussa ja sähköiseen versioon johtavana linkkinä Wilma-järjestelmän kautta. Kunnan sivuilla olevaan nettiversioon johdattaa myös QR-koodi.

Tursolan päiväkodin esikoululaisia, Kettuja ja Kontioita, edustanut viisikko - opettaja Ritva Kuusiston vieressä Elmo, Juuso, Iisa ja Iina - oli samoilla linjoilla uuden opetussuunnitelmaoppaan kanssa. Oppaaseen kerättyjen tietojen mukaan eskarissa parasta ovat ainakin kaverit, leikkiminen, tehtävät ja askartelu. Uuden oppaan kannet ovat mustavalkoisina oppilaiden itse tuunattavissa.

Tursolan päiväkodin esikoululaisia, Kettuja ja Kontioita, edustanut viisikko – opettaja Ritva Kuusiston vieressä Elmo, Juuso, Iisa ja Iina – oli samoilla linjoilla uuden opetussuunnitelmaoppaan kanssa. Oppaaseen kerättyjen tietojen mukaan eskarissa parasta ovat ainakin kaverit, leikkiminen, tehtävät ja askartelu. Uuden oppaan kannet ovat mustavalkoisina oppilaiden itse tuunattavissa.