Avio-oikeus

Lapsemme on menossa naimisiin, mutta puoliso ei ole meidän vanhempien mieleen. Toivomme onnellista avioliittoa, mutta samalla mietimme omaisuutemme mahdollista siirtymistä tälle ”ei-toivotulle” puolisolle.

Lapsellemme on jo kertynyt omaisuutta, mutta tulevalla puolisolla ei tietääksemme juurikaan. Olemme antaneet lapsellemme lahjatontin ja lisäksi omistuksessamme maata, joka on kuulunut perheelleni pitkään.

Olemme siinä käsityksessä, että lapsemme puoliso saa tästä lahjoittamastamme tontista osan, jos avioliitto ei menesty. Miten taas voisimme toimia sukumme tilan suhteen niin, ettei lapsemme tuleva puoliso hyödy tilasta?

 

Avioliittolain 35 § mukaan kummallakin puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeutta ei ole kuitenkaan sellaiseen omaisuuteen, jonka osalta avio-oikeus on poistettu avioehtosopimuksin.

Avioehtosopimus voidaan tehdä avioliittoa solmittaessa tai myöhemmin avioliiton aikana. Lapsenne voi halutessaan tehdä avioehtosopimuksen tulevan puolisonsa kanssa.

Avioehtosopimus voi koskea pelkästään tätä lahjana tullutta omaisuutta ja myöhemmin mahdollisesti perittävää sukutilaa. He voivat määrätä avioehtosopimuksessa, että kaikki muu omaisuus kuin edellä mainittu on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Näin se omaisuus, jonka he yhdessä keräävät avioliittonsa aikana, jää avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi.

Mikäli lapsi ja hänen tuleva puoliso ei halua tehdä avioehtosopimusta, lahjoitetun omaisuuden osalta on tärkeää tarkastaa lahjakirjan määräykset. Lahjakirjassa on voitu määrätä, että mahdollisella tulevalla puolisolla ei ole oikeutta lahjoitettuun tonttiin tai tämän sijaan tulleeseen omaisuuteen. Jos lahjakirjassa on näin määrätty, tämä määräys sitoo tulevaa puolisoa.

 

Mikäli avioehtosopimusta ei haluta tehdä ja puolison avio-oikeutta ei ole suljettu pois lahjakirjan yhteydessä, vanhemmat eivät voi puuttua enää lahjoitetun omaisuuden osalta puolison avio-oikeuteen.

Myöhemmin perittävän omaisuuden osalta vanhemmat voivat sulkea puolison avio-oikeuden pois tekemällä testamentin. Testamentilla voidaan määrätä, että testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä omaisuuden tuottoon.

Lapsenne avioliiton päättyessä joko avioeron vuoksi taikka puolison kuoleman johdosta, hänen tulevalla aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta perintönä tulleeseen omaisuuteen. Perintönä tuleva omaisuus erotellaan lapsellenne jääväksi omaisuudeksi, vaikka muu omaisuus ositettaisiin ja jaettaisiin aviopuolisoiden kesken.

 

On huomattava, että lapsenne tuleva aviopuoliso voi myös mahdollisesti periä lapsenne omaisuutta. Kysymyksestä ei ilmene, onko lapsellanne omia lapsia. Mikäli omia lapsia ei ole, aviopuoliso perii lapsenne.

Perintöoikeudesta säädetään perintökaari -nimisessä laissa. Perintökaaren 2 luvun 1 §:n mukaan kuolleen henkilön perivät hänen rintaperillisensä eli lapset. Perintökaaren 3 luvun 1 §:n mukaan jos perittävä oli naimisissa eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, jäämistö menee eloonjääneelle puolisolle.

Eloonjääneen puolison kuollessa omaisuus palautuu osittain ensiksi kuolleen puolison perillisille. Jos ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar taikka heidän jälkeläisensä on elossa lesken kuoltua, he saavat puolet eloonjääneen puolison omaisuudesta. Tällöin peritty omaisuus palautuu takaisin lapsenne sukuun.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Testamentilla voidaan kuitenkin estää tämä puolison perintöoikeus. Lapsenne voi itse tehdä testamentin, jossa hän toteaa, että se maaomaisuus, jonka hän on saanut perintönä vanhemmiltaan, menee sukulaiselle puolison sijaan. Te vanhemmat voitte myös tehdä testamentin, jossa ohjataan lapselle aikanaan perintönä tulevan omaisuuden kohtaloa.

Testamentissa voidaan määrätä, että puolisolla ei ole perintöoikeutta tähän testamentilla tulleeseen omaisuuteen, vaan omaisuus menee lapsenne kuoleman jälkeen määräämällenne henkilölle. Omaisuuden kohtalosta voidaan siten määrätä testamentissa toissijaismääräyksin.

Sirpa Leppäkoski

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?