Valmismatkalaki

Olen mielenkiinnolla seurannut eri matkajärjestäjien ilmoittelua matkoista. Käytännöt ovat varsin kirjavat. Matkoja järjestävät niin yritykset, yhdistykset kuin muukin toimijat. Välillä matkan hinta on niin edullinen, että tulee mieleen, että siitä ei välttämättä tilitetä verottajalle kuuluvaa veroa.

Mitä laki säätää matkan järjestämisestä? Kenellä on oikeus järjestää matkoja kuluttajille? Mitä kuluttajan tulee huomioida valitessaan matkaa?

 

Kuluttajille järjestetyistä valmismatkoista säädetään valmismatkalaissa ja valmismatkaliikkeestä annetussa laissa.

Valmismatkalla tarkoitetaan sellaista vähintään kahden matkapalvelun yhdistelmää, joista ainakin toinen on kuljetus taikka majoituspalvelu. Palvelut tarjotaan yhdistettyyn hintaan. Tällainen valmismatka on esimerkiksi laivaristeilypaketti, jossa kuluttajalle tarjotaan kuljetus satamaan, laivaristeily ja ruokailu.

Valmismatkalaki asettaa määräyksiä markkinoinnissa annettavista tiedoista ja matkanjärjestäjän velvollisuuksista. Nämä säädökset ovat kuluttajaa suojaavia.

Valmismatkalakia sovelletaan valmismatkaan, jonka tarjoaa elinkeinoharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti järjestää matkoja vastiketta vastaan. Lisäksi matkan pituuden tulee olla vähintään 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana, jotta valmismatkalaki tulee sovellettavaksi. Mikäli nämä ehdot täyttyvät, valmismatkalain säädökset ovat pakottavaa lainsäädäntöä. Edes sopimuksia ei voi sopia toimittavan toisin.

 

Laki valmismatkaliikkeestä säätää puolestaan määräyksiä siitä, kuka saa järjestää valmismatkan. Lain mukaan valmismatkaliikettä saa harjoittaa vain sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity valmismatkaliikkeen harjoittajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä, josta voi tarkastaa, onko matkanjärjestäjä rekisteröity matkatoimistorekisteriin. Rekisteri löytyy osoitteesta www.kkv.fi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto rekisteröi matkanjärjestäjän valmismatkaliikkeen harjoittajaksi, jos ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Rekisteröitävän matkanjärjestäjän tulee olla oikeustoimikelpoinen ja hän ei saa olla konkurssissa. Lisäksi ennen rekisteröintiä matkanjärjestäjän tulee asettaa vakuus maksukyvyttömyytensä varalta. Vasta näiden toimenpiteiden ja rekisteröinnin jälkeen matkanjärjestäjällä on oikeus harjoittaa valmismatkaliikettä matkanjärjestäjänä tai matkanvälittäjänä.

 

Ennen rekisteröintiä asetettava vakuus suojaa kuluttajaa, jos valmismatka ei suju odotusten mukaisesti. Vakuus turvaa matkustajan paluukuljetuksen, jos paluukuljetus on sisältynyt matkasta tehtyyn sopimukseen. Vakuus korvaa myös majoituksen matkakohteessa paluukuljetukseen asti, jos paluukuljetusta ei voida järjestää välittömästi.

Matkanjärjestäjän maksukyvyttömyystilanteesta asetetusta vakuudesta korvataan etukäteen maksetut varausmaksut, jos matkanjärjestäjä ei esimerkiksi konkurssitilanteessa pysty toteuttamaan matkaa tai suoriudu varausmaksujen palauttamisesta.

Ennen valmismatkan tilaamista ja varausmaksun maksamista kuluttajan kannattaa tarkastaa, että matkanjärjestäjä on rekisteröity yllä mainittuun rekisteriin.

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Valmismatkalakia ja matkajärjestäjää koskevia oikeustapauksia on useita. Korkein hallinto-oikeus katsoi vuonna 2013, että vaihto-oppilastoimintaa harjoittavaa aatteellista yhdistystä oli pidettävä valmismatkalaissa tarkoitettuna elinkeinoharjoittajana, joka tuli valmismatkaliikkeestä annetun lain mukaan rekisteröityä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään valmismatkaliikerekisteriin ja asettaa vakuus kuluttajan suojaksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että toiminta oli suuren vaihto-oppilasmäärän vuoksi muutoin kuin satunnaisesti tehtävää matkan järjestämistä. Lisäksi toiminta järjestettiin vastiketta vastaan. Perittävällä vastikkeella pyrittiin kattamaan aatteellisesta toiminnasta aiheutuvat menot.

On siis hyvä huomata, että vaikka matkanjärjestäjänä toimisi yhdistys, seura tai muu vastaava toimija, valmismatkalaki ja valmismatkaliikkeestä annettu laki voi tulla sovellettavaksi, jos toiminta tehdään vastiketta vastaan ja muutoin kuin satunnaisesti.

 

Yksi kommentti

 1. Kirsti Rito

  Voiko satunnaisesti kerätä lähtijöitä valmismatkat ?
  Saako siitä ottaa provikat ?
  Pitääkö perustaa matkatoimisto kun haluaa välittää valmismatkat ?
  Käykö jo olemassa oleva Oy ..mitä pitää tehdä jos kerää ryhmän koneeseen ?
  Yhdistys ?
  Lehtimatka ?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?