Alueidenkäytön suunnittelunäyttely aloittaa Kangasalta

Ote Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliiton laatimasta seutusuunnitelmaehdotuksen pääkartasta vuodelta 1956. Suunnitelma käsitti kaikkiaan 18 selvitystä, tutkimusta ja suunnitelmaa eri aloilta sisältäen yhteensä 110 taulukkoa, kartaketta ja karttaa. Lentokenttä on jo osoitettu Pirkkalaan, ja moottoritie linjattu Valkeakosken keskustan kautta. Tampereen eteläinen kehätie on kartalla, samoin Parkanon rata.

Ote Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliiton laatimasta seutusuunnitelmaehdotuksen pääkartasta vuodelta 1956. Suunnitelma käsitti kaikkiaan 18 selvitystä, tutkimusta ja suunnitelmaa eri aloilta sisältäen yhteensä 110 taulukkoa, kartaketta ja karttaa. Lentokenttä on jo osoitettu Pirkkalaan, ja moottoritie linjattu Valkeakosken keskustan kautta. Tampereen eteläinen kehätie on kartalla, samoin Parkanon rata.

Maakunnan alueidenkäytön suunnittelua koskeva näyttely on lähdössä kiertämään maakuntaa. Näyttely avataan Kangasalla ja se on esillä Kangasala-talon toisen kerroksen aulassa 24.11.–18.12. Näyttelyyn pääsee tutustumaan talon aukioloaikoina.

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.

Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä. Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä. Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet.  Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat. Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Pirkanmaan rajat vuonna 1944

Pirkanmaa on nuori maakunta. Sen rajat piirsi katsastusmies Reino Ajo maantieteen

Ote Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaupunkiseudun kaavakartasta.

Ote Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaupunkiseudun kaavakartasta.

väitöskirjassaan vuonna 1944. Ajo määritti Tampereen vaikutusalueen sekä junalla liikkumisen että tieliikenteen avulla. Katsastusmies oli havainnut, kuinka Tampereen katsastusasemalle muodostui asiointialue. Asiointimatkojen ääripisteiden kautta piirtyivät Pirkanmaan rajat: vedenjakajien tapaiset liikenteenjakajat. Pirkanmaa onkin ollut alusta asti alueidenkäytön suunnittelun uranuurtaja. Uudet menetelmät on otettu ennakkoluulottomasti käyttöön.

Ensimmäinen yhtä kuntaa suurempaa aluetta koskeva alueidenkäytön suunnitelma laadittiin jo vuonna 1946, kun arkkitehti Henno Kamppuri laati kartalle Kokemäenjokilaakson yläjuoksun yleispiirteisen suunnitelman.

Seutusuunnittelun ensiaskeleita Pirkanmaalla oli kulkuyhteyksien parantamiseksi tehty kuntien yhteistyö. Neljä vuotta Ajon väitöskirjan jälkeen Tampereen kauppakamari ehdotti seutusuunnitelman laadintaa. Yhdyskuntasuunnittelu ja aluekehittäminen löysivät toisensa jo varhain. Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto perustettiin 1952, ja nykyiset Pirkanmaan kunnat tulivat vaiheittain toimintaan mukaan. Reino Ajo toimi ensimmäisenä toiminnanjohtajana. Työ keskittyi alkuun liikennekysymysten lisäksi yleispiirteisen suunnittelun lanseeraamiseen kunnille.

Pirkanmaa on alusta asti ollut kuntiensa yhdessä suunnittelema maakunta. Suunnitelmat laadittiin pitkään vapaaehtoisuuden pohjalta. Tampereen seutukaavaliitto käynnisti lakisääteisen suunnittelun 1960-luvun lopulla, kun valtioneuvosto antoi Pirkanmaalle pitkään toivotun seutukaavamääräyksen. Seuraavat vuosikymmenet laadittiin useita seutukaavoja, kunnes lakimuutoksen myötä vuonna 2000 siirryttiin maakuntakaavojen aikaan. Järjestyksessä toinen kokonaismaakuntakaava, Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on edennyt vuonna 2016 ehdotusvaiheeseen.

Maakunnan tasapainoinen kehitys on ollut kaikkien kuntien etu. Pirkanmaan liitto edeltäjineen on ollut jo 70 vuotta mukautuvana työrukkasena kauaskantoisessa maankäytön, liikenteen ja niihin kytkeytyvien teemojen suunnittelussa ja edistämisessä. Maakunnalliseen yhteistyöhön on käyty kärsivällisesti ja pontevasti: milloin on ollut kyse valtateiden linjauksista, milloin kansallispuistojen perustamisesta tai energiahuollosta.

 Suunnitteluorganisaatiot:

  • 1946–52 Ylä-Kokemäenjoen seutusuunnittelu
  • 1952–1969 Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto
  • 1967–90 Tampereen seutukaavaliitto
  • 1990– Pirkanmaan liitto

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?