Broilertila: Viemäröity kasvattamo ei vaaranna pohjavesiä

Hallinto-oikeus hylkäsi ympäristölupavalituksen

Ympäristöasioita käsittelevä Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt sahalahtelaisen broilertilan ympäristöluvasta tehdyt valitukset.

Moltsiantien varressa sijaitsevalle kasvattamolle oli myönnetty jatkolupa syksyllä 2014 Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kasvattamon toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta vanhojen ympäristölupien ehtoja tarkistettiin määräajoin.

Broilertilan naapurissa asuvat Timo Jalava ja Anneli Pekkala-Jalava tekivät muistutuksen, jota ympäristölautakunta ei ottanut huomioon. Hallinto-oikeuteen päätöksestä valitti Suomen Luonnonsuojeluliiton Pälkäneen seutu ry (aiemmin Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys ry), jonka hallitukseen Jalava ja Pekkala-Jalava kuuluvat.

Valituksessa vedotaan muun muassa vesien suojeluun. Kasvattamo ei sijaitse pohjavesialueella. Jätevesiä syntyy vähän, eivätkä ne vaikuta ympäristöön, koska kasvattamo on liitetty viemäriin.

Oikeus piti valittajien esittämää pohjavesien seurantaa tarpeettomana. Lähistöllä sijaitsevista entisistä kaivoista löydettiin suolistoperäisiä bakteereita yhdeksän vuotta sitten. Oikeuden mielestä vedenlaatua voivat kasvattamon lisäksi heikentää monet muutkin tekijät.

Valituksessa vaadittiin myös ympäristöluvan kumoamista. Oikeus jätti vaatimuksen tutkimatta, sillä lupaa uusittaessa harkitaan vain lupamääräysten muuttamistarvetta. Lupaa tarkistettaessa ei voida peruuttaa voimassa olevaa ympäristölupaa tai määrätä toimintaa lopetettavaksi.

Jatkossa hallinto-oikeuksia työllistäviä jatkolupavalituksia ei enää kerry, sillä ympäristöluvat ovat voimassa toistaiseksi, jos toiminnassa ei tapahdu muutoksia. Sahalahdella jokseenkin kaikista broilertilojen luvista on valitettu.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?