Lietetyhjennykset tulee tehdä lainsäädännön mukaan

Keneltä sako- ja umpikaivolietteet tilataan? Tätä asiaa on pohdittu Sydän-Hämeen Lehdessä paljon. Vastaus on yksiselitteinen, Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta, puh. (03) 2405010. Asukkaille on vuodenvaihteessa lähetetty asiasta kirje toimintaohjeineen.

Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien oma yhtiö, jonka vastuulle on annettu jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, nyt myös lietekuljetukset. Käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa jätteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä.

 

Seitsemäntoista kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kunnille annettiin tuolloin mahdollisuus hakea poikkeusta päätöksestä 1.1.2015 mennessä. Hakemuksessa kunnan edellytettiin osoittavan jätelain 37.1 §:n mukaisesti perustellusti, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset.

Jaosto myönsi kunnille lisäaikaa täydentää hakemuksiaan 31.5.2015 asti. Poikkeusta jaoston päätökseen haki kymmenen kuntaa. 30.9.2015 alueellinen jätehuoltojaosto päätti myöntää poikkeuksen Nokian kaupungille ja hylätä muiden yhdeksän kunnan hakemukset.

 

Kunnat ja osa alueella toimivista kuljetusyrityksistä valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen vaatien muun muassa päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus antoi 24.2.2016 välipäätöksensä valituksista, eikä kieltänyt täytäntöönpanoa, joten lietteenkuljetusjärjestelmäpäätösten täytäntöönpanoa voitiin jatkaa.

Lopullisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kuntien ja kuljetusyritysten valitukset 20.12.2016 antamassaan päätöksessä. Näin ollen kunnan vastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus tapahtuu 1.1.2017 lähtien niin sanottuna kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa, että Pirkanmaan Jätehuolto kilpailutti lietteiden kuljetukset asukkaiden puolesta samaan tapaan kuin seka- ja biojätteidenkin kuljetukset.

 

Pirkanmaan Jätehuollon tekemästä kuljetusten kilpailutusta koskevasta hankintapäätöksestä, jossa hankittiin sako- ja umpikaivojen tyhjennyspalvelua alueen yrittäjiltä, on tehty valitus markkinaoikeuteen. Tässä ei arvioida lietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä, vaan hankintamenettelyä, jolla lietekuljetukset on kilpailutettu.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä, jotta kaikilla sako- ja umpikaivotyhjennyksiä tekevillä urakoitsijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Lainsäädäntö (hankintalaki) turvaa tässäkin kohtaa toiminnan käynnistämisen väliaikaisjärjestelyin oikeusprosessin keskeneräisyydestä huolimatta, koska kyseessä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen.

 

Vihjaus laittomasta rekisterien luovutuksesta on täysin aiheeton. Jätehuoltoviranomainen ei ole missään vaiheessa toimittanut Pirkanmaan Jätehuollolle urakoitsija- tai kiinteistökohtaisia tietoja.

Urakka-alueiden hankinnan tyhjennysmäärätietoja varten hyödynnettiin hankintaprosessin urakoitsijahaastattelujen lisäksi viranomaiselta saatuja kuntakohtaisia yhteenvetotaulukoita, joissa oli tehtyjen tyhjennyskäyntien ja kerättyjen lietteiden yhteismäärä kunnittain, ei kiinteistö- tai kaivotietoja.

Kysymys rekisterien luovutuksesta nousi esiin myös lietekuljetusten urakkatarjouspyynnön yhteydessä. Kysymykseen on annettu virallinen selvitys ja se on käsitelty alueellisen jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2016. Kulkkaan viittaama sähköposti on lähtenyt urakkaohjelmasta esitettyjen kysymysten vastauksena kaikille osallistujille.

 

Pirkanmaan Jätehuolto huolehtii yhdessä urakoitsijoiden kanssa päivittäin yli 12 000 jäteastian tyhjennykset asianmukaisiin käsittelyihin. Ja keskitetyllä keräyksellä olemme pystyneet organisoimaan työn niin, että jäteastioiden tyhjennyshintamme ovat todistetusti Suomen edullisimmat.

Syksyllä tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan pälkäneläiset ovat hyvin tyytyväisiä yhtiön tarjoamiin palveluihin. Myös lietekuljetuksissa tulemme tarjoamaan palvelua, jonka keskiössä ovat asukas ja ympäristö.

Olisiko nyt aika julistaa lietesodan sijaan lieterauha? Päätökset on tehty ja työarki käynnistynyt. Lietereiteille lähti osaavia ja päteviä lietekuljettajia pienistä ja suurista kuljetusyrityksistä.

Asukkaiden ei myöskään tarvitse huolehtia jätevedenpuhdistamojen kapasiteetista. Se on kunnan ja Pirkanmaan Jätehuollon välistä yhteistyötä.

Kun asukas tilaa tyhjennyksen, hän voi olla varma että lietteet kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Huolehditaan yhdessä ympäristöstä ja arjen jätehuollosta!

 

Timo Varsala

tekninen päällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

 

Yksi kommentti

  1. Raimo Giren

    Jokohan nyt aika olisi kypsä Pälkäneen eroon koko Pirkanmaan jätehuollosta. Sako- ja umpikaivojen tyhjennyksessä Pälkäneläisten, paikallisten yrittäjien ammattitaito on Suomen paras, niin että nämä asiat hoituvat ilman Kolhoosimestareitakin.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?