Lietekuljetuksissa on noudatettava lakia

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsen Aarne Raevaara väittää, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös olisi perustunut virheelliseen tietoon (Sydän-Hämeen Lehti 1.2.2017).

Kirjoitus sisälsi virheellisiä väitteitä, jotka on syytä korjata. Raevaara viittaa kuljetusjärjestelmäpäätöksen yhteydessä vuonna 2013 tehtyihin selvityksiin ja väittää arvioiden syntyvän lietteen määrästä olleen virheellisiä.

Jätehuoltojaoston päätöksen perusteena oli kokonaisvaltainen harkinta. Keskitetyllä järjestelmällä varmistetaan jätelain vaatimusten täyttyminen.

Päätöksen valmistelussa kävi ilmi, että alueella on virallisten kuljetusyrittäjien ohella toimijoita, jotka eivät ole hoitaneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Näiden toimijoiden määrä vaihteli muutamasta miltei kymmeneen kunnasta riippuen. Vaikka kyseiset toimijat tarjoavat palvelujaan edullisesti, kuljetuspalveluja ei voida katsoa lainmukaisiksi.

Alueella todettiin myös merkittäviä hintaeroja niin kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä. Samassa kunnassa kuntalaisilta perittiin kaivojen tyhjennyksistä maksuja, joiden suuruus vaihteli 20:sta 200 euroon. Naapurikiinteistöltä peritty hinta saattoi olla jopa kaksinkertainen.

Jätehuoltojaoston päätöksen tukena oli myös eri tahojen tekemiä selvityksiä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö selvitti jätevesilietteiden tyhjennystoimintaa Tampereen kaupungin alueella vuonna 2011.  Selvityksen perusteella kuljettajat olivat tyhjentäneet sako- ja umpikaivoja noin 1 200 kappaletta.

Kaivojen laskennallinen määrä Tampereen kaupungin alueella on 2 450 kappaletta, eli noin 51 prosenttia kaivoista oli jäänyt vuonna 2011 tyhjentämättä asianmukaisesti. Entisen Suodenniemen vastaanottopisteelle toimitettiin vuonna 2012 ainoastaan alle kolme kuutiota lietettä. Tämä antaa viitteitä siitä, että Suodenniemen alueella syntyviä lietteitä päätyy muualle kuin viralliseen vastaanottopisteeseen. Lisäksi jätehuoltoviranomaiselle tehtiin useita ilmoituksia siitä, että jotkut kiinteistöt olivat tyhjentäneet kaivojaan uppopumppulla tai ämpäreillä omatoimisesti maastoon.

Moni kuntalainen haluaisi tilata palvelunsa valitsemaltaan kuljetusyrittäjältä ja joillakin on pitkä asiakassuhde tietyn kuljetusyrittäjän kanssa. Tällöin muutos kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen voidaan kokea negatiivisena. Osa kuntalaisista ei ole myöskään liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen tai he ostavat palvelun rekisteröimättömältä toimijalta, jolloin kunnan järjestämä jätteenkuljetus voi tuntua ”heikennykseltä’” verrattuna aiempaan.

On kuitenkin muistettava, että jätehuoltoa on säädelty lailla ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.  Ensisijaista jätehuoltojaostolle on jätelain noudattaminen ja noudattamisen valvonnan edellytysten luominen.

 

Pekka Salmi (sd)

Apulaispormestari

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston puheenjohtaja

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?