Hirvonsalmi: 150-metrinen pengertie yhdistäisi Karhunsalon mantereeseen, Orisalon pengertielle on lupa jo aiemmin

Pengertielle haetaan lupaa uudistetuin suunnitelmin

Uudessa lupahakemuksessa Karhunsaloon johtava pengertie on sijoitettu ja muotoiltu uudelleen. Karhunsalon ja Orisalon väliselle pengertielle on jo lupa.

Parin vuoden takaisessa kuvassa jäät olivat korkeammalla kuin tällä hetkellä.

Lähes kymmenen vuotta vireillä olleelle Hirvonsalmen pengertielle haetaan jälleen aluehallintoviraston lupaa.

Orisalon ja Karhunsalon maanomistajat ja mökkiläiset saivat marraskuussa 2015 luvan yhdistää Mallasveden saaret pengertiellä. Mantereelta Karhunsaloon kulkevan pengertien lupa kuitenkin kaatui hallinto-oikeudessa, koska se olisi aiheuttanut haittaa pengertien katveeseen jääneelle mökille: maisemat järvelle olisivat muuttuneet ja veneiden kulku venevalkamaan olisi vaikeutunut.

Uudessa suunnitelmassa pengertie on linjattu ja muotoiltu uudelleen. Se kulkee kauempana mökistä ja se on muotoiltu kaarevaksi. Samalla aiempien suunnitelmien noin satametrinen pengertie kasvoi 150 metriä pitkäksi.

Pengertietä ei päästä rakentamaan salmen kapeimmalle paikalle kärjessä olevan mökin vuoksi. Salmi on ylityskohdassa noin 105 metrin levyinen ja niin matala, että siitä pääsisi matalan veden aikaan kahluusaappailla yli.

Veneväylä on ruopattu syvemmäksi. Sen kohdalle pengertiehen tulisi 5,2-metrinen liimapuusilta, jonka alta mahtuisi puolitoistametriä korkealla veneellä. Lisäksi veden vaihtuminen salmessa varmistetaan kolmemetrisellä siltarummulla.

Parin vuoden takaisessa kuvassa jäät olivat korkeammalla kuin tällä hetkellä.

Karhunsalon ja Orisalon yhdistävä pengertie on noin 40 metriä pitkä, ja sen alle tulee kolmemetrinen rumpu. Sen rakentamiseen on vuoteen 2024 voimassa oleva lupa, sillä kolmen vuoden takaisesta lupapäätöksestä ei valitettu.

Orisalon salmi on kapeimmalta kohdaltaan vain kymmenkunta metriä leveä. Hieman sen viereen rakennettavalle pengertielle tulee mittaa 40 metriä. Matala pohja on savinen, ja siksi se nousee talvisin, kun salmi jäätyy. Rakentamisen yhteydessä salmea voidaan samalla ruopata.

 

Kulku ja asiointi Pälkäneelle

Hirvonsalmen pengertielle lupaa hakee parikymmentä kiinteistönomistajaa. Heidän edustajanaan toimii Martti Holttinen. Hän on kotoisin Hirvonniemen toisella laidalla olevasta Hausalon saaresta, johon rakennettiin silta jo vuonna 1996. Silloin kunta tuki hanketta 30 000 markalla. Karhunsalon pengertiehen kunta on lausuntovaiheessa suhtautunut lupahakemusvaiheessa kriittisesti.

– Hausalon siltahankkeeseen saatiin mukaan myös saaren mökkivuokralaiset, Martti Holttinen kertoo.

Samaa hän toivoo myös Karhunsalon ja Orisalon pengertiehankkeessa. Saarien mökeistä suurin osa on vuokratonteilla. Pääosan maista ja mökkirannoista omistaa kolme maanomistajaa.

Syksyn 2015 kuva Hirvonsalmesta: näkymä länteen Hirvonselälle. Kuvassa oikealla oleva kivikko on pääosin veneväylän ruoppauksesta syntynyt “riutta”. Nyt vesi on vielä kuvan tilannetta matalammalla.

Tiehankkeen vaikutuspiiriin kuuluu viitisenkymmentä kesäasuntoa. Karhunsalossa on 31 mökkiä, Orisalossa toistakymmentä ja Karhunsalossa kiinni olevassa Aunesaaressa muutama.

Pääosa mökkiläisistä asuu Pirkanmaalla, mutta joillekin mökeille kuljetaan pääkaupunkiseudulta. Pengertie lisäisi mökkien ympärivuotista käyttöä ja edistäisi 50–60-luvulta olevien mökkien nykyaikaistamista ja uusimista.

Jotkut ovat jo kuljettaneet saareen jääteitse rakennustarvikkeita ja tehneet uusia hirsihuviloita. Niitä nousisi todennäköisesti lisää, kun pihaan valmistuisi tie. Karhunsalon rantakaava mahdollistaisi myös mökkien uudistamisen nykytarpeiden mukaiseksi. Lisäksi tieyhteys helpottaisi jätehuoltoa, pelastustehtäviä ja metsänhoitoa 37 hehtaarin kokoisessa Karhunsalossa ja pienemmässä Orisalossa.

Martti Holttinen sanoo, että myös Pälkäneen kunta hyötyisi tieyhteydestä, sillä Pälkäneen kautta kulkevat mökkiläiset myös asioisivat siellä. Nykyisin etenkin Orisalon mökkiläisten joukossa on paljon valkeakoskelaisia, ja he kulkevat veneellä Valkeakosken kautta.

Holttinen uskoo, ettei pengertiestä olisi tullut ”ikuisuushanketta”, jos siitä olisi alun perin tehty perusteelliset suunnitelmat ja selvitykset.

– Elimme hyvässä uskossa, koska silloin ei tämänkokoiseen hankkeeseen vaadittu tällaista menettelyä, tosin edellytyksellä ettei kukaan valita.

Hankkeen aikana on pengertien lisäksi muutettu pariin otteeseen myös Hirvonsalmen rantaan kulkevan tien linjausta.

Hirvonsalmen pengertien lupahakemus ja Destian laatimat suunnitelmat ovat nähtävillä maaliskuun puoliväliin saakka.

Kaarevan pengertien alta pääsisi pienveneellä, sillä reilun viiden metrin mittaisen liimapuusillan alla olisi tilaa puolisentoista metriä. Lisäksi veden vaihtuvuus matalassa salmessa varmistettaisiin siltarummulla.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>