Nuorisovaltuuston vaalipaneeli: Ehdokkaita tentattiin kyläkouluista, sisäilmaongelmista ja maahanmuutosta

Säästetään Kangasala-talosta, ei koulutuksesta

Nuorisovaltuusto tenttasi kuntavaaliehdokkaita lukion vaalipaneelissa.

– Politiikka on nykypäivänä rikki. Mä en tiedä millä me se korjataan, mutta meidän pitää korjata se sillä tavalla, että siitä ei saa tulla liian jäykkää, Eemeli Saarela totesi nuorisovaltuuston vaalipaneelissa.

Nuorisovaltuustossa koetaan, että nuoret eivät nykypäivänä äänestä, sillä sitä pidetään vanhana ja arvokkaana tapana. Toisena syynä on se, että ei tiedetä ketä tai mitä edes pitäisi äänestää.

Edellisissä kuntavaaleissa alle 25-vuotiaiden ikäryhmästä äänesti vain noin 30 prosenttia. Nuorisovaltuusto voi aktivoida tulevia äänestäjiä, mutta näissä vaaleissa sen kohderyhmä ei ole vielä äänestysiässä.

Ennakkoäänestyksen alla nuorisovaltuusto järjesti Kangasalan lukion aulassa vaalipaneelin, johon oli kutsuttu ehdokkaat joka puolueesta.

Kahden tunnin tilaisuuteen mahtui niin väittelyä, yleistiedon testaamista kuin äänestystäkin. Kunnallisvaaliehdokkailta kysyttiin kuntalaisia puhuttavista aiheista, kuten kyläkoulujen säilymisestä, sisäilmaongelmista ja maahanmuuttopolitiikasta.

Lisäksi testattiin ehdokkaiden yleissivistystä: mitä tarkoittaa byrokratia tai miksi kutsutaan YK:n korkeinta päällikköä. Kevyen alun jälkeen ehdokkaille sekä yleisölle jaettiin punaiset ja vihreät kortit, joilla he saivat ilmaista oman mielipiteensä nuorisovaltuuston esittämiin kysymyksiin.

Paljon punaisia kortteja nostivat kysymykset siitä, onko Kangasalan kunnan hallinto toimivaa sekä se, otetaanko nuoret huomioon päätöksenteossa. Kangasalan kaupunkilaistuminen jakoi mielipiteet kahtia, samoin kuin se, pitäisikö 16-vuotiaiden saada äänestää kunnallisvaaleissa.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että nuorisovaltuustolla pitäisi olla sananvaltaa päätöksenteossa ja että nuorisovaltuusto on tärkeä. Myös ihmisoikeuksien toteutuminen Kangasalla sai vihreää korttia.

Kunnan tärkeimpinä tehtävinä SoTe-uudistusten jälkeen pidettiin koulutusta, sivistystä ja työelämää sekä kaavoittamista ja maanrakennusta. Mahdolliset leikkaukset otettaisiin muun muassa Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö-museon kuluista. Lisäksi voitaisiin lykätä tiehankkeita ja muita investointeja. Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta taas ei missään nimessä pitäisi enää leikata, vaan paremminkin antaa takaisin.

 

Yksityinen voi tuottaa parempia palveluita

Ensimmäisenä väittelyparina SDP:n Niina Nummela ja Keskustan Anniina Airola ottivat kantaa kunnan palveluiden yksityistämiseen. Suurempaa väittelyä aiheesta ei kuitenkaan saatu, sillä ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että tietyissä tapauksissa se on hyvä, jos saadaan parempia palveluita tai työllistetään sitä kautta ihmisiä.

Seuraavaksi väittelyyn kutsuttiin paneelin nuorimmat ehdokkaat, Kokoomuksen Tommi Murtonen ja Perussuomalaisten Janne Tolvanen. Aiheeksi annettiin maahanmuuttotilanne Kangasalla.

Molempien ehdokkaiden mielestä näitä ihmisiä pitää auttaa ja Tolvasen mielestä nykyinen järjestelmä ei tue ketään eikä myöskään kannusta heitä työntekoon.

Yleisössä istuneen kunnallisvaaliehdokkaan Ali-Reza Abdalin mielestä tilanteessa ei ole kyse siitä, onko se hyvä vai huono asia vaan siitä, että heidät pitäisi mahdollisimman nopeasti kotiuttaa ja opettaa kieli sekä tätä kautta työllistää.

Perusopetus puhutti paneelissa niin ehdokkaita kuin yleisöäkin. Esille nousivat muun muassa koulujen kunto, luokkien koot sekä säästöt, jotka näkyvät opettajien voinnissa ja esimerkiksi koulukirjojen määrässä.

Vihreiden edustaja Jouni Kotakorpi toi esiin huolensa Pitkäjärven koulun tulevaisuudesta Vatialan koulun tilanteen myötä. Ehdokkaat olivat halukkaita vaikuttamaan koulutilanteeseen ja uuden koulun rakentamisia puhuttiin, sillä vanhat ovat liian täynnä ja huonossa kunnossa.

Koulujen sisäilmatilanteeseen kysyttiin ehdokkailta myös ratkaisua. Keinoina mainitaan se, että rakennetaan hyvin eikä yritetä saada halvalla ja nopeasti laadukasta ja että huolehditaan esimerkiksi luokkatilojen kunnollisesta siivouksesta.

Kyläkoulujen lopettaminen on jo pitkään ollut esillä ja saanut paljon mielipiteitä. Ehdokkaat kokivat, että kyläkoulut pitäisi säilyttää, sillä lapsille tulee muuten kohtuuttomia koulumatkoja ja tilat tukevat myös kyläyhdistysten toimintaa.

Kristillisdemokraattien edustaja Asko Nieminen toi kuitenkin esiin sen, että isoilta kouluilta leikataan, kun kyläkouluja säästetään. Vasemmiston edustajan Iikka Nikkisen mielestä tällaista vastakkainasettelua isojen ja pienten koulujen välille ei saisi missään nimessä tulla.

Ehdokkaille esitettiin myös kysymys siitä, miten he edistäisivät kunnan työllistymismahdollisuuksia. Ratkaisuksi löydettiin paikallisten palveluiden tukeminen ja panostaminen siihen, että työnhakijat ja työpaikat kohtaisivat.

Nuorisovaltuusto tenttasi kuntavaaliehdokkaita lukion vaalipaneelissa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?