Puolison suoja

Lukija kertoo, että hän on pitkään miettinyt sitä, minkälaiseksi hänen puolisonsa taloudellinen asema muodostuu, jos hänelle tapahtuu jotakin.

Perheeseen kuuluu vanhemmat sekä kolme täysi-ikäistä lasta, joilla on jo omat perheensä. Lukija kertoo, että perheen koti on hänen omistuksessaan yksin. Hänen varallisuusasemansa on huomattavasti parempi kuin puolison, koska puoliso on ollut kotona hoitamassa lapsia ja taloutta. Hän taas on tehnyt kodin ulkopuolista työtä ja omaisuus on hankittu hänen nimiinsä ajattelematta seuraamuksia.

Nyt lukijaa mietityttää, suojaako laki puolisoa riittävästi. Suurena huolena on se, että asunto on yksin hänen nimissään. Kannattaako asunto testamentata puolisolle?

 

Toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso on ensiksi kuolleen puolison kuolinpesän osakas niin kauan kunnes ositus puolisoiden kesken toimitetaan. Osituksessa puolisoiden omaisuuden säästö jaetaan eloonjääneen puolison ja ensiksi kuolleen puolison kuolinpesän kesken. Avioliittolain mukaan kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Sen nojalla eloonjäänyt puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä.

Aviopuolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen avioliittonsa aikana. Avioehtosopimuksella voidaan rajoittaa toisen tai molempien puolisoiden avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Mikäli puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen, eloonjäänyt puoliso ei saa osituksessa puolta puolisoiden omaisuuden säästöstä.

 

Vaikka omaisuus on rekisteröity lukijan nimiin, puolisolla on avio-oikeus hänen omaisuuteensa. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, puoliso saa siis avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Jos puolisolla on vähemmän varallisuutta, kuolinpesän tulee luovuttaa leskelle tasinkona omaisuutta niin, että puoliosuus täytyy.

Tasinkoa suorittava osapuoli saa itse päättää mitä omaisuutta hän haluaa tasinkona luovuttaa. Perheen yhteisen kodin sijaan tasinko voidaan luovuttaa myös muuna omaisuutena kuten rahavaroina.

 

Mikäli lukija ei ole tehnyt testamenttia, osituksen tekemisen jälkeen jäänyt omaisuus menee lukijan rintaperillisille eli lapsille. Tämä omaisuus voi sisältää perheen yhteisenä kotina käytetyn asunnon, jos tasinko on suoritettu muulla omaisuudella.

Perintökaari kuitenkin suojaa puolisoa tällaisessa tilanteessa. Perintökaaren mukaan eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Laki suojaa puolison oikeutta asua asunnossa, mutta puoliso ei välttämättä omista asuntoa.

 

Mikäli lukija haluaa suojata eloonjäänyttä puolisoa laajemmin, lukija voi tehdä testamentin, jossa määrää omistusoikeuden menevän puolisolle. Tällöin puoliso on yksin asunnon omistaja ja hän voi tehdä päätöksiä esimerkiksi asunnon myynnistä ilman, että hänen täytyisi saada suostumus kuolinpesän muilta osakkailta eli rintaperillisiltä.

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Testamenttia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös hyöty, jonka puoliso saa verotuksessa periessään ensiksi kuolleen puolison. Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä perintöverotuksessa 90 000 euron suuruisen puolisovähennyksen. Tähän vuoteen saakka puolisovähennyksen määrä oli 60 000 euroa.

Jos perinnönjättäjän puoliso perii omaisuutta alle 90 000 euroa, tästä määrästä puolison ei tarvitse maksaa perintöveroa. Tämä mahdollistaa perintösuunnittelun siten, että kohtuuhintaisen asunnon omistusoikeus voidaan siirtää perintöveroitta puolisolle. On huomioitava, että rintaperillisen lakiosaa koskevia määräyksiä on kuitenkin noudatettava tässäkin suunnittelussa.

 

 

Yksi kommentti

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?