Kehitys: Tarvetta aktiiviselle markkinoinnille, Lahdenkulman koulun lakkautus näkyi luvissa

Omakotitalorakentamista pohditaan selvityksessä

Vuosina 2006–16 Kangasalan nykyisen kunnan alueella myönnettiin luvat 394:lle asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvalle pientalolle. Tämä on 75 lupaa vähemmän kuin kymmenvuotisjaksolla 2004–14. Syynä nähdään omakotitalorakentamisen vähentyminen merkittävästi talouden taantuman myötä vuodesta 2009 alkaen. Muina syinä nähdään rakentamisen keskittyminen taajamaan palvelujen läheisyyteen ja lupapolitiikan kiristyminen taajaman läheisillä alueilla.

Kangasalan kaavoituslautakunta on merkinnyt tiedoksi selvityksen suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä kymmenen edellisen vuoden aikana. Kahden vuoden välein tehtävällä kymmenvuotisseurannalla arvellaan hahmotettavan puolivuotiskatsauksia paremmin kokonaiskuva kunnan yhdyskuntarakenteen kehittymisestä.

Seurannan mukaan vuosina 2006–16 myönnetyistä luvista niukasti yli puolet sijoittuu keskustaajaman, Ruutanan, Havisevan ja jonkin verran myös Sahalahden keskustan läheisyyteen.

Taajaman läheisille alueille myönnettyjen lupien osuus on säilynyt vuosien 2002–12 tarkastelusta lähtien suunnilleen samana huolimatta kaupunkiseudun rakennesuunnitelman päinvastaisista linjauksista. Taajaman tuntumaan sijoittuva rakentaminen on kunnassa koettu ongelmalliseksi, sillä sen ei katsota tukevan maaseudun palvelujen ylläpitämistä tai kehittämistä vaan hankaloittavan kaavoitusta myöhemmin.

Kylien palvelujen säilymistä ei ole edesauttanut se, että maaseudun palvelukyliin suuntautunut rakentaminen on vähentynyt. Vuosina 2004–14 palvelukyliin myönnettiin 69 omakotitalolupaa ja 2006–16 vain 42 lupaa. Selvityksessä nostetaan esiin Lahdenkulman koulun lakkauttamisen merkitys vuonna 2015; Lahdenkulmalle myönnettiin luvat 19 omakotitalolle vuosina 2006–16. Tämä on enemmän kuin Kautialan (11), Pakkalan (6), Pohjan (4) tai Raikun (7) kylissä. Kuhmalahden kirkonkylälle myönnettiin 16 lupaa uusille omakotitaloille.

Selvityksen mukaan kylien asukasmäärää voitaisiin kasvattaa esimerkiksi kyläyleiskaavoin ja nykyistä aktiivisemmalla markkinoinnilla. Tavoitteena tulisi olla kunkin kylän vahvuuksien ja viihtyisän maaseutuympäristön piirteiden aiempaa vahvempi esiin nostaminen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?