Poliisi: Rikoslakirikosten määrä ilman liikennerikoksia laski sekä Pälkäneellä että Kangasalla

Liikennerikkomukset rumensivat Pälkäneen alkuvuotta

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi alkuvuodesta Pälkäneellä ja väheni Kangasalla. Poliisi sai kirjata Pälkäneeltä runsaat 170 rikostapausta maaliskuun loppuun mennessä, mikä on vajaa 45 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Viime vuosi oli tosin Pälkäneellä poliisin kannalta huomattavasti hiljaisempi kuin vuosi 2015.

Tänä vuonna tilastoja rumentaa alkuvuodesta etenkin automaattisen nopeusvalvonnan tuomien liikennerikkomusten määrän nousu yli kaksinkertaiseksi. Rikoslakirikoksia ilman liikennerikoksia – joiden tekijä on usein heti tiedossa – tehtiin tammi–maaliskuussa noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi–maaliskuussa.

Hälytystehtäviä poliisi sai alkuvuodesta Pälkäneelle vajaa 200 eli noin 50 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kangasalla poliisille kertyi hälytystehtäviä maaliskuun loppuun mennessä hieman yli tuhat. Määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna noin 50:llä. Väkivaltarikokset yleistyivät Kangasalla merkittävästi, kun niiden määrä kolmen kuukauden aikana nousi edellisvuoden runsaasta 30:sta tänä vuonna yli 70 tapaukseen. Sama suuntaus oli nähtävissä laajemminkin – joskaan ei Pälkäneellä. Väkivaltarikoksissa on kyse useimmiten pahoinpitelyistä.

Kokonaisuudessaan rikosten määrä oli Kangasalla kuitenkin alkuvuodesta kymmenisen prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Esimerkiksi liikennerikosten – etunenässä kohtalaisten ylinopeuksien kaltaisten liikenneturvallisuuden vaarantamisten – määrä pieneni neljänneksellä.

 

Heikompi turvallisuus, nopeammin paikalle

Rikosten määrä väheni koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen – eli Tampereen ja Jyväskylän lähikuntineen kattavalla – alueella alkuvuodesta noin tuhannella kappaleella. Eniten pienentyneeseen rikosmäärään vaikutti poliisin mukaan vähentyneiden maksuvälinepetosten määrä, joka oli ollut kasvussa vuodesta 2010 lähtien. Iso osa tapauksista liittyy kortilla maksamiseen ulkomailla tai verkkokaupoista ostamiseen.

Selvitystaso nousi niin omaisuus- kuin väkivaltarikostenkin kohdalla, ja tutkinta-aika lyheni väkivaltarikoksissa tuntuvasti. Omaisuusrikoksissa tutkinta-aika piteni yhdellä vuorokaudella 142 vuorokauteen.

Poliisin toimintavalmiusaika oli alkuvuodesta kiireellisimmissä tehtävissä 10,1 minuuttia; viime vuonna ensimmäinen partio oli kiireellisimmissä tehtävissä paikalla noin 10,3 minuutissa hälytyksestä.

Katuturvallisuusindeksi, joka tarkoittaa tiettyjen rikosten painotetun lukumäärän suhdetta alueen väestön määrään, heikkeni. Indeksiä heikensivät lisääntyneet pahoinpitelyt ja rattijuopumukset.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?